Zakup nieruchomości a koszty notarialne: ile kosztuje notariusz?

Gdy znajdziesz w końcu upragnione mieszkanie lub zainwestowałeś w nową nieruchomość, to jeszcze nie koniec wydatków i opłat. To dopiero początek. Nabywca nieruchomości musi sporządzić odpowiednie dokumenty zakupu oraz pokryć między innymi koszty notarialne. W tej sytuacji potrzebujesz wsparcia urzędnika państwowego – notariusza. Wszystko, co musisz na ten temat wiedzieć, znajdziesz w poniższym artykule.

Kim jest notariusz i dlaczego potrzebujesz go przy zakupie mieszkania?

notariusz stawki

Notariusz jest osobą zaufania publicznego. Może nim zostać osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze, odbyła aplikację i zdała egzamin, a finalnie uzyskała uprawnienia do wykonywania czynności notarialnych od Ministra Sprawiedliwości. Regulację prawną działalności notariusza obejmuje ustawa “Prawo o notariacie”

Zadania i obowiązki notariusza

Zadaniem notariusza jest dbanie o jak najlepsze zabezpieczenie praw oraz interesów swoich klientów. Notariusz za wykonywanie swoich działań ponosi odpowiedzialność cywilną, karną oraz dyscyplinarną. Jest zobowiązany do ścisłej tajemnicy zawodowej. Notariusz udziela niezbędnych informacji w zakresie podejmowanych przez siebie czynności, stanowiąc gwarancję zgodności tych działań z przepisami prawnymi. Ma obowiązek wytłumaczyć konsekwencje związane z podpisaniem danej umowy.

Zakres jego działalności obejmuje: sporządzanie dokumentów, dotyczących aktów własności, przekazywania spadku oraz zakładania spółek prawa handlowego. W kancelarii notarialnej można również złożyć depozyt notarialny – przechować ważne dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe. U notariusza w kancelarii można załatwić o wiele szybciej i sprawniej, niż w sądzie, wszelkie kwestie dziedziczenia i przekazywania majątku.

Koszty notarialne: ile kosztuje podpisanie umowy u notariusza?

Kwota (prowizja), którą pobiera notariusz za udokumentowanie czynności prawnej, zależy od rodzaju i wartości transakcji. Wysokość taksy notarialnej każdorazowo powiększana jest o należny podatek VAT. Wartość transakcji może być ustalona przez stronę postępowania, wyszczególniona w innym dokumencie lub przedstawiona w umowie. W związku z tym koszt notarialny naliczany od wartości czynności może się okazać inny w przypadku każdej kancelarii. Jednak maksymalne stawki taksy notarialnej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku.

Sprawdź: W co zainwestować 500 tys. ?

Czy można negocjować koszty notarialne?

Każdy notariusz pracuje w ramach widełek cenowych. Jak najbardziej można negocjować cenę sporządzenia aktu notarialnego, czyli taksę notarialną.

Koszty notarialne przy zakupie mieszkania od dewelopera

Kupując mieszkanie od dewelopera, należy liczyć się z poniesieniem opłat. Umowę kupna mieszkania sporządzamy w obecności notariusza, zachowując formę aktu notarialnego. Przy tej okazji dokonujemy wpisu w księgach wieczystych i wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Koszty notarialne są regulowane przez prawo. Wszystkie opłaty mają z góry określony cennik. Wysokość wynagrodzenia dla notariusza jest uzależniona od indywidualnych stawek notariusza oraz wartości mieszkania. Wynagrodzenie kształtuje się od 100 zł przy nieruchomości do 3 tys. zł i do 10 tys. zł przy mieszkaniu o wartości powyżej 2 mln zł. Zdarza się, że część tych opłat na rynku pierwotnym ponosi deweloper.

notariusz akta

Koszty notarialne przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego

Koszty notarialne przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego są takie same, jak w przypadku innych nieruchomości. Taksa notarialna jest ta sama, zależna od wartości. Należy jeszcze doliczyć opłatę za wpis prawa własności w księgę wieczystą – to koszt 200 zł. Dodatkową opłatą jest podatek od czynności cywilnoprawnych, wynoszący 2% całkowitej wartości mieszkania

Sprawdź: Jak zacząć inwestować w nieruchomości?

Przepisanie mieszkania u notariusza – koszty i opłaty

notariusz cena umowy

Przepisanie mieszkania wiąże się, niestety, z pewnymi kosztami i musi mieć formę aktu notarialnego, sporządzonego u notariusza. Wartości opłaty, tzw. taksy notarialnej, również uzależniona jest od wartości przepisywanego mieszkania. Na końcowy koszt wszystkich opłat będą się składać:

 • koszty odpisów aktu notarialnego, zwykle potrzebne w 6 egzemplarzach (ok. 6 złotych + 23% VAT za stronę),
 • opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej,
 • wynagrodzenie dla notariusza za przesłanie wniosku o dokonanie wpisu.

Koszt notariusza przy zakupie domu 

Koszty notarialne, ponoszone przez stronę kupującą dom, składają się z kilku składników: opłat stałych i zmiennych.

Koszty stałe to opłaty za:

 • założenie księgi wieczystej (gdy dom jej nie posiada),
 • wpis do księgi wieczystej,
 • dokonanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej (w przypadku kredytu).

Natomiast koszty zmienne to:

 • taksa notarialna (zależy od wartości nieruchomości + podatku VAT
 • opłata za odpis aktu notarialnego od 6 zł za stronę + VAT.

Koszt notariusza przy zakupie działki

Koszty notariusza przy zakupie działki zależą od jej przeznaczenia (rolna, budowlana, rekreacyjna) i wartości rynkowej podanej przez strony. Maksymalne stawki zapisane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

koszty notariusza

Opłaty notarialne przy zakupie garażu

Kupując lub sprzedając garaż, nie zawsze musimy spisywac akt notarialny, jeśli nie wybudowano go na fundamentach. W tym przypadku wystarczy spisanie umowy kupna-sprzedaży oraz umowy dzierżawy terenu. Natomiast jeżeli kupujemy garaż razem z przynależnym do niego mieszkaniem to wysokość opłat jest stosunkowo wysoka. Notariusz osobno nalicza taksę notarialną od nabycia garażu na podstawie §3 w związku z §5 Rozporządzenia. Zapisana jest tam wysokość taksy notarialnej uzależnionej od wartości garażu. Jest to stawka progresywna i widełkowa. Im niższa wartość, tym procentowo wyższa opłata notarialna. 

Pozostałe koszty notarialne

Pozostałymi kosztami notarialnymi pobieranymi przez notariusza są pewne opłaty stałe, na które nie mamy żadnego wpływu. O wysokości należnych opłat notariusz informuje przed sporządzeniem aktu notarialnego. A są to:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • opłaty sądowe,
 • opłaty za wpis do księgi wieczystej, 

Pobrane podatki i opłaty notariusz przelewa na właściwe konta bankowe instytucji państwowych, sądów oraz urzędów skarbowych.

Kto ponosi koszty notarialne: kupujący czy sprzedający?

Zwyczajowo zostało przyjęte, że wszystkie koszty aktu notarialnego ponosi kupujący, wpisany do umowy kupna-sprzedaży. Natomiast w przypadku zakupu nieruchomości od dewelopera, koszty sporządzenia aktu ponosi kupujący z tym wyjątkiem, że podatek od usług cywilno-prawnych płaci deweloper.

Sprawdź: W co zainwestować 200 tyś. zł

Jak wybrać notariusza?

Na znalezienie dobrego notariusza warto poświęcić trochę więcej czasu. Wybierz taką osobę, której jesteś w stanie w pełni zaufać. Wielu cennych informacji przy wyborze notariusza mogą nam dostarczyć opinie innych klientów danej kancelarii. Poczta pantoflowa to najlepsze informacje i wskazówki. Wybór odpowiedniego urzędnika będzie gwarancją tego, że cały proces przeprowadzony zostanie zgodnie z literą obowiązującego prawa. Konsekwencje czynności notarialnych są bardzo istotne, dlatego warto kierować się przede wszystkim jakością usług, a nie ich ceną.

Co dostarczyć notariuszowi przed aktem notarialnym?

Przed podpisaniem aktu notarialnego do Kancelarii powinny zostać dostarczone wszelkie niezbędne dokumenty. Należy podać swoje dane oraz dane drugiej strony.

W przypadku osób fizycznych:

co wziąć do notariusza

W przypadku korzystania z pełnomocników, należy określić charakter, w jakim działa dana osoba (pełnomocnik, wspólnik, członek zarządu) oraz przekazać dane tego podmiotu:

 • nazwę przedsiębiorstwa,
 • REGON,
 • NIP.

Należy również przedstawić istotne warunki umowy, którą chcesz zawrzeć:

 • wartość transakcji (np. cena nieruchomości),
 • warunki płatności,
 • sposób i termin dokonania umowy (np. przekazania nieruchomości).

Kupno nieruchomości a koszty notarialne – kalkulator

Przy zakupie nieruchomości musisz się liczyć z kosztami notarialnymi. Na część z nich masz pośredni wpływ, inne zaś są od Ciebie niezależne. Opłaty stałe to:

notariusz opłaty

Taksa notarialna, czyli wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego jest zawarte w widełkach cenowych, a jej maksymalną wysokość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. Notariusz może indywidualnie w zależności od okoliczności ustalić dla Ciebie inną niższą stawkę.

Jak obliczyć koszty notarialne?

Jeśli chcesz samemu obliczyć koszty notarialne np. zakupu mieszkania, to polecam świetny kalkulator od Bankier.pl.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA - Polityka prywatności i Warunki usługi