Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku od A do Z

W styczniu 2019 roku zmieniło się prawo dotyczące sprzedaży nieruchomości otrzymanej w spadku. Zmieniły się one na korzyść podatników. Jakie warunki należy spełniać, aby móc dokonać sprzedaży? Zobaczmy, jak krok po kroku poprowadzić sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku.

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku – zmiana przepisów

Od 1 stycznia 2019 roku spadkobierca, na którego przepisano nieruchomość, może ją sprzedać nawet od razu po śmierci spadkodawcy, bez płacenia podatku i odczekiwania 5 lat, tak jak było do tej pory. Oczywiście należy spełnić pewne warunki.

Sytuacja ta jest związana z nowym prawem, który bierze pod uwagę okres, w którym spadkodawca był właścicielem. Takie zasady są oczywiście bardziej komfortowe. Pozwalają chociażby na ograniczeniu kosztów związanych ze sprzedażą mieszkania, czy domu. Chodzi przecież o podatek od spadków i darowizn, który wynosi od 3 do 20 procent, co może stanowić naprawdę sporą część jaka została zamieszczona w spadku.

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku bez podatku

Dzięki nowelizacji ustawy o zbyciu dziedziczonych nieruchomości z 2019 możemy przeprowadzić sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku bez podatku. Takie zwolnienie jest możliwe, jeśli upłynie okres pięciu lat od czasu, w którym spadkodawca nabył nieruchomość.

A co z nieruchomością, która została wybudowana 4 lata temu? Jeśli zdecydujemy się na tzw. szybką sprzedaż, będziemy musieli odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy w wysokości 19%. A to dlatego, że nie minął potrzebny do zwolnienia z opłaty okres pięciu lat od wybudowania lub wejścia w posiadanie danej nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku – jakie warunki musi spełniać spadkobierca, by nie płacić podatku?

Wszystkie osoby, które należą do 1. grupy, wykluczając teściów, zięciów czy synowe, mogą zostać całkowicie zwolnione od podatku, z tytułu darowizny i spadku. Trzeba jednak pamiętać o zgłoszeniu spadku nie później niż 30 dni od powstania obowiązku podatkowego.

Są też inne sposoby na chociaż częściowe uniknięcie podatku od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w spadku.  Muszą to być osoby z obywatelstwem polskim lub innego kraju EU, ewentualnie EFTA lub chociaż mieć stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

Co więcej osoba ubiegająca się o zwolnienie z podatku nie może mieć w posiadaniu żadnego innego budynku, czy lokalu mieszkalnego. Wyjątkiem jest przekazanie go np. dzieciom, czy Skarbowi Państwa, w okresie maksymalnie 6 miesięcy od momentu złożenia zeznania podatkowego.

Kolejnym warunkiem jest brak dysponowania spółdzielczym i własnościowym prawem do mieszkania, chyba, że również zostanie ono przekazane komuś innemu, jak zostało to opisane wcześniej. Osoba starająca się o zwolnienie z podatku nie może także być najemcą lokalu lub budynku.

Do zwolnienia z podatku mają również osoby z grupy III. Muszą one sprawować opiekę nad spadkodawcą przez minimum dwa lata, co musi zostać potwierdzone umową z podpisem notariusza.

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku – jak ubiegać się o zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości?

Spadkobierca, po otrzymaniu nieruchomości, musi złożyć zeznanie podatkowe w terminie miesiąca od powstania obowiązku podatkowego. Do zeznania należy dołączyć postanowienie o nabyciu spadku i dokument, który potwierdzi tytuł własności, np. wypis z księgi wieczystej. Do tego należy również podać rynkową wartość otrzymanej w spadku nieruchomości.

Ale to nie jedyna opcja. Można również zamieszkać i zameldować się w otrzymanym mieszkaniu na okres przynajmniej pięciu lat licząc od złożenia zeznania podatkowego lub zamieszkania i zameldowania, jeśli doszło do tego w ciągu roku od złożenia takowego dokumentu. Oczywiście spadek, musi być na nasz własny użytek, a nie przykładowo przeznaczony pod wynajmem, ponieważ wówczas, nie obejdzie się bez opodatkowania.

Aby zostać zwolnionym z 19% podatku można także wykazać, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostały wykorzystane na cele mieszkaniowe, takie jak:

  • nabycie budynku mieszkalnego,
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
  • rozbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego.

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku – podsumowanie

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku może oznaczać spore korzyści finansowe. Dlatego tym bardziej warto znać opcje zwolnienia z podatku od sprzedaży. Dzięki wprowadzonej w 2019 roku nowelizacji możemy uniknąć płacenia daniny, która wynosi 19%, a to przy obecnych cenach nieruchomości oznacza często kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dzięki uniknięciu opłacenia podatku możemy wykorzystać zaoszczędzone pieniądze na inny cel, np remont, czy różne inne zakupy.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *