Co to jest leasing nieruchomości?

Rozważając zakup nieruchomości przedsiębiorcy stają przed wyborem sposobu finansowania takiej inwestycji. Wyzbywanie się własnych środków nie zawsze jest dobrym pomysłem. Dlatego coraz częściej pod uwagę brany jest leasing nieruchomości. Na czym polega ta forma finansowania nieruchomości, jakie są rodzaje leasingu oraz jakie są największe zalety i wady takiego rozwiązania – na te i inne pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

Co to jest leasing nieruchomości?

Leasing nieruchomości to forma jej finansowania brana pod uwagę najczęściej w przypadku chęci nabycia nieruchomości komercyjnej. Rozwiązanie to polega na tym, że właściciel nieruchomości (leasingodawca) oddaje ją w użytkowanie leasingobiorcy, w zamian za comiesięczną opłatę w wysokości wskazanej w umowie pomiędzy stronami. Umowa w przypadku leasingu nieruchomości podpisywana jest najczęściej na 10 – 15 lat. Umowa ta może także przewidywać możliwość wykupu nieruchomości po zapłaceniu ostatniej raty leasingowej.  Nie jest to jednak regułą i zależy w szczególności od rodzaju leasingu, na jaki decyduje się przedsiębiorca. 

Rodzaje leasingu nieruchomości

Chcąc skorzystać z leasingu nieruchomości, mamy do wyboru trzy opcje: 

 1. Leasing operacyjny (usługowy), 
 2. Leasing finansowy (kapitałowy),
 3. Leasing zwrotny.

Leasing operacyjny nieruchomości – na czym polega?

Jest to aktualnie najpopularniejszy rodzaj leasingu. Do korzyści, jakie uzyskuje leasingobiorca należą: 

 • fakt, że raty leasingowe, a także opłata wstępna może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu firmy,
 • fakt, że leasingobiorcy przysługuje prawo wykupu nieruchomości po zakończeniu okresu trwania umowy (jeśli przewidują to zapisy umowy).

W przypadku zdecydowania się na tę opcję zakłada się, że nieruchomość przez cały okres trwania umowy pozostaje własnością leasingodawcy i to po jego stronie będzie leżało dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

Leasing finansowy nieruchomości – na czym polega?

Ten rodzaj leasingu zakłada, że leasingobiorca zostanie właścicielem nieruchomości po zapłaceniu ostatniej raty przewidzianej w umowie.

W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, w przypadku leasingu finansowego nieruchomość jest zaliczana do majątku leasingobiorcy już w momencie podpisania umowy. Oznacza to, że:

 • leasingobiorca musi opłacić podatek VAT w całości już z pierwszą ratą leasingową (wiąże się to z wyższymi kosztami na początkowym etapie trwania leasingu),
 • leasingobiorca zyskuje możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
 • leasingobiorca zyskuje możliwość wliczania odsetek raty wynikającej z umowy leasingu w koszty uzyskania przychodu.

Leasing zwrotny nieruchomości – na czym polega?

Leasing zwrotny stanowi swego rodzaju formę pozyskiwania kapitału inwestycyjnego przez przedsiębiorcę. Ten mniej popularny rodzaj leasingu polega na odsprzedaniu nieruchomości leasingodawcy przez leasingobiorcę. Dotychczasowy właściciel nieruchomości (leasingobiorca) może natomiast w dalszym ciągu użytkować nieruchomość. Prawo własności jest jednak przeniesione na leasingodawcę.

Ten rodzaj leasingu stanowi dobrą alternatywę dla przedsiębiorców chcących zachować prawo do korzystania z posiadanej nieruchomości, ale potrzebuje wsparcia finansowego na dalszy rozwój swoich inwestycyjnych planów.

Leasing nieruchomości dla osób fizycznych

Leasing nieruchomości dla osób fizycznych jest przedmiotem zapisów ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z 2011 roku. Od czasu wejścia w życie tego aktu już nie tylko przedsiębiorca, ale także osoba nieprowadząca działalności gospodarczej może podpisać umowę leasingową.

Leasing konsumencki polega na zawarciu umowy leasingu z deweleporem i wynajęciu od niego mieszkania przez osobę prywatną, która będzie miała możliwość wykupu nieruchomości po zakończeniu umowy leasingowej.

Leasing nieruchomości dla osób fizycznych jest  alternatywą dla kredytu hipotecznego. Na rynku występują oferty leasingu bez udziału w bazie BIK i KRD. Leasingodawca, inaczej niż w przypadku kredytu hipotecznego, nie będzie więc sprawdzał informacji na nasz temat w Biurze Informacji Kredytowej ani w biurach informacji gospodarczej. 

Leasing nieruchomości – zalety

Do największych zalet leasingu nieruchomości należą przede wszystkim:

 • możliwość wliczenia rat leasingowych i odpisów amortyzacyjnych w koszty prowadzenia działalności, 
 • zminimalizowane formalności w stosunku do kredytu hipotecznego,
 • brak wpływu umowy leasingowej na zdolność kredytową, a tym samym dalsza możliwość pozyskania kredytu na inne inwestycje, 
 • w przeciwieństwie do wynajmu, leasing po czasie obowiązywania umowy może przerodzić się we własność.

Leasing nieruchomości – wady

Niestety, jak wszystko, leasing to nie same zalety. Jego główne wady to:

 • leasingodawcy narzucają minimalną wartość nieruchomości, jaka może być finansowana tym sposobem. Oznacza to, że najmniejsze przedsiębiorstwa niejednokrotnie nie będą mogły skorzystać z leasingu nieruchomości,
 • dodatkowe koszty konieczne do poniesienia, np. podatek VAT, który trzeba opłacić na początkowym etapie leasingu finansowego. 

Leasing nieruchomości – podsumowanie

Leasing nieruchomości może być bardzo dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy mają ustabilizowaną sytuację na rynku i są pewni, że mogą sobie pozwolić na comiesięczną spłatę raty leasingowej. W nabycie nieruchomości nie chcą jednak angażować własnych środków finansowych, które mogą przeznaczyć na rozwój kolejnych inwestycji.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.