Jak działa leasing zwrotny nieruchomości?

Słowo leasing bardzo często używa się w rozmowach na temat finansów, inwestycji i optymalizacji podatkowej. Większości osób to sformułowanie kojarzy się z rynkiem samochodów. Jednak mało kto wie, że ma zdecydowanie szersze zastosowanie, o którym warto pamiętać. Czym więc jest leasing zwrotny nieruchomości?

Leasing zwrotny nieruchomości – definicja

To rodzaj transakcji, w której właściciel sprzedaje prawa nieruchomości na rzecz firmy leasingowej. Prawnie właścicielem jest leasingodawca, lecz korzyści z użytkowania pozostają po stronie leasingobiorcy, który zobowiązany jest do regularnego opłacania raty wraz z odsetkami.

Leasing zwrotny nieruchomości: operacyjny vs. finansowy

Operacyjny leasing nieruchomości 

Leasing zwrotny nieruchomości w wariancie operacyjnym jest częściej wybieraną formą inwestowania. W tym przypadku nieruchomość przez cały czas trwania umowy widnieje w ewidencji majątku po stronie leasingodawcy. Po spłaceniu ostatniej raty dawny właściciel ma prawo wykupienia nieruchomości i przeniesienia ją na siebie. Podczas trwania umowy amortyzacja pozostaje po stronie firmy udzielającej leasing. Ta forma finansowania jest często wybierana ze względów podatkowych.

Finansowy leasing nieruchomości

Rzadziej wybierany wariant finansowania inwestycji przez przedsiębiorców. W porównaniu do leasingu operacyjnego, po podpisaniu umowy, nieruchomość zostaje przeniesiona do majątku leasingobiorcy. Po jego stronie jest możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych oraz części odsetkowej raty leasingowej. W momencie spłaty ostatniej raty można wykupić nieruchomość.

Leasing zwrotny nieruchomości – korzyści 

Po przeczytaniu definicji leasingu zwrotnego, można odnieść wrażenie, że taka forma inwestowania nie ma żadnego sensu. Jednak przy bliższej analizie może to być doskonały pomysł. Jakie korzyści oferuje?

Uwolnienie zamrożonego kapitału

Posiadanie nieruchomości na własność wiąże się z wykorzystaniem sporego kapitału. Wiele firm prowadzi kilka inwestycji na raz. Leasing zwrotny nieruchomości w takiej sytuacji daje możliwość odzyskania kapitału, który można wykorzystać na kolejne na wiele sposobów np. kolejne inwestycje lub bieżące zobowiązania firmy.

Krótki czas uzyskania funduszy od leasingodawcy

Leasing zwrotny dla firm cechuję szybka dycyja o udzieleniu pożyczki. Czas to pieniądz. Często okazje przychodzą niespodziewanie. W takiej sytuacji trzeba działać szybko. Firma leasingowa udziela pożyczki maksymalnie w kilka dni.

Mniej formalności niż przy kredycie hipotecznym

Podczas składania wniosku o kredyt hipoteczny, trzeba wypełnić wiele wymogów, które stawia bank. Leasing zwrotny nieruchomości wymaga zdecydowanie mniej formalności oraz nie potrzeba wpłaty własnej. Kwota ta jest potrącana z wartości nieruchomości.

Korzyści z użytkowania pozostają po stronie klienta

Po sporządzeniu umowy, mimo że sprzedajemy nieruchomość na rzecz leasingodawcy. Cały czas korzystamy z budynku i wykorzystujemy go dalej do własnych celów. Dzięki czemu korzyści z samej nieruchomości zostaję po stronie przedsiębiorcy.

Korzyści podatkowe

Leasing zwrotny dla firm niesie ze sobą wiele korzyści podatkowych. Kosztem dla leasingodawcy jest opłacanie raty leasingowej. Leasingobiorca w zależności od wariantu może odpisać:

  • W leasingu operacyjnym – część kapitałową i odsetkową,
  • W leasingu finansowym – część odsetkową.

W obu rodzajach istnieje możliwość odpisania kosztów eksploatacyjnych nieruchomości. Dodatkowo leasing operacyjny zwrotny daje możliwość odpisu opłaty manipulacyjnej oraz inicjalnej jako koszt prowadzenia działalności.

Leasing finansowy zwrotny pozwala zmniejszyć podatek dzięki odpisom amortyzacyjnym.

Rewaluacja wartości nieruchomości

Podczas ubiegania się o środki finansowe leasingodawca musi przeprowadzić wycenę nieruchomości. Dzięki czemu istnieje szansa, że wartość nieruchomości będzie wyższa niż w momencie zakupu. To korzystnie wpłynie na zdolności finansowe przedsiębiorstwa.

Leasing zwrotny nieruchomości – co można sfinansować?

Za pomocą leasingu zwrotnego dla firm, mamy możliwość sfinansowania nieruchomości komercyjnych, które przeznaczone są pod wynajem lub wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności. 

Co dokładnie można sfinansować?

  • centra i parki handlowe,
  • galerie,
  • pojedyncze sklepy,
  • lokale biurowe,
  • hale magazynowe,
  • hale produkcyjne,
  • centra logistyczne,
  • lokale użytkowe np. biurowe, handlowe, usługowe), hotele sieciowe, biznesowe.

Umowa leasingu nieruchomości dla osób fizycznych

Leasing zwrotny nieruchomości nie jest forma inwestowania zarezerwowaną jedynie dla przedsiębiorców. Jest to metoda, która może mocno wejść w rynek jako alternatywa kredytu hipotecznego. W obecnych czasach, żeby kupić nieruchomość pod hipotekę bank wymaga od nas wkładu własnego. Patrząc na obecne ceny na rynku uzbierać 20% z całej sumy jest nie lada wyzwaniem. Leasing zwrotny nieruchomości wymaga zdecydowanie mniejszej wpłaty własnej. Dodatkowo bank skrupulatnie przeprowadza analizę kredytobiorcy pod względem zdolności kredytowej oraz przegląda rejestr BIK. W przypadku leasingu zwrotnego nieruchomości, firma finansująca nasz zakup nie sprawdza tak skrupulatne naszej sytuacji finansowej.

Pamiętać trzeba, że każdy kij ma dwa końce. W tej formie minusem, może być wyższe oprocentowanie w porównaniu do kredytu hipotecznego.

Leasing zwrotny nieruchomości – okres umowy

W zależności od rodzaju metody finansowania, okres trwania umowy nieco się różni. Minimalny okres w obu wariantach jest zależy od wariantu. Operacyjny leasing nieruchomości wymaga minimum 5 lat trwania umowy. W finansowym istnieje szansa, krótszego okresu. Maksymalny czas w obu przypadkach jest taki sam od 10 do 15 lat. 

Jak można zauważyć leasing zwrotny nieruchomości daje szeroki wachlarz możliwości. Warto zapoznać się z tą metodą finansowania, ponieważ w wielu przypadkach może okazać o wiele bardziej korzystną metodą finansowania inwestycji.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.