Co to jest gospodarstwo domowe?

Gospodarstwo domowe. Zdefiniowanie tego poj臋cia jest niezwykle skomplikowanym problemem. Po艣r贸d znawc贸w przedmiotu nie ma zgodno艣ci, co do zakresu tego poj臋cia. Gospodarstwa domowe postrzegane s膮 jako podmioty gospodarcze, kt贸re zarazem s膮 najstarsz膮 instytucj膮 gospodarcz膮 艣wiata. Pod okre艣leniem gospodarstwa domowego kryje si臋 wiele praw, jak i obowi膮zk贸w. Warto je pozna膰. Zapraszam do przeczytania artyku艂u o tym, czym jest gospodarstwo domowe.

Gospodarstwo domowe – definicja

Gospodarstwo domowe - definicja

Istnieje kilka definicji gospodarstwa domowego. Poj臋cie to jest interpretowane na wiele sposob贸w, w zale偶no艣ci od 藕r贸d艂a. Nie ma jednej jednoznacznej definicji.

Najog贸lniej rzecz bior膮c przez gospodarstwo domowe rozumie si臋 zesp贸艂 os贸b niespokrewnionych lub cz艂onk贸w rodziny, zamieszkuj膮cych razem, pod jednym dachem, prowadz膮cych wsp贸lny bud偶et, umo偶liwiaj膮cy normalne funkcjonowanie oraz wsp贸lnie zaspokajaj膮cych potrzeby 偶yciowe. Skuteczno艣膰 utrzymania takiego gospodarstwa zale偶y od jako艣ci zarz膮dzania jego bud偶etem. Osoby samotne utrzymuj膮ce si臋 samodzielnie r贸wnie偶 tworz膮 jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Przeczytaj r贸wnie偶: W co zainwestowa膰 150 ty艣 z艂otych

Gospodarstwa domowe – klasyfikacja

Gospodarstwa domowe - klasyfikacja

Gospodarstwa domowe mo偶na sklasyfikowa膰 w nast臋puj膮cy spos贸b. Dzielimy je wed艂ug ilo艣ci os贸b, wsp贸lnie zamieszkuj膮cych pod jednym dachem:

  1. wieloosobowe – gospodarstwa domowe, kt贸re s膮 tworzone przez osoby wsp贸lnie si臋 utrzymuj膮ce, gdzie wa偶ne s膮 potrzeby indywidualne, jak r贸wnie偶 potrzeby ca艂ej wsp贸lnoty,
  2. jednoosobowe – gospodarstwa domowe, kt贸re tworzy jedna osoba, utrzymuj膮ca si臋 samodzielnie – tutaj kluczowe s膮 potrzeby i pragnienia jednej osoby.

Gospodarstwa domowe - wykres

Je艣li chodzi o struktur臋 wiekow膮 gospodarstw wieloosobowych, wyr贸偶niamy takie rodzaje jak:

  1. gospodarstwa jednopokoleniowe, kt贸re tworzy ma艂偶e艅stwo z dzie膰mi, lub osoby niespokrewnione,
  2. gospodarstwa wielopokoleniowe, opieraj膮ce si臋 na wielko艣ci wsp贸lnoty, tworzone przez dziadk贸w, dzieci, wnuk贸w, prawnuk贸w.

Z regu艂y gospodarstwa domowe s膮 utrzymywane przez rodziny. Gospodarstwa domowe mog膮 by膰 nie tylko konsumentami towar贸w i us艂ug, ale tak偶e ich producentami – na przyk艂ad, je艣li ich podmioty prowadz膮 dzia艂alno艣膰 przedsi臋biorcz膮. Gospodarstwa domowe mog膮 by膰 tak偶e inwestorami – kiedy cz臋艣膰 ich bud偶et贸w domowych i oszcz臋dno艣ci, np. 10 000 z艂otych, jest przeznaczana na inwestycje i pomna偶anie maj膮tku.

Gospodarstwo domowe – rodzinne i nierodzinne

Gospodarstwo domowe rodzinne jak sama nazwa wskazuje tworzone jest przez rodzin臋. Cz艂onkowie rodziny s膮 ze sob膮 spokrewnieni, czyli 艂膮czy ich wi臋藕 biologiczna, materialna, mieszkaniowa, oraz zesp贸艂 funkcji np. takich jak wychowanie dzieci i przed艂u偶enie gatunku.

Rodzina – definicja

Rodzina - definicja

Warto w tym miejscu przytoczy膰 definicj臋 rodziny:

Rodzina to podstawowa kom贸rka spo艂eczna na kt贸rej opiera si臋 ca艂e spo艂ecze艅stwo, sk艂adaj膮ca si臋 z rodzic贸w i ich dzieci. Rodzin膮 jest r贸wnie偶 grupa os贸b nie spokrewnionych ze sob膮, kt贸re posiadaj膮 ze sob膮 wi臋藕 emocjonaln膮, oraz pe艂ni膮ca funkcje kt贸rymi charakteryzuje si臋 rodzina.

Gospodarstwo domowe nierodzinne jest tworzone przez osoby niespokrewnione i nie spowinowacone, kt贸re mieszkaj膮 razem i wsp贸lnie si臋 utrzymuj膮.

Gospodarstwo domowe – funkcje

Gospodarstwo domowe - funkcje

Podstawow膮 funkcj膮 gospodarstwa domowego jest zaspokajanie potrzeb wszystkich cz艂onk贸w danego gospodarstwa, zarz膮dzanie wsp贸lnym maj膮tkiem oraz zarz膮dzanie wsp贸lnym bud偶etem. Gospodarstwa domowe spe艂niaj膮 wiele funkcji. Mi臋dzy innymi mo偶na wyr贸偶ni膰 funkcje ekonomiczn膮 i spo艂eczn膮.

Przeczytaj r贸wnie偶: W co zainwestowa膰 500 ty艣 z艂otych

Funkcje spo艂eczne gospodarstw domowych

To przyk艂adowo ochrona zdrowia, o艣wiatowa, wychowawcza i reprodukcyjna.

Funkcje ekonomiczne gospodarstw domowych

Funkcje ekonomiczne, czyli:

Funkcje ekonomiczne gospodarstw domowych

  • funkcja produkcyjna – wytwarzanie d贸br i us艂ug,
  • funkcja konsumpcyjna– spo偶ywanie d贸br i us艂ug, wydatkowanie dochod贸w.

Gospodarstwa domowe w Polsce – podsumowanie

Kluczow膮 rol臋 w rozwoju spo艂ecze艅stwa i pa艅stwa odgrywa gospodarstwo domowe jako jednostka spo艂eczno-ekonomiczna. Gospodarstwa domowe jako pewna grupa spo艂eczna s膮 niezale偶ne od dzia艂a艅 jakichkolwiek struktur pa艅stwowych. Natomiast pa艅stwo poprzez swoje dzia艂ania odgrywa istotna rol臋 w utrzymaniu stabilno艣ci gospodarstw domowych. Mowa o mo偶liwo艣ci zarabiania pieni臋dzy, a tak偶e zapewnienia pomocy w postaci dotacji i 艣wiadcze艅.

Gospodarstwa domowe tworz膮 popyt w wielu segmentach gospodarki, przyczyniaj膮 si臋 do gospodarczej stabilno艣ci pa艅stwa przez zwi臋kszanie jego PKB.

Przeczytaj r贸wnie偶:

Gospodarstwo domowe – pytania i odpowiedzi

Jak膮 funkcj臋 pe艂ni gospodarstwo domowe?

Podstawowe ekonomiczne i spo艂eczne funkcje gospodarstwa domowego to zaspokajanie potrzeb wszystkich cz艂onk贸w danego gospodarstwa, zarz膮dzanie wsp贸lnym maj膮tkiem oraz zarz膮dzanie wsp贸lnym bud偶etem. Gospodarstwa domowe spe艂niaj膮 wiele wa偶nych funkcji.

Co tworzy gospodarstwo domowe?

Gospodarstwo domowe tworzy osoba samotna lub zesp贸艂 os贸b niespokrewnionych / cz艂onk贸w rodziny, mieszkaj膮cych pod jednym dachem, prowadz膮cych wsp贸lny bud偶et, umo偶liwiaj膮cy normalne funkcjonowanie oraz wsp贸lnie zaspokajaj膮cych potrzeby 偶yciowe.

Jakie s膮 rodzaje gospodarstw domowych?

Gospodarstwa osobowe mog膮 by膰 jednoosobowe lub wieloosobowe, a do tego w zale偶no艣ci od stopnia powinowactwa rodzinne i nierodzinne. Je艣li chodzi o struktur臋 wiekow膮 wyr贸偶niamy takie rodzaje jak gospodarstwa jednopokoleniowe i wielopokoleniowe.

Co wp艂ywa na gospodarstwo domowe?

Na sytuacj臋 gospodarstw domowych wp艂ywa m.in. ilo艣膰, cz臋stotliwo艣膰 i pewno艣膰 przychod贸w, zmiany gospodarcze i podatkowe, ilo艣膰 cz艂onk贸w, w tym dzieci, kt贸re jeszcze nie zarabiaj膮 na siebie, inflacja i koszty po偶ywienia, 艣wiadczenia spo艂eczne, kredyty, itd.

Tw贸j adres e-mail nie zostanie opublikowany.