Co to jest budynek rekreacji indywidualnej?

Każdy potrzebuje czasem wyjechać i oderwać się od rzeczywistości. Idealnym rozwiązaniem na szybkie i spontaniczne, a do tego ekonomiczne wyjazdy jest własny budynek rekreacji indywidualnej, czyli, mówiąc prościej – domek letniskowy. A może posiadasz ziemię na malowniczym terenie i zastanawiasz się nad wynajmem na niej domków sezonowych? Jakie są ich wymagania techniczne, czy można postawić je wszędzie i czy ta inwestycja w ogóle się opłaca? 

Budynek rekreacji indywidualnej / domek letniskowy – definicja

Budynek rekreacji indywidualnej

Jak możemy się dowiedzieć z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (sygnatura akt II SA/Po 857/18), podstawowym celem zabudowy letniskowej – realizowanej w postaci budynku rekreacji indywidualnej – jest możliwość okresowego wypoczynku, a nie zamieszkania.

Budynki rekreacji indywidualnej są to obiekty sezonowe, w których zamieszkujemy czasowo. Szczegółową definicję domku letniskowego znajdziesz w Ustawie o Prawie Budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. Według jej zapisów domek letniskowy to wolno stojący parterowy budynek rekreacji indywidualnej, rozumiany jako budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych.

Budynek rekreacji indywidualnej – wymagania techniczne

Budynek rekreacji indywidualnej - wymagania techniczne

W Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakie powinien spełniać budynek rekreacji indywidualnej i jego usytuowanie, ustawodawca wymienił kilka podstawowych wymagań technicznych dla domków letniskowych. Są to:

  • dojście i dojazd do drogi publicznej;
  • minimalna wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 2,2 m (w domu mieszkalnym jest to min. 2,5 m);
  • działka na budowę nie musi być uzbrojona (do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej); 
  • nieruchomość nie musi mieć wody, która nadaje się do spożycia przez ludzi (powinna jednak istnieć możliwość pobierania lub dostaw wody z ujęć znajdujących się poza granicami działki);
  • pojemniki na odpady stałe powinny znajdować się minimum 3 metry od okien i drzwi oraz 2 metry od granicy działki.

Gdzie można postawić budynki rekreacji indywidualnej?

Gdzie można postawić budynki rekreacji indywidualnej?

Niestety, nie postawisz domku letniskowego na każdym terenie. Nie można go wybudować na działce budowlanej przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, gdyż z samej definicji wynika, że nie jest to obiekt mieszkalny. Swojej inwestycji nie zrealizujesz także na gruntach rolnych (wówczas wymagałoby to wyłączenia gruntu z produkcji rolnej). Ważne, aby był to teren, który wprost wskazuje na możliwość realizacji budynków letniskowych.

Budynek rekreacji indywidualnej a prawo budowlane

Decydując się na budowę budynku rekreacji indywidualnej, swój plan musisz zgłosić do organu administracji architektoniczno-budowlanej, najczęściej do starosty. W zgłoszeniu należy określić m.in. rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia, a także – w zależności od potrzeb – odpowiednie szkice lub rysunki oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Jak widzisz nie jest to zdecydowanie samowola budowlana. Nie musisz jednak posiadać projektu domku, ani decyzji o warunkach zabudowy. Starosta lub podległy mu organ, może w ciągu 21 dni wnieść sprzeciw. 

Budynki rekreacji indywidualnej bez pozwolenia na budowę

Od 2015 r. możesz postawić budynek rekreacji indywidualnej bez pozwolenia na budowę. Musi on jednak spełniać kilka wymagań technicznych. Są to: 

Budynki rekreacji indywidualnej przykłady

  • musi to być parterowy budynek wolnostojący (aby domek letniskowy był parterowy, to nie może mieć poddasza użytkowego),
  • jego powierzchnia nie może przekraczać 35 metrów kwadratowych.,
  • liczba domków na każde 500 mkw. działki nie może być większa niż jeden (warto o tym pamiętać, jeśli planujesz inwestycję).

W przeciwnym razie konieczne jest wystąpienie o pozwolenie na budowę do starosty powiatowego. 

Przeczytaj również: Inwestowanie w nieruchomości

Domek letniskowy a fotowoltaika i ulga termomodernizacyjna

Domek letniskowy a fotowoltaika i ulga termomodernizacyjna

Czy w przypadku inwestorów w domki letniskowe można odliczyć w ramach ulgi termo-modernizacyjnej, wydatek na np. instalacje fotowoltaiczne? Można! Jednakże istnieje jeden warunek. Budynek musi być przystosowany do zamieszkania, a nie wyłącznie do rekreacji. Musi być on na stałe związany z gruntem poprzez fundament.

Inwestowanie w budynki rekreacji indywidualnej – warto? Podsumowanie

Inwestowanie w budynki rekreacji indywidualnej

Nowelizacja prawa budowlanego znacząco uprościła budowę budynków rekreacji indywidualnej. Z biegiem lat, zaobserwować można również zmieniający się trend wśród turystów. Znacznie chętniej wybierają oni domki wolnostojące, aniżeli hotele czy pensjonaty. Domki zapewniają niezależność, komfort wypoczynku oraz intymność i swobodę. Praca i nauka zdalna sprawiają, że ludzie coraz chętniej uciekają z czterech ścian, by zaczerpnąć powietrza i obcować z przyrodą.

Jeśli posiadasz działkę w malowniczym terenie, z dala od zgiełku miasta, lecz z odpowiednim połączeniem komunikacyjnym – inwestycja w budynki rekreacji indywidualnej może okazać się bardzo dobrym ulokowaniem kapitału. Obsługa domku sezonowego jest też znacznie tańsza, niż w przypadku wynajmu mieszkania. Dodatkowym atutem jest fakt, że sam zyskujesz miejsce do relaksu.

Przeczytaj również:

Budynek rekreacji indywidualnej – pytania i odpowiedzi

Co to jest budynek rekreacji indywidualnej?

Budynki rekreacji indywidualnej są to wolno stojące, parterowe budynki – obiekty sezonowe, w których zamieszkujemy czasowo o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych. Podstawowym celem zabudowy letniskowej jest możliwość okresowego wypoczynku, a nie zamieszkania.

Gdzie można postawić budynek rekreacji indywidualnej?

Nie można go wybudować na działce budowlanej pod zabudowę mieszkaniową, gdyż nie jest to obiekt mieszkalny. Swojej inwestycji nie zrealizujesz także na gruntach rolnych. Ważne, aby był to teren, który wprost wskazuje na możliwość realizacji budynków letniskowych.

Czy budynek rekreacji indywidualnej można wynajmować?

Tak, nie ma problemu ani przeciwwskazań prawnych, aby budynki rekreacji indywidualnej udostępniać odpłatnie turystom. Każda osoba, która chce sezonowo wynajmować domek letniskowy na doby, weekendy lub tygodnie, musi założyć działalność gospodarczą.

Czy dom rekreacji indywidualnej jest budynkiem mieszkalnym?

Nie, z założenia i definicji budynek rekreacji indywidualnej pozwala na okresowe pomieszkiwanie tam, a nie stały meldunek. Podstawowym celem zabudowy letniskowej jest możliwość okresowego wypoczynku, a nie zamieszkania.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.