Co to jest crowdlending – pożyczka społecznościowa?

Biznes w XXI wieku opiera się w dużej mierze na odnajdywaniu nowych sposobów prowadzenia działalności i zarabiania pieniędzy. Wszystko jest zorientowane na stworzenie czegoś, o czym nikt wcześniej nie pomyślał. Nawet pożyczanie pieniędzy zostało w ostatnich latach zrewolucjonizowane. Crowdlending staje się globalnym fenomenem, więc warto dowiedzieć się więcej na ten temat!

Crowdlending – co to jest? 

Słowo crowdlending, w dosłownym tłumaczeniu oznacza „crowd” – tłum i „lending” – pożyczanie. Razem daje nam to ,,pożyczanie przez tłum”. I dokładnie tym jest crowdlending. Jest to zasadniczo praktyka wspólnego pożyczania funduszy za pośrednictwem platform internetowych bez konieczności zwracania się do banku lub innej tradycyjnej instytucji finansowej. 

Crowdlending to inaczej pożyczka społecznościowa, w ramach której ludzie pożyczają firmie niewielkie kwoty, w zamian za zwrot finansowy określony w umowie pożyczki. Pożyczka udzielana jest na określony czas, w którym pożyczkobiorca ma obowiązek zwrotu pożyczonej kwoty wraz z zyskiem dla pożyczkodawcy. 

Crowdfunding a crowdlending – różnice 

Crowdlending jest odmianą crowdfundingu, o którym pisaliśmy tutaj. 

Co do zasady crowdfunding polega na tym samym co crowdlending z tą różnicą, że w ramach tego rodzaju finansowania osoby ,,składające się” na dane przedsięwzięcie wraz z wkładem finansowym wykupują także prawo własności (w przypadku np. nieruchomości lub udziałów lub akcji w spółkach). Rola osoby udzielającej pożyczki w ramach crowdlendingu ogranicza się natomiast wyłącznie do udzielenia pożyczki. 

Korzyści z crowdlendingu dla inwestorów

W przeciwieństwie do crowdfundingu, crowdlending zapewnia gwarantowane zwroty z inwestycji przez oprocentowanie pożyczki. Jest ono uważane za jedną z najlepszych krótkoterminowych metod inwestycyjnych ze względu na wysokie zyski w stosunku do podejmowanego niskiego ryzyka. 

Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w crowdlending wynosi 12-14%. Jednakże, w przypadku projektów o bardzo niskim ryzyku, zysk może wynieść ok. 4%. Przy bardzo ryzykownych projektach inwestorzy można natomiast liczyć na nawet 20% rocznej stopy zwrotu. Bardziej doświadczeni inwestorzy mogą więc zdecydować się na projekty o wyższym ryzyku z potencjalnie wyższymi zwrotami z inwestycji.

Dodając do tego stosunkowo niskie oprocentowanie lokat możemy dojść do wniosku, że crowdlending może być dla inwestorów alternatywną formą lokowania kapitału

Crowdlending w nieruchomościach

W ostatnim czasie crowdlending zyskuje popularność w sektorze nieruchomości.

Deweloperska pożyczka społecznościowa może przybrać jedną z dwóch form: 

  • pożyczka deweloperska – z okresem inwestycji wynoszącym 2 – 3 lata i przewidywaną stopą zwrotu rzędu 10 – 16%. Jest udzielana na zakup, budowę, komercjalizację albo sprzedaż nieruchomości. Zwykle okres inwestycji wynosi w tym modelu finansowania od 2 do 3 lat, a oczekiwana stopa zwrotu może sięgnąć 10-16%.
  • pożyczka dywidendowa ‒ z przewidywanymi zyskamim rzędu 5-7%. W przypadku tej pożyczki inwestorzy otrzymują korzyści w postaci podziału zysków z wynajmu wybudowanej lub skomercjalizowanej nieruchomości, do której dołożyli swój wkład finansowy.

Platformy do crowdlendingu

Pierwsza platforma została uruchomiona w 2010 roku. Szacuje się, że aktualnie na świecie działa ok. 800 takich platform. Największym rynkiem crowdlendingowym jest aktualnie Ameryka Północna, gdzie działa prawie 50 platform. Na europejskim rynku funkcjonuje ich ponad 120. Najwięcej z nich znajdziemy w Wielkiej Brytanii.

W Polsce do 2015 funkcjonowała jedna platforma do pożyczek społecznościowych. Dziś w internecie dostępnych jest wiele ofert inwestowania społecznościowego. Przykładami portali, na których można znaleźć takie oferty są crowdrealestate.pl, mzuricfi.pl oraz sharevestors.com.

Podsumowanie 

Crowdlending zyskuje w ostatnich latach na popularności. W związku z faktem, że cała procedura odbywa się online, zarówno pożyczkobiorcy jak i pożyczkodawcy oszczędzają cenny czas, a dzięki braku konieczności zaangażowania banku, ograniczają także formalności. Należy jednak pamiętać o dostatecznym zabezpieczeniu pożyczanych środków oraz o tym, że jak każda inwestycja, crowdlending także niesie za sobą zagrożenie utraty pewnej części zainwestowanego kapitału.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.