Ewidencja grunt贸w i budynk贸w: jak czyta膰 symbole w planie miejscowym i ewidencji grunt贸w?

Zainteresowanie dzia艂kami ka偶dego typu ro艣nie od kilku lat. Powod贸w takiej sytuacji jest wiele: inwestycje, zabezpieczenie kapita艂u przed inflacj膮, plan emerytalny itd. Przed zakupem dzia艂ki, warto zaznajomi膰 si臋 z tematem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz ewidencji grunt贸w. Taka wiedza pozwoli oceni膰 nam warto艣膰 oraz przeznaczenie dzia艂ki.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – definicja

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - definicja

Dokument na podstawie, kt贸rego mo偶emy uzyska膰 pozwolenie na budow臋. MZPM sk艂ada si臋 z dw贸ch cz臋艣ci: opisowej oraz graficznej. Obie te cz臋艣ci musz膮 by膰 ze sob膮 zgodne. Informacje uzyskane z tego rodzaju aktu pozwol膮 dowiedzie膰 si臋, jakie jest przeznaczenie terenu np. mieszkaniowe czy us艂ugowe. Jakie parametry b臋dzie posiada艂a inwestycja. Informacje, jak b臋d膮 przebiega艂y drogi w naszym s膮siedztwie. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego daje pewno艣膰, co mo偶emy postawi膰 na okre艣lonym terenie.

Sprawd藕: W co zainwestowa膰 200 ty艣 z艂otych

Ewidencja grunt贸w i budynk贸w – definicja

Ewidencja grunt贸w i budynk贸w - definicja

Ewidencja grunt贸w i budynk贸w (EGiB), zwana r贸wnie偶 katastrem nieruchomo艣ci. Rejestr danych z ca艂ej Polski aktualizowany systematyczne. Udost臋pnia informacje o gruntach, budynkach, lokalach, w艂a艣cicielach lub podmiotach, kt贸rym przys艂uguje prawo decyzyjne do nieruchomo艣ci.

Ewidencja grunt贸w i budynk贸w – rejestr online

W IV kwartale 2018 r Rejestr Ewidencji grunt贸w i budynk贸w zosta艂 zebrany oraz zintegrowany w jedn膮 baz臋 danych, dzi臋ki czemu podmioty zainteresowane uzyska艂y szybki dost臋p do informacji.

Strony powi膮zane z og贸ln膮 baz膮 danych:

 • G艂贸wny Urz膮d Geodezji i Kartografii聽
 • Krajowa Integracja Ewidencji Grunt贸w聽
 • Us艂uga lokalizacji dzia艂ek ewidencyjnych聽

Ewidencja grunt贸w i budynk贸w – podstawowe informacje

Informacje, kt贸re udost臋pnia nam baza EGiB, dotycz膮:

Ewidencja grunt贸w i budynk贸w - podstawowe informacje

 • Grunt贸w – lokalizacji, powierzchni, granic, przeznaczenia, oznaczenia,
 • Budynk贸w – po艂o偶enia, funkcji, danych technicznych,
 • Lokali – miejsca gdzie si臋 znajduje, przeznaczenia, powierzchni u偶ytkowej.

Ewidencja grunt贸w i budynk贸w – dodatkowe informacje

Ewidencja grunt贸w i budynk贸w - dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje ewidencji grunt贸w i budynk贸w wskazuj膮:

 • W艂a艣cicieli nieruchomo艣ci,
 • Osoby lub podmioty, kt贸re posiadaj膮 prawo decyzyjne dotycz膮ce grunt贸w, budynk贸w oraz lokali,
 • Informacje dotycz膮ce adresu siedziby lub miejsca pobytu w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci,
 • Warto艣膰 katastraln膮 nieruchomo艣ci,
 • Informacje o rejestrze zabytk贸w,
 • Informacje umowy dzier偶awy – je偶eli od wykazania takich informacji w ewidencji grunt贸w i budynk贸w uzale偶nione jest nabycie praw wynikaj膮cych z przepis贸w o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w, a tak偶e z przepis贸w o rozwoju obszar贸w wiejskich.

Przeczytaj r贸wnie偶: W co zainwestowa膰 100 ty艣 z艂otych

Ewidencja grunt贸w i budynk贸w vs. ksi臋ga wieczysta

Ksi臋ga wieczysta聽 przedstawia stan prawny nieruchomo艣ci, natomiast ewidencja grunt贸w i budynk贸w ujawnia stan faktyczny nieruchomo艣ci. Ewidencj臋 prowadz膮 starostowie. W miastach na prawach powiatu: Prezydenci Miast z pomoc膮 geodety powiatowego.

Klasyfikacja dzia艂ek gruntowych oraz ich symbole聽

Klasyfikacja dzia艂ek gruntowych oraz ich symbole聽

Dzia艂ki rolne

Dzia艂ki rolne

Wykorzystywane do prowadzenia dzia艂alno艣ci wytw贸rczej w rolnictwie. Nale偶膮 do najta艅szych grunt贸w obecnych na rynku.

 • R 鈥 grunty rolne
 • S 鈥 sady
 • 艁 鈥 艂膮ki sta艂e
 • Ps 鈥 tereny pastwisk sta艂ych
 • Br 鈥 grunty rolne w zabudowie
 • Wsr 鈥 tereny le偶膮ce pod stawami
 • W 鈥 obszary znajduj膮ce si臋 pod rowami
 • Lzr 鈥 grunty zadrzewione i zakrzewione na u偶ytkach rolnych, kt贸re oznaczone s膮 symbole
 • RM 鈥 tereny zabudowy zagrodowej
 • RU 鈥 grunty zwi膮zane z obs艂ug膮 produkcji rolnej

Dzia艂ki budowlane

Dzia艂ki budowlane

Grunt przeznaczony pod zabudow臋. Wed艂ug ustawy to teren kt贸ry posiada wielko艣膰, cechy geometryczne, dost臋p do drogi publicznej oraz wyposa偶enie w urz膮dzenia infrastruktury technicznej spe艂niaj膮 wymogi realizacji obiekt贸w budowlanych wynikaj膮ce z odr臋bnych przepis贸w i akt贸w prawa miejscowego. Dzia艂ki budowlane okre艣lone s膮 symbolami:

 • MN 鈥 mieszkania o charakterze jednorodzinnym
 • MW 鈥 mieszkania o charakterze wielorodzinnym
 • U 鈥 zabudowa o charakterze us艂ugowym
 • US 鈥 tereny sportu i rekreacji
 • UC 鈥 tereny przeznaczone pod dzia艂alno艣膰 handlow膮 o powierzchni wi臋kszej ni偶 2000 m2;
 • B 鈥 obszary przeznaczone na cele mieszkaniowe
 • Ba 鈥 obszary przeznaczone na cele przemys艂owe
 • Bi 鈥 pozosta艂e tereny zabudowane
 • Bp 鈥 obszar zurbanizowany bez zabudowy lub w trakcie wznoszenia obiekt贸w
 • Bz 鈥 tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Dzia艂ki inwestycyjne

Teren przemys艂owy. Wed艂ug plan贸w MPZP przeznaczone do cel贸w inwestycyjno-przemys艂owych. Zazwyczaj znajduj膮 sie w du偶ej odleg艂o艣ci od teren贸w zamieszka艂ych. Na ich terenie mog膮 powstawa膰 np. fabryki. Grunty inwestycyjne okre艣lone s膮 symbolami:聽

 • Ba 鈥 grunty przemys艂owe
 • Bi 鈥 obszary pozostaj膮ce w zabudowie
 • Bp 鈥 tereny zurbanizowane bez zabudowa艅 lub w trakcie zabudowy
 • P 鈥 grunty zwi膮zane z obiektami produkcyjnymi, sk艂adami i magazynami
 • PG 鈥 obszary i tereny zwi膮zane z g贸rnictwem

Sprawd藕: Grupowe inwestowanie w nieruchomo艣ci

Dzia艂ki le艣ne

Obszar pokryty ro艣linno艣ci膮 le艣n膮. Grunty le艣ne okre艣laj膮 symbole:

 • ZN 鈥 tereny zielone podlegaj膮ce ochronie przyrody
 • ZL 鈥 lasy
 • ZP 鈥 grunty zieleni urz膮dzonej
 • ZD 鈥 ogrody dzia艂kowe
 • ZC 鈥 tereny cmentarne
 • ZZ 鈥 tereny zagro偶one wyst膮pieniem powodzi

Dzia艂ki rekreacyjne

Grunty, na kt贸rych prawo zezwala budowa膰 niewielkie budynki o charakterze mieszkaniowym. Najcz臋艣ciej s膮 to rodzinne ogr贸dki dzia艂kowe. Okre艣lane symbolem Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Dzia艂ki siedliskowe

Dzia艂ki siedliskowe

Tereny zwane r贸wnie偶 obszarem zagrodowym. W艂a艣cicielem tego typu grunt贸w, mo偶e by膰 tylko osoba posiadaj膮ca uprawnienia rolnicze. Na tego typu obszarze istnieje mo偶liwo艣膰聽 wybudowania domu jednorodzinnego razem z stodo艂膮 lub obor膮. Trzeba jednak spe艂ni膰 wymogi MPZP. W sytuacji gdy grunt nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mo偶na ubiega膰 si臋 o uzyskanie warunk贸w zabudowy dla siedliska. W takim przypadku dzia艂ka musi posiada膰:

 • uzbrojenie terenu聽
 • dost臋p do drogi publicznej
 • s膮siednia dzia艂ka musi by膰 zabudowana

Przeczytaj r贸wnie偶: W co zainwestowa膰 500 ty艣 z艂otych

Zostaw komentarz

Tw贸j adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA - Polityka prywatno艣ci i Warunki us艂ugi