Zakup nieruchomości a koszty notarialne: ile kosztuje notariusz?

Gdy znajdziesz w końcu upragnione mieszkanie lub zainwestowałeś w nową nieruchomość, to jeszcze nie koniec wydatków i opłat. To dopiero początek. Nabywca nieruchomości musi sporządzić odpowiednie dokumenty zakupu oraz pokryć między innymi koszty notarialne. W tej sytuacji potrzebujesz wsparcia urzędnika państwowego – notariusza. Wszystko, co musisz na ten temat wiedzieć, znajdziesz w poniższym artykule.

Kim jest notariusz i dlaczego potrzebujesz go przy zakupie mieszkania?

notariusz stawki

Notariusz jest osobą zaufania publicznego. Może nim zostać osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze, odbyła aplikację i zdała egzamin, a finalnie uzyskała uprawnienia do wykonywania czynności notarialnych od Ministra Sprawiedliwości. Regulację prawną działalności notariusza obejmuje ustawa “Prawo o notariacie”

Zadania i obowiązki notariusza

Zadaniem notariusza jest dbanie o jak najlepsze zabezpieczenie praw oraz interesów swoich klientów. Notariusz za wykonywanie swoich działań ponosi odpowiedzialność cywilną, karną oraz dyscyplinarną. Jest zobowiązany do ścisłej tajemnicy zawodowej. Notariusz udziela niezbędnych informacji w zakresie podejmowanych przez siebie czynności, stanowiąc gwarancję zgodności tych działań z przepisami prawnymi. Ma obowiązek wytłumaczyć konsekwencje związane z podpisaniem danej umowy.

Zakres jego działalności obejmuje: sporządzanie dokumentów, dotyczących aktów własności, przekazywania spadku oraz zakładania spółek prawa handlowego. W kancelarii notarialnej można również złożyć depozyt notarialny – przechować ważne dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe. U notariusza w kancelarii można załatwić o wiele szybciej i sprawniej, niż w sądzie, wszelkie kwestie dziedziczenia i przekazywania majątku.

Koszty notarialne: ile kosztuje podpisanie umowy u notariusza?

Kwota (prowizja), którą pobiera notariusz za udokumentowanie czynności prawnej, zależy od rodzaju i wartości transakcji. Wysokość taksy notarialnej każdorazowo powiększana jest o należny podatek VAT. Wartość transakcji może być ustalona przez stronę postępowania, wyszczególniona w innym dokumencie lub przedstawiona w umowie. W związku z tym koszt notarialny naliczany od wartości czynności może się okazać inny w przypadku każdej kancelarii. Jednak maksymalne stawki taksy notarialnej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku.

Sprawdź: W co zainwestować 500 tys. ?

Czy można negocjować koszty notarialne?

Każdy notariusz pracuje w ramach widełek cenowych. Jak najbardziej można negocjować cenę sporządzenia aktu notarialnego, czyli taksę notarialną.

Koszty notarialne przy zakupie mieszkania od dewelopera

Kupując mieszkanie od dewelopera, należy liczyć się z poniesieniem opłat. Umowę kupna mieszkania sporządzamy w obecności notariusza, zachowując formę aktu notarialnego. Przy tej okazji dokonujemy wpisu w księgach wieczystych i wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Koszty notarialne są regulowane przez prawo. Wszystkie opłaty mają z góry określony cennik. Wysokość wynagrodzenia dla notariusza jest uzależniona od indywidualnych stawek notariusza oraz wartości mieszkania. Wynagrodzenie kształtuje się od 100 zł przy nieruchomości do 3 tys. zł i do 10 tys. zł przy mieszkaniu o wartości powyżej 2 mln zł. Zdarza się, że część tych opłat na rynku pierwotnym ponosi deweloper.

notariusz akta

Koszty notarialne przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego

Koszty notarialne przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego są takie same, jak w przypadku innych nieruchomości. Taksa notarialna jest ta sama, zależna od wartości. Należy jeszcze doliczyć opłatę za wpis prawa własności w księgę wieczystą – to koszt 200 zł. Dodatkową opłatą jest podatek od czynności cywilnoprawnych, wynoszący 2% całkowitej wartości mieszkania

Sprawdź: Jak zacząć inwestować w nieruchomości?

Przepisanie mieszkania u notariusza – koszty i opłaty

notariusz cena umowy

Przepisanie mieszkania wiąże się, niestety, z pewnymi kosztami i musi mieć formę aktu notarialnego, sporządzonego u notariusza. Wartości opłaty, tzw. taksy notarialnej, również uzależniona jest od wartości przepisywanego mieszkania. Na końcowy koszt wszystkich opłat będą się składać:

 • koszty odpisów aktu notarialnego, zwykle potrzebne w 6 egzemplarzach (ok. 6 złotych + 23% VAT za stronę),
 • opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej,
 • wynagrodzenie dla notariusza za przesłanie wniosku o dokonanie wpisu.

Koszt notariusza przy zakupie domu 

Koszty notarialne, ponoszone przez stronę kupującą dom, składają się z kilku składników: opłat stałych i zmiennych.

Koszty stałe to opłaty za:

 • założenie księgi wieczystej (gdy dom jej nie posiada),
 • wpis do księgi wieczystej,
 • dokonanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej (w przypadku kredytu).

Natomiast koszty zmienne to:

 • taksa notarialna (zależy od wartości nieruchomości + podatku VAT
 • opłata za odpis aktu notarialnego od 6 zł za stronę + VAT.

Koszt notariusza przy zakupie działki

Koszty notariusza przy zakupie działki zależą od jej przeznaczenia (rolna, budowlana, rekreacyjna) i wartości rynkowej podanej przez strony. Maksymalne stawki zapisane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

koszty notariusza

Opłaty notarialne przy zakupie garażu

Kupując lub sprzedając garaż, nie zawsze musimy spisywac akt notarialny, jeśli nie wybudowano go na fundamentach. W tym przypadku wystarczy spisanie umowy kupna-sprzedaży oraz umowy dzierżawy terenu. Natomiast jeżeli kupujemy garaż razem z przynależnym do niego mieszkaniem to wysokość opłat jest stosunkowo wysoka. Notariusz osobno nalicza taksę notarialną od nabycia garażu na podstawie §3 w związku z §5 Rozporządzenia. Zapisana jest tam wysokość taksy notarialnej uzależnionej od wartości garażu. Jest to stawka progresywna i widełkowa. Im niższa wartość, tym procentowo wyższa opłata notarialna. 

Pozostałe koszty notarialne

Pozostałymi kosztami notarialnymi pobieranymi przez notariusza są pewne opłaty stałe, na które nie mamy żadnego wpływu. O wysokości należnych opłat notariusz informuje przed sporządzeniem aktu notarialnego. A są to:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • opłaty sądowe,
 • opłaty za wpis do księgi wieczystej, 

Pobrane podatki i opłaty notariusz przelewa na właściwe konta bankowe instytucji państwowych, sądów oraz urzędów skarbowych.

Kto ponosi koszty notarialne: kupujący czy sprzedający?

Zwyczajowo zostało przyjęte, że wszystkie koszty aktu notarialnego ponosi kupujący, wpisany do umowy kupna-sprzedaży. Natomiast w przypadku zakupu nieruchomości od dewelopera, koszty sporządzenia aktu ponosi kupujący z tym wyjątkiem, że podatek od usług cywilno-prawnych płaci deweloper.

Sprawdź: W co zainwestować 200 tyś. zł

Jak wybrać notariusza?

Na znalezienie dobrego notariusza warto poświęcić trochę więcej czasu. Wybierz taką osobę, której jesteś w stanie w pełni zaufać. Wielu cennych informacji przy wyborze notariusza mogą nam dostarczyć opinie innych klientów danej kancelarii. Poczta pantoflowa to najlepsze informacje i wskazówki. Wybór odpowiedniego urzędnika będzie gwarancją tego, że cały proces przeprowadzony zostanie zgodnie z literą obowiązującego prawa. Konsekwencje czynności notarialnych są bardzo istotne, dlatego warto kierować się przede wszystkim jakością usług, a nie ich ceną.

Co dostarczyć notariuszowi przed aktem notarialnym?

Przed podpisaniem aktu notarialnego do Kancelarii powinny zostać dostarczone wszelkie niezbędne dokumenty. Należy podać swoje dane oraz dane drugiej strony.

W przypadku osób fizycznych:

co wziąć do notariusza

W przypadku korzystania z pełnomocników, należy określić charakter, w jakim działa dana osoba (pełnomocnik, wspólnik, członek zarządu) oraz przekazać dane tego podmiotu:

 • nazwę przedsiębiorstwa,
 • REGON,
 • NIP.

Należy również przedstawić istotne warunki umowy, którą chcesz zawrzeć:

 • wartość transakcji (np. cena nieruchomości),
 • warunki płatności,
 • sposób i termin dokonania umowy (np. przekazania nieruchomości).

Kupno nieruchomości a koszty notarialne – kalkulator

Przy zakupie nieruchomości musisz się liczyć z kosztami notarialnymi. Na część z nich masz pośredni wpływ, inne zaś są od Ciebie niezależne. Opłaty stałe to:

notariusz opłaty

Taksa notarialna, czyli wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego jest zawarte w widełkach cenowych, a jej maksymalną wysokość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. Notariusz może indywidualnie w zależności od okoliczności ustalić dla Ciebie inną niższą stawkę.

Jak obliczyć koszty notarialne?

Jeśli chcesz samemu obliczyć koszty notarialne np. zakupu mieszkania, to polecam świetny kalkulator od Bankier.pl.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.