Co to jest odwrócona hipoteka?

Kredy hipoteczny to najczęściej wybierany sposób finansowania zakupu lub remontu nieruchomości. Cieszy się on w Polsce wyjątkowo dużą popularnością. Jak możemy wyeksploatować potencjał z posiadanej nieruchomości do maksimum? Ciekawym rozwiązaniem okazuje się instytucja odwróconej hipoteki. Czym jest odwrócona hipoteka, jakie są jej wady i zalety? Sprawdź! 

Odwrócona hipoteka – definicja

O odwróconej hipotece słyszymy od 15 grudnia 2015 roku, bo właśnie wtedy weszła w życie ustawa dotycząca tego zagadnienia. Z definicji odwrócona hipoteka to rodzaj bankowego kredytu hipotecznego. Najprościej ujmując jest to sprzedaż swojej nieruchomości bankowi. Bank wypłaca właścicielowi nieruchomości kwotę będącą wartością rynkową nieruchomości. Może wypłacić te pieniądze jednorazowo lub ratalnie – zależy od umowy. Decydując się na sprzedaż nieruchomości bankowi, sprzedający ma prawo mieszkać i użytkować nieruchomość aż do śmierci.

Odwrócona hipoteka – podstawa prawna

Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym, która weszła w życie 15 grudnia 2015 r. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego, prawa i obowiązki stron oraz zasady rozliczenia zobowiązań z niej wynikających. Organem regulującym działanie odwróconego kredytu hipotecznego jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Odwrócona hipoteka – ile można dostać?

Zastanawiasz się czy ten biznes się opłaca? Zdania są podzielone. Pozycję wyjściową w wyliczeniach stanowi wartość rynkowa nieruchomości. To najbardziej prawdopodobna kwota, jaką udałoby się uzyskać sprzedając mieszkanie. Te szacowania nie oznaczają jednak kwoty, jaką dostanie kredytobiorca. Jest to jedynie podstawa do ustalenia właściwej wysokości kredytu. Do ostatecznej wyceny brany jest również wiek i płeć kredytobiorcy oraz jego stan zdrowia. Najczęściej miesięczna rata wynosi około 500 zł, a całość kwoty stanowi 30-60% wartości rynkowej nieruchomości. 

Dla kogo jest odwrócona hipoteka?

Odwrócona hipoteka to oferta, która skierowana jest do osób fizycznych posiadających nieruchomość (dom, spółdzielcze mieszkanie własnościowe). Mogą być oni właścicielami jak i współwłaścicielami. Nie ma tu rozgraniczenia co do wieku takie osoby, lecz najkorzystniejsze oferty otrzymują osoby powyżej 60. roku życia. Można więc uznać, że jest to rozwiązanie głównie dla seniorów, którzy potrzebują dodatkowe gotówki z uwagi na np. niskie świadczenia emerytalne. 

Kto zatem nie będzie mógł skorzystać z odwróconej hipoteki? Przede wszystkim najemcy lokali, bez prawa własności, a także osoby prawne, takie jak spółki akcyjne oraz fundacje i wszelkie inne podmioty nie będące osobami prawnymi. 

Odwrócona hipoteka a banki i ich obowiązki

Podstawowym obowiązkiem banku jest sprawdzenie stanu prawnego lokalu. Muszą także, realizując odwrócony kredyt hipoteczny, przedstawić ofertę takiego kredytu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Zgodnie z ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym, osoby zainteresowane tym produktem powinny najpierw dostać formularz informacyjny od banku. Bank ma obowiązek przedstawić pisemnie prawa i obowiązki wynikające z umowy. W umowie o kredyt hipoteczny odwrócony powinny znaleźć się przede wszystkim:

  • kwota kredytu,
  • termin i sposób wypłaty należności,
  • wszystkie koszty kredytu,
  • sposób zapłaty kosztów,
  • prawa i obowiązki stron wynikające z umowy.

Umowa odwróconego kredytu hipotecznego nie musi być podpisywana przed notariuszem, ponieważ ustawa przewiduje zwykłą formę pisemną takiej umowy, jak również umowy odstąpienia od niej. Banki nie mogą nakładać na seniorów innych obowiązków niż te, które zostały przewidziane we wspomnianej ustawie.

Odwrócona hipoteka – zalety i wady

Odwrócona hipoteka to dodatkowe pieniądze, zwłaszcza dla osób starszych oraz mających \niskie świadczenia. Nie musisz posiadać wielu mieszkań. Wystarczy, że jesteś właścicielem jednej nieruchomości i możesz wystąpić do banku o ofertę dotyczącą odwróconej hipoteki. Nie musisz mieć zdolności kredytowej.

Oprócz posiadania nieruchomości, która może stać się zabezpieczeniem przy odwróconej hipotece, nie musimy spełniać dodatkowych wymogów. Istnieje także możliwość zerwania umowy w każdej chwili jej trwania. Musisz jednak zwrócić wtedy pobrane środki, wykupując nieruchomość z powrotem. Bardzo często bank naliczać będzie odsetki. Niestety, minusem tej instytucji jest fakt, że po śmierci osoby podpisującej umowę jej nieruchomość przechodzi na własność banku czy firmy oferującej odwróconą hipotekę – to może powodować problemy ze spadkiem. Dodatkowo, środki wypłacane z tytułu odwróconej hipoteki nie zawsze są wysokie.

Odwrócona hipoteka, czyli kredyt dla seniora – podsumowanie

Odwrócona hipoteka powstała z uwagi na coraz bardziej starzejące się społeczeństwo w Polsce. Jest to cesja prawa do nieruchomości, bank decyduje się zaś na wypłacanie w zamian za prawo własności transzy kredytowych co miesiąc, do końca życia osoby korzystającej z odwróconego kredytu hipotecznego. Niejednokrotnie, świadczenia te pozwalają osobie starszej opłacić niezbędne zobowiązania, leki, a do tego zakupić produkty pierwszej potrzeby. Podsumowując, odwrócona hipoteka jest szybkim sposobem na uratowanie domowego budżetu. 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA - Polityka prywatności i Warunki usługi