Private banking w mBank: co warto wiedzieć?

Coraz częściej możemy spotkać się z ofertami banków przeznaczonymi dla najzamożniejszych klientów. Są to często osoby, które dysponują pokaźnym majątkiem i chcą go gdzieś ulokować. Taką opcję daje m.in. mBank. Jak wygląda private banking w mBank?

Oferta private banking w mBank

Private Banking

Private banking w mBank to oferta dla najzamożniejszych klientów, którzy szukają pomocy w zarządzaniu swoim majątkiem. Są to często osoby, które przez natłok pracy nie mają czasu, by móc samemu stworzyć strategię, dzięki której zdyweryfikują swoje portfele inwestycyjne.

Oferowany przez mBank produkt to wyspecjalizowany pakiet usług. To wsparcie inwestycyjne, które otrzymujemy od osobistego doradcy. Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem, które gwarantują eksperckość i profesjonalizm.

Poza możliwością prowadzenia inwestycji, zostajemy odciążeni od spraw związanych z codzienną bankowością, np z załatwianiem różnych, bankowych formalności. Tak więc na czym dokładnie polega private banking w mBank?

Konto osobiste w ramach private banking w mBank

Konto Osobiste w ofercie private banking w mBank to rachunek, dzięki któremu dostaniemy indywidualne warunki cenowe. Co ciekawe zwolnione z opłat za to konto są dopiero Ci klienci, których aktywa przekraczają milion złotych.

Dlaczego konto osobiste private banking w mBank? Jak możemy wyczytać na stronie banku są to 4 wiodące argumenty:

 • sprawna i dyskretna obsługa – możemy wybrać, czy chcemy spotkać się w oddziałach private banking, w naszej firmie lub nawet online poprzez aplikację Microsoft Teams,
 • wygoda w codziennej bankowości – większość transakcji można wykonać przez dedykowaną aplikację, serwis internetowy, czy telefonicznie,
 • swoboda w korzystaniu – do dyspozycji mamy kartę, która obsługuje 15 walut, bez przewalutowania,
 • pomoc w załatwieniu Twoich spraw – mamy możliwość korzystania z usługi Private Concierge.

Zarządzanie majątkiem w ofercie private banking w mBank

Najbardziej rozbudowaną kwestią pozostaje inwestowanie z pomocą banku, a dokładnie z prywatnymi doradcami. Dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć dopasowaną strategię inwestycyjną, bez marnowania czasu i budżetu.

Prywatni doradcy

Decydując się na usługę private banking w mBank mamy do dyspozycji osobistego opiekuna. To osoby z wieloletnim doświadczeniem gwaran­tującym eksperckość i profesjonalizm. Opiekun odpowiada na wszyst­kie Twoje potrzeby i dobiera właś­ciwe rozwiązania. Za nią stoi zespół specjalistów inwestycyjnych, eko­nomicznych, transakcyjnych, kredyto­wych oraz zespół prawników. To kilkudziesięciu, ekspertów z wieloletnim doświad­czeniem w Polsce i zagranicą.

Doradcy mBanku to osoby o kwalifikacjach potwierdzonych międzynarodowymi certyfikatami – EFPA. Mamy więc możliwość tworzenia strategii inwestycyjnych z profesjonalistami o potwierdzonych kwalifikacjach. Spotkania odbywają się w placówkach spółki, naszej firmie lub przez Microsoft Teams – wszystko można więc załatwić bez wychodzenia z domu.

Umiejętności i wszechstronna wiedza certyfikowanych doradców private banking mBanku umożliwiają:

 • analizę potrzeb klienta
 • profesjonalne opracowanie planu finansowego z uwzględnieniem indywidualnych preferencji klienta i skłonności do podejmowania ryzyka
 • monitorowanie realizacji planu oraz proponowanie i uzgadnianie jego modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi.

Asset management w mBank

Asset management, czyli zarządzanie portfelem przez ekspertów to dedykowana usługa dla najzamożniejszych klientów banku, którzy zdecydowali się na ofertę private banking. Chodzi o zarządzanie portfelem inwestycyjnym przed ekspertów, którzy całość działań dostosują do naszych potrzeb.

Na podstawie wywiadu i udzielonego przez klienta pełnomocnictwa zarządzający zajmą się lokowaniem kapitału zgodnie z ustaloną strategią inwestycyjną.

Budowane strategie doradcy dzielą na:

 • klasyczne, czyli podział alokacji między akcje, obligacje i instrumenty alternatywne,
 • tematyczne, czyli strategia skoncentrowana wokół określonego pomysłu inwestycyjnego.

Jak dokładnie działa cały proces?

Na początku klient wypełnia ankietę, dzięki której można określić profil inwestora. To pytania dotyczące celu inwestycyjnego, skłonności do ryzyka, horyzontu inwestycyjnego i oczekiwanej stopy zwrotu.

Następnie zostaje zaprezentowana odpowiednia strategia inwestycyjna zgodna z profilem inwestora. Jeśli strategia zostanie przyjęta przez klienta, następuje zawarcie umowy i wpłacenie środków.

Ostatni etap to zarządzanie dostępnymi środkami przez ekspertów. Budowa portfela odbywa się zgodnie ze strategią. Eksperci stale go monitorują i zmieniają jego strukturę w zależności od koniunktury na rynku.

Zarządzanie portfelem

Eksperci na zlecenie klienta budują zdywersyfikowane, globalne portfele inwestycyjne, w oparciu o instrumenty płynne. Wykorzystują oni efektywnie kosztowo instrumenty typu ETF. Mamy tu do czynienia z współpracą doradców ze światowymi firmami inwestycyjnymi, które dzielą się swoimi poglądami na rynki. Wszystko w ramach zasady mBanku: 3P, czyli płynność, przejrzystość i przewidywalność.

Klient ma stały wgląd w to, co się dzieje na jego portfelu. Ponadto co miesiąc doradca informuje o składzie portfela, osiągniętym wyniku i pobranych opłatach. Klient jest także informowany o aktualnych trendach na rynku.

Finansowanie

Private Banking w mBank to również wszelkie formy finansowania na preferencyjnych warunkach. Bogata oferta kredytów bez wątpienia trafi do każdego klienta.

O jakich formach finansowania mowa?

 • kredyt hipoteczny,
 • pożyczka hipoteczna,
 • kredyt gotówkowy zabezpieczony,
 • kredyt maklerski,
 • kredyt odnawialny,
 • kredyt gotówkowy.

Duża oferta kredytowa ma pomóc inwestorom w podejmowaniu nowych kroków na rynku. Może to być udział w debiucie spółki na giełdzie, wybudowanie nieruchomości, czy wykup udziałów wspólnika w firmie.

Private banking w mBank – czy warto?

Private banking to oferta skierowana do jednej grupy odbiorców – są nimi najzamożniejsi klienci. Dlatego też taka oferta rządzi się innymi prawami. Są to preferencyjne warunki kredytów, czy wymian walutowych, a także dostęp do wyspecjalizowanych doradców finansowych.

Wszystko to sprawia, że warto pomyśleć nad skorzystaniem z oferty private banking w mBank. To przede wszystkim oszczędność czasu, a na tym najbardziej zależy osobom zamożnym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.