Kim jest doradca inwestycyjny i czym się zajmuje?

Doradca inwestycyjny uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych zawodów związanych z finansami. Na osobie trudniącej się tą profesją spoczywa jednak duża odpowiedzialność – klienci powierzają jej bowiem swoje finanse. Czym dokładnie zajmuje się doradca inwestycyjny? Jak nim zostać i na jakie zarobki może liczyć? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Doradca inwestycyjny – kto to?

Doradca inwestycyjny to wykwalifikowany specjalista w zakresie inwestowania, który w codziennej pracy wykorzystuje swoją wiedzą na temat lokowania kapitału w rozmaite instrumenty finansowe. Doradcy inwestycyjni najczęściej zatrudniani są w bankach, biurach maklerskich czy funduszach inwestycyjnych, gdzie za zadanie mają oni sprawić, by klient osiągnął z danej inwestycji zyski podobne do prognozowanych, działając na ustalonym poziomie ryzyka.

Doradca inwestycyjny – czym się zajmuje?

Już nazwa zawodu wskazuje na to, czym zajmuje się doradca inwestycyjny. Mianowicie osoba taka przede wszystkim profesjonalnie doradza swoim klientom w zakresie budowania portfela inwestycyjnego.

Doradca inwestycyjny przed zasugerowaniem klientowi jakichkolwiek działań przeprowadza z nim bardzo wnikliwe rozmowy, podczas których powinien pozyskać informacje na temat wielkości aktywów, jaką dysponuje klient (przyjmuje się, że z usług doradcy inwestycyjnego należy skorzystać posiadając minimum 2 mln złotych aktywów), a także na temat oczekiwań klienta. Na tej podstawie doradca inwestycyjny definiuje ryzyko, prognozuje zysk. Powinien on także rzetelnie odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości klienta, bo to właśnie on podejmuje ostateczne decyzje z kwestii własnych finansów.

Ponadto, doradca inwestycyjny może zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa z mocy prawa. Nie ma więc konieczności zdawania egzaminu dla kandydatów na członków rady nadzorczej, który jest organizowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Jak zostać doradcą inwestycyjnym?

Doradca inwestycyjny to zawód regulowany przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Można go wykonywać dopiero po uzyskaniu wymaganej licencji, która jest wydawana przez KNF. Zdobywa się ją na trzy sposoby:

 • zdanie trzy etapowego egzaminu organizowanego przez KNF (opłata za podejście do każdego z etapów egzaminu wynosi 500 zł),
 • posiadanie nadanego przez zagraniczną instytucję tytułu, odpowiadającego Doradcy Inwestycyjnemu pod względem wiedzy, jaką należy przyswoić, by go uzyskać, a także pod względem zasad jego wykonywania oraz zdanie sprawdzianu umiejętności, który jest organizowany przez KNF,
 • uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na uczelni, która podpisała umowę z KNF – aktualnie jedyną taką uczelnią jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, oferujący studia drugiego stopnia o specjalności „Doradca Inwestycyjny”. 

Aktualnie na liście doradców inwestycyjnych dostępnej na stronie KNF znajduje się 826 nazwisk wraz z numerem licencji doradcy inwestycyjnego oraz datą wpisu na listę.

Ile zarabia doradca inwestycyjny?

Jak widać droga do zostania doradcą inwestycyjnym może był długa i kręta. Na jakie więc zarobki można liczyć po jej przejściu? Zgodnie z wynikami Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń ze stycznia 2022 mediana zarobków doradcy inwestycyjnego brutto wynosi 9 080 zł. To samo badanie wskazuje, że 25% najlepiej opłacanych doradców inwestycyjnych może liczyć na pensje sięgające nawet 14 280 zł brutto.

Jak w przypadku wielu profesji, ostateczna wysokość wynagrodzenia doradcy inwestycyjnego będzie zależeć od poziomu jego doświadczenia, miasta, w którym pracuje, wykształcenia, stażu pracy czy osiąganych wyników. Nie bez znaczenia będzie też forma zatrudnienia. Doradca inwestycyjny może bowiem pracować w ramach umowy o pracę, lecz także bez przeszkód może prowadzić własną działalność gospodarczą. Niezależnie działający doradca inwestycyjny może rozliczać się z klientem w formie prowizji od zysków, pobierać jednorazowe opłaty lub nawet wystawiać rachunki za stałą opiekę nad finansami klienta. Jego zarobki niejednokrotnie zależą więc od uzyskanych efektów.

Doradca inwestycyjny – wymagania

Kandydat do uzyskania licencji doradcy inwestycyjnego musi przede wszystkim:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 
 • nie być skazanym pełnomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo skarbowe, przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi, mieniu czy papierami wartościowymi, 
 • korzystać z pełni praw publicznych.

Po uzyskaniu licencji, przed doradcą inwestycyjnym swoje wymagania zaczynają stawiać pracodawcy. Osoba na tym stanowisku powinna wyróżniać się określonymi cechami i umiejętnościami, do których należą:

 • znajomość technik sprzedaży,
 • otwartość na kontakt z klientem,
 • empatia i zorientowanie na potrzeby klienta,
 • umiejętności budowania długotrwałych relacji,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • samodzielność w działaniu,
 • otwartość na pracę w dynamicznym środowisku.

Współpraca z doradcą inwestycyjnym – czy warto?

Współpraca z doradcą inwestycyjnym może zaowocować zwiększeniem rentowności inwestycji. Jest to bowiem osoba dysponująca ogromem wiedzy na temat rynku, instrumentów finansowych czy możliwości pomnażania funduszy. Wiedza ta jest bardzo dokładnie weryfikowana przez KNF podczas egzaminu, przez który musi przejść kandydat na doradcę inwestycyjnego.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *