Co to jest wartość nieruchomości?

Planując zakup lub sprzedaż nieruchomości, analizujemy wszystkie kryteria, które mogą wpływać na jej cenę. Oszacowanie wartości nieruchomości przydaje się jednak nie tylko podczas jej zbywania i nabywania. Wartość nieruchomości nie zawsze jest równoznaczna z jej ceną.

Wartość nieruchomości – definicja

Wartość nieruchomości - definicja

Wartość nieruchomości oznacza cenę, jaką nabywca jest w stanie za nią zapłacić. Na wartość nieruchomości mają wpływ jej położenie, rodzaj, przeznaczenie, sposób użytkowania i jej aktualny stan. Nie bez znaczenia są także bieżące ceny na rynku, czyli konkurencja.

Wartość, cena, a wycena nieruchomości

Pojęcia wartość, cena i wycena w kontekście nieruchomości są ze sobą bardzo związane, jednak nie tożsame. Cena to kwota, jaką ostatecznie płaci kupujący. Natomiast wartość jest tym, co otrzymuje, płacąc odpowiednią cenę. Z kolei wycena ma na celu określenie wartości nieruchomości za pomocą konkretnej kwoty.

Przeczytaj również:: Inwestowanie w nieruchomości z małym kapitałem

Jak obliczyć wartość nieruchomości?

Jak obliczyć wartość nieruchomości?

Samodzielnie obliczenie wartości nieruchomości możemy przeprowadzić za pomocą specjalnych wzorów, kalkulatorów i innych dostępnych narzędzi. Najczęściej porównujemy ogłoszenia sprzedaży budynków, działek lub mieszkań podobnych do naszych pod względem metrażu, położenia, stanu itp. Dotyczy to głównie sytuacji, gdy chcemy sprzedać nieruchomość bez pośredników.

ceny mieszkań w największych miastach

Druga metoda jest znacznie bardziej rzetelna i w wielu przypadkach niezbędna. Polega na skorzystaniu z usług rzeczoznawcy majątkowego. Taki specjalista ma dostęp do miejscowych planów zagospodarowania i ksiąg wieczystych. Jego pomoc jest konieczna, gdy chcemy np. wziąć kredyt hipoteczny, przekazać ziemię w spadku lub darowiźnie czy też znieść współwłasność domu.

Rodzaje wartości nieruchomości

Rodzaje wartości nieruchomości

Ze względu na cel, w jakim jest określana, wartość nieruchomości może przyjmować różne rodzaje. Najpopularniejsza – wartość rynkowa – oznacza najbardziej prawdopodobną cenę do uzyskania na rynku za dany grunt, lokal czy budynek. Jakie są nierynkowe rodzaje wartości nieruchomości?

Wartość katastralna nieruchomości i odtworzeniowa

Wartość katastralna nieruchomości i odtworzeniowa

Wartość katastralną oblicza się w celu określenia podstawy opodatkowania nieruchomości i jest ona zbliżona do wartości rynkowej. Ustala się ją okresowo w procesie powszechnej taksacji nieruchomości.

Koszt zakupu nieruchomości oraz doprowadzenia go do stanu sprzed szkody zwany jest wartością odtworzeniową. Chodzi więc o koszty remontów i napraw, ale z pominięciem kosztów normalnego zużycia nieruchomości.

Wartość bankowo-hipoteczna i wartość godziwa nieruchomości

Wartość bankowo-hipoteczna i wartość godziwa nieruchomości

Wartość bankowo-hipoteczną oblicza bank. Ma to związek z oceną ryzyka w przypadku, gdy dana nieruchomość jest przedmiotem zabezpieczenia kredytu..

Czym innym jest wartość godziwa nieruchomości. Możemy ją ustalić samodzielnie na podstawie aktualnych cen podobnych nieruchomości dostępnych na rynku.

Wartość indywidualna nieruchomości i wartość ubezpieczeniowa

Wartość indywidualna nieruchomości i wartość ubezpieczeniowa

Na potrzeby inwestycji obliczana jest wartość indywidualna nieruchomości. Taką inwestycyjną wartość ustala się dla konkretnego inwestora, który ma sprecyzowane cele inwestycyjne, kryteria i oczekiwania.

Wartość ubezpieczeniową określa rzeczoznawca i oznacza ona górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe na nieruchomości z przyczyn podanych w umowie ubezpieczeniowej.

Sprawdź: Grupowe inwestowanie w nieruchomości

Wartość nieruchomości – wycena i szacowanie krok po kroku

Wartość nieruchomości - wycena i szacowanie

Jeśli korzystamy z usług rzeczoznawcy majątkowego, mamy do czynienia z procesem objętym regulacjami prawnymi. Efektem pracy rzeczoznawcy jest tzw. operat szacunkowy, którego formę i elementy określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Podczas szacowania wartości nieruchomości specjalista bierze pod uwagę m.in. jej rodzaj i położenie, przeznaczenie w mpzp, wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej oraz aktualny stan. Sprawdza też wszystkie dane znajdujące się w księgach wieczystych, katastrach oraz rejestrach prowadzonych przez różne urzędy czy spółdzielnie.

Jeśli chodzi o sposoby sporządzania wycen, to najczęściej mamy do czynienia z metodą porównawczą i dochodową oraz mieszaną. Pierwsza opiera się na analizie cen zbliżonych nieruchomości na rynku. Podejście dochodowe z kolei zakłada określenie, jakie zyski można czerpać z nieruchomości lub związanej z nią działalności.

Ile kosztuje wycena nieruchomości?

Ile kosztuje wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości potrafi kosztować sporo. Dokładna kwota za sporządzenie operatu szacunkowego zależy od kwestii związanych zarówno z pracą rzeczoznawcy, jak i samą nieruchomością. Należą do nich rodzaj i stan nieruchomości, jej sytuacja prawna, ustalony termin wykonania usługi oraz koszty logistyczne ponoszone przez specjalistę.

Warto uzgodnić dokładną cenę za operat szacunkowy przez rozpoczęciem prac oraz przygotować wszystkie niezbędne dokumenty. Za wycenę mieszkania aktualnie zapłacimy ok. 500-600 zł, a w przypadku domu 300-400 zł więcej. Operat szacunkowy jest ważny 12 miesięcy od dnia jego sporządzenia.

Wartość nieruchomości – podsumowanie

Sprzedawcy często mają tendencję do zawyżania wartości działki, domu lub mieszkania, ze względu na emocje i wspomnienia, które łączą go z danym miejscem. Tymczasem przygotowanie profesjonalnej i rzetelnej wyceny nieruchomości to złożony proces, w którym należy uwzględnić przede wszystkim obiektywne dane.

Przeczytaj również: W co zainwestować 500 tyś złotych

Wartość nieruchomości – pytania i odpowiedzi

Co to jest wartość nieruchomości?

Wartość nieruchomości oznacza cenę, jaką nabywca jest w stanie za nią zapłacić. Na wartość nieruchomości mają wpływ jej położenie, rodzaj, przeznaczenie, sposób użytkowania, jej aktualny stan, bieżące ceny na rynku i konkurencja.

Kto ustala wartość nieruchomości?

Wartość nieruchomości subiektywnie możemy ustalić sami na podstawie analizy porównawczej, jednak profesjonalnie zajmują się tym wyłącznie rzeczoznawcy majątkowi, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. 

Jakie są metody szacowania wartości nieruchomości?

Samodzielnie obliczenie wartości nieruchomości możemy przeprowadzić za pomocą specjalnych wzorów, kalkulatorów i innych dostępnych narzędzi. Najczęściej porównujemy ogłoszenia sprzedaży budynków, działek lub mieszkań podobnych do naszych pod względem metrażu, położenia, stanu itp.

Ile kosztuje wycena wartości nieruchomości?

Warto uzgodnić dokładną cenę za operat szacunkowy przez rozpoczęciem prac oraz przygotować wszystkie niezbędne dokumenty. Za wycenę mieszkania aktualnie zapłacimy ok. 500-600 zł, a w przypadku domu 300-400 zł więcej.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.