Co to jest wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnoty mieszkaniowe w ostatnich czasach zyskują bardzo na popularności. Powstaje ich coraz więcej. Niestety bardzo wielu właścicieli mieszkań nie wie co to jest wspólnota mieszkaniowa i jak funkcjonuje. W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze fakty, które powinien znać członek wspólnoty mieszkaniowej.

Wspólnota mieszkaniowa – co to jest? Definicja

Wspólnota mieszkaniowa - co to jest?

Wspólnota mieszkaniowa jest to rodzaj zrzeszenia właścicieli mieszkań w jednym budynku mieszkalnym lub kilku budynkach znajdujących się na tej samej nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej, to znaczy że nie jest podmiotem gospodarczym ani majątkowym. Może zarządzać nieruchomością, jej wspólnymi częściami którymi są klatki schodowe, grunt, otoczenie budynku, dach oraz instalacje techniczne.

Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania oraz pozywać i być pozwana. Zasady na jakich działa wspólnota zostały określone w Ustawie o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.

Kiedy powstaje wspólnota mieszkaniowa?

Kiedy powstaje wspólnota mieszkaniowa?

Zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa o wspólnotach mieszkaniowych) wspólnota mieszkaniowa powstaje automatycznie w momencie zakupu od dewelopera lub właściciela nieruchomości lokalu w danym budynku. Istnieją dwa rodzaje wspólnoty: duża i mała. Mała wspólnota mieszkaniowa jest wtedy gdy w jej skład wchodzą maksymalnie właściciele 7 mieszkań. Natomiast duża wspólnota składa się z właścicieli większej liczby lokali.

Przeczytaj również: w co zainwestować 150 tys. pln?

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Członkowie wspólnoty mieszkaniowej zobowiązani są do wyznaczenia swojego zarządu, reguluje to ustawa o własności lokali. Zarząd jest organem wspólnoty wybieranym spośród jej członków lub spoza jej grona. W zależności od uchwały wspólnoty może zostać powołany na czas określony lub bezterminowo. Zarząd wspólnoty reprezentuje ją na zewnątrz jak również w stosunkach pomiędzy wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Odpowiada za stan części wspólnych budynku .

Wspólnota mieszkaniowa – prawa i obowiązki

Wspólnota mieszkaniowa - prawa i obowiązki

Do wspólnoty mieszkaniowej przede wszystkim należy zajmowanie się sprawami związanymi z zarządzaniem nieruchomością. Należą do nich obowiązki wynikające z przepisów prawa,a jest to:

 • prowadzenie dokumentacji budynku,
 • dokonywanie przeglądów i konserwacji infrastruktury,
 • podpisywanie umów np. za wywóz śmieci,
 • sprzątanie, odśnieżanie i ochronę budynku.

Wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest do prowadzenia kwestii skarbowo-księgowych, czyli prowadzenie księgowości, rozliczanie podatków z formularza CIT, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz uzyskanie numeru REGON i NIP. Wspólnota mieszkaniowa przestrzega ustalonych zasad i regulaminu wspólnoty.

Prawa członkowskie

Będąc właścicielem mieszkania w danym budynku stajesz się pełnoprawnym członkiem jego wspólnoty mieszkaniowej. Zgodnie z ustawą o wspólnocie mieszkaniowej właściciel lokalu zobowiązany jest do:

 • udostępnienia mieszkania w celu dokonania przeglądów, konserwacji lub założenia nowych instalacji,
 • utrzymania swojego lokalu w należytym stanie, oraz ponoszenie kosztów związanych z jego utrzymaniem,
 • ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, oraz porządku części wspólnych,
 • korzystania z części wspólnej w sposób nie utrudniający użytkowania innym lokatorom.

Prawa członkowskie

Prawa członkowskie

Przynależność do wspólnoty mieszkaniowej nie ogranicza Twoich praw w korzystaniu ze swojego mieszkania. Możesz rozporządzać nim we własnym zakresie, jeżeli nie narusza to interesów innych mieszkańców i jest zgodne z obowiązującym regulaminem. Członkostwo we wspólnocie mieszkaniowej daje Ci prawo do:

 • wyboru zarządu i głosowania nad uchwałami,
 • korzystania z części wspólnych zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • podejmowanie decyzji istotnych dla wspólnoty,
 • zgłaszania zastrzeżeń do sposobu zarządzania nieruchomością.

Przeczytaj również: W co zainwestować 500 tyś złotych

Wspólnota mieszkaniowa a spółdzielnia

Wspólnota mieszkaniowa a spółdzielnia

Wspólnota i Spółdzielnia mieszkaniowa różnią się między sobą podstawowymi kwestiami. W przypadku spółdzielni mamy do czynienia z podmiotem mającym osobowość prawną. Członkami spółdzielni są osoby posiadające prawo do lokalu znajdującego się w jej zasobach, którym zostało przyznane członkostwo i które uiściły opłatę wpisową.

Natomiast w przypadku wspólnoty mieszkaniowej mamy do czynienia ze zrzeszeniem mieszkańców, które nie jest podmiotem gospodarczym. Członkiem wspólnoty może być każdy kto posiada własnościowe prawo do lokalu. Członkiem wspólnoty stajemy się automatycznie zaraz po zakupie nieruchomości, bez dodatkowych opłat. Zdecydowanie większa jest liczba członków w spółdzielni niż we wspólnocie mieszkaniowej, ale mniejsza liczba członków pozwala na sprawniejsze zarządzanie wspólnotą.

W przypadku spółdzielni mieszkaniowej czynsz jest zazwyczaj wyższy niż we wspólnocie. Wynika to z rozbudowanej administracji w spółdzielni. Natomiast wspólnota bardziej efektywnie gospodaruje wspólnymi finansami.

Wspólnota mieszkaniowa – czy warto inwestować w mieszkanie we wspólnocie mieszkaniowej?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. We wspólnocie mieszkaniowej bardzo dużo zależy od tego jak sprawnie działa wybrany zarządca. Przepisy prawa które są egzekwowane przez dobrego zarządcę, który koordynuje strategie działań wspólnoty to komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Przeczytaj również:

Wspólnota mieszkaniowa – pytania i odpowiedzi

Jak działa wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnota mieszkaniowa to zrzeszenie właścicieli lokali w danej nieruchomości – mieszkalnych i użytkowych, wyodrębnionych i niewyodrębnionych – które musi wybrać swój zarząd, a także może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

Za co odpowiada wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnota mieszkaniowa zajmuje się sprawami związanymi z zarządzaniem nieruchomością – chodzi m.in. o takie obowiązki jak prowadzenie dokumentacji budynku, przeglądy i konserwacja infrastruktury, umowy na wywóz śmieci czy sprzątanie, odśnieżanie i ochrona budynku.

Jakie kompetencje ma wspólnota mieszkaniowa?

Bieżąca eksploatacja i konserwacja nieruchomości, zaplanowanie i przyjęcie planu gospodarczego, zmiany przeznaczenia lub podział części nieruchomości wspólnej, zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej czy zmiany dostawców usług.

Czym różni się wspólnota mieszkaniowa od spółdzielni?

Członkowie spółdzielni posiadają spółdzielcze, własnościowe lub lokatorskie prawo do nieruchomości, a wspólnota mieszkaniowa to jedynie zrzeszenie mieszkańców, które nie posiada osobowości prawnej i nie jest podmiotem gospodarczym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.