Co to jest zrównoważone budownictwo?

Budownictwo należy do kluczowych sektorów gospodarki mających wpływ na ubytek znaczącej części zasobów energetycznych. Wszelkie zabiegi mogące sprawić, że budynek będzie choć odrobinę mniej szkodliwy dla środowiska, są dziś na wagę złota. Z poniższego artykułu dowiesz się m.in. czym jest zrównoważone budownictwo, jakie są jego główne założenia oraz w jaki sposób budynek zostaje uznany za zrównoważony.

Co to jest zrównoważone budownictwo? Definicja

Zrównoważone budownictwo, nazywane inaczej budownictwem ekologicznym, polega na tworzeniu budynków i nieruchomości w sposób ograniczający ich negatywny wpływ na środowisko naturalne w całym ich cyklu życia, a więc od przygotowania projektu przez budowę aż po samą eksploatację.

Zrównoważone budownictwo – główne założenia

Nadrzędnym celem budownictwa zrównoważonego jest zminimalizowanie dewastacji środowiska naturalnego, a także zużycia zasobów naturalnych. Do pozostałych założeń budownictwa ekologicznego należą:

 • zapewnienie komfortu i ochrony zdrowia mieszkańców budynku,
 • zminimalizowanie straty ciepła i wykorzystywanie wysoko efektywnych źródeł energii,
 • ograniczenie ilości odpadów oraz negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Powyższe założenia powinny mieć zastosowanie nie tylko w nowopowstających budynkach, lecz także w tych starszych, w których dokonuje się termomodernizacji.

Budynek ekologiczny a audyt energetyczny

Przeprowadzenie audytu energetycznego jest pomocnym rozwiązaniem w przypadku chęci modernizacji budynku w kierunku energooszczędności. Podczas audytu energetycznego analizowany jest pobór energii przez instalacje i urządzenia w budynku, które z tym poborem są związane. Są to przede wszystkim:

 • ściany, dachy,
 • okna,
 • instalacje grzewcze,
 • instalacje klimatyzacyjne,
 • instalacje wentylacyjne,
 • instalacje ciepłej wody,
 • oświetlenie,
 • niekonwencjonalne i odnawialne źródła energii,
 • dźwigi osobowe i towarowe.

Wdrożenie zastosowań zasugerowanych przez audytora po oględzinach budynku pomoże nie tylko zmniejszyć koszty eksploatacyjne nieruchomości, ale także przyczyni się do zwiększenia jej ekologiczności, chociażby poprzez zminimalizowanie zużycia energii elektrycznej lub zastosowanie niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii.

Charakterystyka budynków zrównoważonych

Jak wspomnieliśmy we wcześniejszej części artykułu, na ekologiczny charakter budynku składa się nie tylko sposób jego eksploatacji. Proces rozpoczyna się już podczas projektowania nieruchomości. Jeśli chodzi o zrównoważone budownictwo, do głównych pożądanych cech budynku zrównoważonego należą:

 • dobra izolacja, w celu zapewnienia małych strat ciepła,
 • budowa z surowców odnawialnych,
 • budowa z jak największej ilości surowców pozyskiwanych lokalnie,
 • niezbyt długi okres budowy,
 • odpowiednie nasłonecznienie pomieszczeń, w celu maksymalnego wykorzystania naturalnego światła,
 • wyposażenie energooszczędnymi urządzeniami AGD, RTV
 • ogrzewanie surowcami odnawialnymi,
 • unikanie szkodliwych (toksycznych) emisji,
 • zastosowanie paneli słonecznych lub fotowoltaicznych,
 • wykończenie przy użyciu naturalnych surowców takich jak kamień, drewno, cegła,
 • użytkowanie zgodnie z zasadami eko: m.in. recykling odpadów, oszczędzanie energii, oszczędzanie wody,
 • minimalizacja ilości produkowanych odpadów,
 • odpowiednio zagospodarowane otoczenie,
 • lokalizacja budynku nie powinna nazbyt ingerować w środowisko naturalne.

Certyfikacja budynków ekologicznych

Analizując wyżej wymienione cechy ekologicznego budynku moglibyśmy dojść do wniosku, że już na pierwszy rzut oka widać, czy dana nieruchomość powstała w poszanowaniu zasad zrównoważonego budownictwa. W końcu wykorzystanie do budowy surowców naturalnych takich jak drewno czy panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu widoczne są bez głębszej analizy. 

W branży budowlanej coraz większą popularnością cieszy się jednak uzyskiwanie dla budynków certyfikatów potwierdzających ich zminimalizowany wpływu na środowisko naturalne. 

Podczas procesu certyfikacji niezależna jednostka ocenia różne budynki jednego typu pod względem aspektów środowiskowych, zastosowania surowców naturalnych. Ocenie poddawany jest też wpływ powstania budynku na życie lokalnej społeczności i na okoliczną infrastrukturę. Do najpopularniejszych systemów certyfikacji budynków zrównoważonych należą system BREEAM i LEED. 

Uzyskanie certyfikatu dla budynku jest dobrowolne. Główną motywacją, dla której inwestorzy decydują się na przejście przez proces certyfikacji jest gwarancja podniesienia rangi inwestycji oraz otrzymania potwierdzenia, że budynek faktycznie charakteryzuje się mniejszym niż w standardowy wpływem na środowisko. W dzisiejszych czasach takie potwierdzenie może okazać się dokumentem na wagę złota.

Zrównoważone budownictwo – podsumowanie

Zrównoważone budownictwo jest jednym z priorytetowych sektorów Unii Europejskiej. Jego znaczenie dla europejskiej gospodarki jest kluczowe. Nie tylko wpływa ono na środowisko naturalne w dużo mniejszym stopniu niż ma to miejsce w przypadku budownictwa tradycyjnego. Zrównoważone budownictwo ekologiczne pełni też znaczącą rolę w oddziaływaniu na życie przyszłych pokoleń. Przyczynia się ono do możliwości pozostawienia im w spuściźnie zdrowego, niezniszczonego przez ludzkie działania środowiska.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.