Co to jest akwen?

Aż 71% procent powierzchni Ziemi pokrywa woda. Znajduje się ona w oceanach, morzach, jeziorach, stawach, rzekach i innych ciekach. Każdą z tych lokalizacji, jako miejsce występowania znacznych ilości wody, możemy określić jednym słowem – akwen. Czym jest? O tym piszemy na blogu PraktycznieoPieniądzach.pl. 

Akwen wodny – definicja

akwen definicja

To dowolny obszar powierzchni wodnej. Słowo “akwen” powstało z połączenia dwóch wyrazów – “aqua” i “teren”. Ponieważ zawiera już w sobie treść związaną z wodą, błędne jest używanie sformułowania “akwen wodny”. Takie wyrażenie nazywamy pleonazmem.

Akweny regulowane

Regulacja obszaru wodnego obejmuje kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego oraz układu poziomego naturalnego koryta cieku. W wyniku tego przedsięwzięcia powstają akweny regulowane, które poprawiają warunki korzystania z wód lub podnoszą stopień bezpieczeństwa powodziowego na okolicznych obszarach. Dzięki regulacji przepływów wody, człowiek jest w stanie kontrolować stopień wezbrań i magazynować wodę w czasie suszy.

Sprawdź: W co zainwestować 200 tyś złotych

Akwen: jak mierzyć głębokość?

akwen głębokość

Głębokość to wysokość zwierciadła wody ponad dno cieku. Tradycyjne przyrządy do pomiaru głębokości akwenów, zwane też hydrograficznymi, dzielimy na:

 • Sondy ręczne – tzw. ołowianki, składające się z ciężarka, linki pomiarowej (lub łańcuszka) i wałka. 
 • Sondy drążkowe – metalowe lub drewniane pręty o średnicy owalnej lub kolistej, które posiadają podziałkę 1-, 5- lub 10-centymetrową.

Wśród zaawansowanych narzędzi do wykonywania pomiarów batymetrycznych znajdują się systemy:

 • hydroakustyczne – echosondy jedno- i wielowiązkowe, echosondy wieloprzetwornikowe lub interferometryczne systemy batymetryczne, które wykorzystują fale dźwiękowe.
 • lotnicze – zbudowane są z laserowego systemu skanującego, systemu pozycjonowania GPS i systemu inercyjnego.
 • satelitarne i fotogrametryczne – mają szczególne znaczenie w określaniu głębokości akwenów trudno dostępnych.

Zbiorniki wodne – rodzaje

rodzaje zbiorników wodnych

Mianem zbiorników wodnych określa się zagłębienia terenu wypełnione wodą. Są nimi oceany, morza, jeziora czy kanały morskie. Nie należą do nich wody płynące, czyli cieki. Ze względu na sposób powstania, zbiorniki wodne dzielimy na naturalne i sztuczne, inaczej zwane antropogenicznymi. Wśród tych wytworzonych przez człowieka, możemy wyróżnić zbiorniki:

 • zaporowe – utworzone poprzez spiętrzenie wód zaporą wodną;
 • poeksploatacyjne – powstałe jako efekt odkrywkowego wyeksploatowania surowców mineralnych;
 • groblowe – zbudowane poprzez postawienie grobli zatrzymującej wodę;
 • w nieckach z osiadania – będące skutkiem osiadania terenu i gromadzenia się wód gruntowych i opadowych;
 • zapadliskowe – wytworzone na obszarze, który zapadł się z powodu działalności człowieka;
 • poregulacyjne – stanowiące dawny odcinek rzeki, oddzielony podczas regulacji koryta;
 • sadzawki – niewielkie akweny utworzone na potrzeby gospodarcze;
 • baseny – wykorzystywane do celów przemysłowych, komunalnych i sportowo-rekreacyjnych..

Według kryterium przepływowości zbiorniki klasyfikujemy jako dopływowe, odpływowe, przepływowe i bezodpływowe. Natomiast biorąc pod uwagę czas funkcjonowania, zbiorniki wodne dzielimy na stałe i okresowe, czyli wysychające.

Przeczytaj również: Inwestowanie w nieruchomości

Co to jest jezioro / staw?

jezioro staw co to

Jeziorem nazywamy śródlądowy zbiornik wodny. Od stawu odróżnia je oczywiście wielkość i głębokość. Nie istnieją jasno sprecyzowane normy dotyczące powierzchni i głębokości, kwalifikujące dany akwen jako jezioro lub staw. Przyjęło się je rozróżniać na podstawie stopnia pokrycia ich dna roślinnością. Dno stawu jest w całości pokryte ukorzenionymi roślinami, natomiast ze względu na brak światła docierającego do głębszych części jeziora, ten zbiornik wodny jest częściowo pozbawiony roślinności na dnie. Stawy i jeziora mogą być zasilane wodami rzecznymi, jednak nie mają bezpośredniego połączenia z morzem. 

Ze względu na sposób powstania, stawy dzielimy na naturalne i sztuczne. Podobny podział można zastosować w odniesieniu do jezior. Jeziorami nazywamy często niektóre akweny regulowane, głównie zbiorniki zaporowe. Stawy sztuczne to przede wszystkim stawy hodowlane, kąpielowe i ozdobne.

Akweny wodne w Polsce i na świecie

akweny wodne w polsce

W Polsce znajdziemy przykłady prawie wszystkich akwenów – wody śródlądowe, tj. akweny regulowane, jeziora, rzeki i inne cieki wodne oraz morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne. Spośród zbiorników w całości otoczonych lądem najgłębsze jest Jezioro Hańcza, w którym wysokość zwierciadła wody dochodzi do 113 m. Pod względem powierzchni największe jest Jezioro Śniardwy liczące 113,8 km kw. Godnym uwagi jest fakt, że w Polsce znajduje się największy zespół stawów hodowlanych w Europie, zajmujący 77 km kw. powierzchni. Liczy on 285 stawów, utworzonych w okolicach Milicza na Dolnym Śląsku i nosi nazwę Stawów Milickich.

ocean spokojny informacje

Największym i najgłębszym akwenem na świecie jest Ocean Spokojny, liczący 178,7 mln km kw., co stanowi 35% udziału w powierzchni naszej planety. Średnia głębokość Pacyfiku wynosi 3987 m, natomiast w najgłębszym miejscu, tzw. Rowie Mariańskim, jest to aż 11034 m. Jeśli chodzi o jeziora, to największą powierzchnię na świecie ma Morze Kaspijskie – aż 371800 km kw.

Przeczytaj również:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA - Polityka prywatności i Warunki usługi