Private banking w Pekao: co warto wiedzieć?

Polskie społeczeństwo staje się coraz bardziej zamożne. Banki próbują dotrzeć z unikatową ofertą kompleksowej obsługi finansów szczególnie do tego najbogatszego segmentu klientów premium z sektora prywatnego. Właśnie dla nich powstało konto private banking w Pekao – usługa, która w 2021 roku otrzymała nagrodę Złotego Godła w kategorii QI Product za najwyżsżą jakość. Co warto wiedzieć o private banking i czy oferta banku Pekao jest warta uwagi? Sprawdźmy to! 

Private banking w Pekao – wymagania

Na private banking w Pekao mogą pozwolić sobie posiadacze aktywów o wartości minimum 1 000 000 złotych – rachunków bankowych, maklerskich, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych. Tacy klienci na start otrzymają indywidualną, spersonalizowaną ofertę od Pekao.

Private banking w Pekao – zalety i korzyści

Jakie korzyści zapewnia private banking w Pekao? To tylko kilka z nich:

 1. Standardowe usługi bankowe (m.in. polecenia przelewu PL i zagraniczne, zlecenia, polecenia),
 2. Wygodne i bezpieczne, bezpłatne płatności i wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą,
 3. Otwarcie i prowadzenie rachunków płatniczych w 13 walutach,
 4. Bankowość elektroniczna (m.in. serwis Pekao24, płatności mobilne via PeoPay i Apple Pay),
 5. Bogaty pakiet kompleksowego ubezpieczenia Assistance z opieką asystenta Concierge, przydatny podczas podróży zagranicznych.

Private banking w Pekao – karty

W private banking w Pekao mamy do dyspozycji takie karty debetowe i kredytowe jak:

Wielowalutowa karta debetowa World Elite Debit Mastercard

Najbardziej prestiżowa karta debetowa wśród kart MasterCard, która oferuje:

 • dostęp do rachunków walutowych – główną walutą rozliczeniową karty jest złoty polski (PLN). Dodatkowo, kartę można podpiąć do rachunków walutowych w EUR, USD, GBP, CHF,
 • unikalna funkcjonalność wielowalutowa karty – innowacyjna funkcjonalność wielowalutowa umożliwia realizację transakcji w różnych walutach (USD, EUR, CHF, GBP) bez przewalutowania, zapewniając dostęp do środków na posiadanych rachunkach walutowych,
 • Lounge Key – dostęp do saloników VIP na lotniskach na bazie aplikacji – posiadacz karty World Elite Debit MC wydawanej do konta private banking w Pekao ma dostęp do korzystania z ekskluzywnych saloników wypoczynkowych na lotniskach w wielu miastach na całym świecie, niezależnie od klasy biletu lub linii lotniczych (uwaga: dwie pierwsze wizyty w roku są bezpłatne w ramach trwającej promocji, jednak kolejne wejścia kosztują 32 dolary).

Limity na karcie? Dzienny limit wypłat gotówki do 30 000 złotych (lub równowartość tej kwoty w innej walucie), a miesięczny 100 000 złotych (j.w.).

Karta kredytowa Pekao Vis Infinite

Wyróżnia ją rozbudowany pakiet usług przydatnych w podróżach, dzięki czemu ceniona jest przez osoby aktywne i często podróżujące:

 • bogaty pakiet ubezpieczeń podróżnych – rozbudowany pakiet ubezpieczeniowy obejmujący osoby poniżej 79. roku życia oferujący wsparcie i pomoc w podróży zagranicznej, jak również zapewniający poczucie bezpieczeństwa i komfortu codziennych zakupów i niecodziennych zdarzeń,
 • opieka osobistego asystenta Concierge – usługa Concierge zapewni wsparcie informacyjno-organizacyjne świadczone przez osobistego asystenta, który wesprze Klienta w kwestiach związanych z podróżami służbowymi i prywatnymi oraz pomoże zorganizować czas wolny,
 • bezpłatny dostęp do ekskluzywnych saloników na lotniskach – w ramach programu Priority Pass posiadacz lub użytkownik karty mają możliwość bezpłatnego korzystania z wydzielonych pomieszczeń wypoczynkowych na lotniskach na całym świecie, niezależnie od klasy biletu lub linii lotniczych,
 • indywidualnie ustalany limit kredytowy – wysokość limitu kredytowego ustalana jest przez bank dla każdego klienta indywidualnie. Bank podejmuje decyzję o wydaniu karty kredytowej i udzieleniu limitu kredytowego po dokonaniu badania i oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy,
 • Visa Benefit Program – udział w programie zapewnia zakupy ze zniżkami i usługi dodatkowe oferowane przez partnerów programu.

Ważne: oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne i wynosi 14% w stosunku rocznym, ale rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego w karcie Pekao Visa Infinite w wysokości 50 000 zł (dalej limit kredytowy) wynosi 28,30% przy:

 • wykorzystaniu całego limitu jednorazowo,
 • spłacie zadłużenia w ramach limitu kredytowego co miesiąc (minimum 10%, nie mniej niż 50 złotych).

Karta kredytowa Pekao World Elite MC

Najbardziej prestiżowa spośród kart kredytowych dla użytkowników private banking w Pekao S.A. (dostępna w dwóch kolorach – czarnym i białym) oferuje:

 • bogaty pakiet ubezpieczeniowy – pakiet kilkunastu ubezpieczeń, m.in. NWW, koszty leczenia za granicą, uszkodzenie lub utrata bagażu podróżnego, opóźnienie lotu, uszkodzenie auta,
 • opieka concierge w organizacji podróży służbowych i prywatnych, a także czasu wolnego,
 • indywidualnie ustalany limit kredytowy (j.w.) przy zmiennym oprocentowaniu 14% w stosunku rocznym (RRSO: 25,42%).

Private banking w Pekao – inwestowanie i oszczędzanie

Private banking w Pekao to nie tylko lepsze warunki konta bankowego i kart, ale także szereg rozwiązań inwestycyjnychktóre dla wielu klientów premium stanowią kluczową rolę w wyborze banku:

 • profesjonalne usługi doradztwa inwestycyjnego – profesjonalna budowa i monitoring zdywersyfikowanego portfela aktywów, dopasowane do indywidualnych preferencji, potrzeb, celów finansowych i akceptowanego poziomu ryzyka dla klienta, np. dostęp do nowych rynków i nowych instrumentów (indeksów, walut, surowców),
 • indywidualne rekomendacje inwestycyjne – klienci otrzymują kompleksowe indywidualne rekomendacje inwestycyjne, zawierające analizę posiadanego portfela inwestycyjnego oraz propozycje zmian składu portfela wraz z komentarzem,
 • produkty strukturyzowane – rozwiązanie inwestycyjnie, które zapewnia cześciową lub pełną ochronę kapitału – klient wybiera, jaki sposób zabezpieczenia kapitału chce wykorzystać. zerowy, częściowy czy pełny i kiedy chce się wycofać. Elastyczność wyboru wpływa na wysokość zwrotu inwestycji. Takie produkty dają możliwość inwestowania na rynkach niedostępnych dla indywidualnych inwestorów,
 • inwestycje dwuwalutowe – tzw. Dual Currency Deposit (DCD) to połączenie lokaty oraz transakcji terminowej (od 7 do 180 dni) z większym ryzykiem i potencjalnie wyższą stopą zwrotu, oparte o określone opcje / pary walutowe np. PLN/EUR, PLN/USD, EUR/PLN, USD/PLN, EUR/USD, USD/EUR, PLN/GBP, GBP/PLN, PLN/CHF, CHF/PLN,
 • krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, zarządzane przez renomowane firmy inwestycyjne,
 • dostęp przez bankowość prywatną i Biuro Maklerskie Pekao, które dostarcza pełnego wsparcia w wyborze inwestycji i negocjacjach (polskie i zagraniczne akcje, obligacje, ETF’y, certyfikaty, derywaty, kwity depozytowe GDR/ADR, oferty publiczne, shorty, rynki spadkowe) z rozwiązaniami, optymalizującymi inwestycje (np. prowizja Intraday, odroczony termin płatności, negocjowane warunki kredytowania)
 • cykliczne komentarze rynkowe i materiały analityczne z możliwością realizacji opracowań dostosowanych do potrzeb inwestycyjnych klienta,
 • serwis notowań z dostępem do narzędzi analitycznych, wykresów i informacji rynkowych,
 • realizację zleceń w formule Do Dyspozycji Maklera (DDM) na warunkach uzgodnionych z klientem,
 • obsługę publicznych wezwań i transakcji pakietowych.

Private banking w Pekao – finansowanie potrzeb

Inwestor często korzysta z kapitału obcego w celu sfinansowania nowych projektów. Wykorzystanie dźwigni finansowej jest częstym zabiegiem stosowanym na rynku. Private banking w Pekao gwarantuje klientom premium:

 1. Indywidualne podejście do potrzeb finansowych klientów – doradcy bankowi do każdego klienta podchodzą indywidualnie i starają się zaproponować rozwiązania dostosowane do różnych potrzeb i oczekiwań,
 2. szerokie spektrum celów kredytowania – oferta kredytowa pozwala zaspokoić najróżniejsze potrzeby m.in. sfinansować bieżące wydatki, jak i długofalowe inwestycje,
 3. możliwość finansowania w złotych polskich i walutach obcych – w zależności na jakim rynku inwestujemy polskim czy zagranicznym, Możliwość wyboru walut pozwala wykorzystać różnice kursu na naszą korzyść,
 4. indywidualne warunki kredytowania – ważna cecha, która daje możliwość negocjowania warunków, co pozwoli uzyskać niż oprocentowanie.

Private banking w Pekao – bankowość elektroniczna

Klient private banking w Pekao może korzystać z serwisu internetowego Pekao24, aplikacji PeoPay, Apple Pay oraz usług Wymiany Walut 24h/7 dni.

Private banking w Pekao – podsumowanie

Jakość świadczonych usług w sektorze private banking w Pekao jest na najwyższym poziomie. Rozwiązania dostarczane przez ekspertów gwarantują bezpieczeństwo inwestycji, co przełoży się na długoletnią i zyskowną współpracę.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.