Kim jest zarządca nieruchomości?

Mieszkasz w bloku lub wynajmujesz lokal usługowy? Z pewnością zdarzyło Ci się zgłaszać wszelkie problemy i uwagi do zarządcy nieruchomością. Jest to osoba, która wykonuje zadania powierzone przez właściciela nieruchomości. To osoba odpowiedzialna za wszelkie działania w obrębie nieruchomości. Co się z tym wiąże? Jakie prawa i obowiązki ma zarządca nieruchomości? Sprawdź! 

Zarządca nieruchomości – kto to jest? Definicja

Definicji zarządcy nieruchomości, szukać możemy w przepisach Ustawy o gospodarce nieruchomościami, a dokładniej w artykule 185, który stanowi, że zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami. Ustawodawca nie podał nam jednak klarownej odpowiedzi jakie są obowiązki zarządcy nieruchomości.

W dalszej części ustawy wyjaśnia: “Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością”. Co to oznacza? Poniżej informacja o obowiązkach i prawach jakie ma zarządca nieruchomości. 

Zarządca nieruchomości – obowiązki

Podstawowym obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym oraz inwestycyjnym. To właśnie on sporządza plany finansowe i marketingowe, zarządza budżetem i zatwierdza stawki czynszowe. Ma on także funkcję reprezentacyjną. Może zawierać umowy z dostawcami świadczącymi usług na terenie obiektu, rozliczać najemców. Jego ważnym obowiązkiem jest również dbanie o właściwy stan techniczny obiektu. Na jego głowie ciąży zapewnienie i zaplanowanie niezbędnych prac remontowych i modernistycznych, a także przestrzeganie procedur. 

Zarządca nieruchomości – prawa

Wszelkie prawa zarządcy nieruchomości obejmują przede wszystkim wykonywanie wszelkich czynności mających na celu reprezentowania właściciela nieruchomości. Może dzięki temu rozpoczynać działania windykacyjne, jeśli pojawiają się zaległości w opłatach za użytkowanie lokali, zwoływać zebrania wspólnoty, a także zawierać umowy z dostawcami usług na rzecz nieruchomości. Zarządca nieruchomości powinien dbać o rozwój i efektywne zarządzanie nieruchomością.

Umowa z zarządcą nieruchomości

Umowa stanowi podstawę prawną określającą zakres obowiązków i praw przekazanych przez właściciela nieruchomości do zarządcy nieruchomością. Nie ma przepisowo narzuconego wzoru umowy. W tym zakresie mamy do czynienia ze swobodą zawierania umów z jednym zasadniczym ograniczeniem, które określa art. 186 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością. Kopia polisy ubezpieczeniowej musi stanowić załącznik do umowy o zarządzanie. Przepisy nie przewidują jednak żadnej odpowiedzialności karnej związanej z brakiem polisy OC, jednak uprawniają właściciela nieruchomości do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedochowania obowiązku dołączenia do umowy o zarządzanie kopii polisy.

Umowa o zarządzanie nieruchomością wymaga także formy pisemnej lub elektronicznej, w przeciwnym wypadku jest ona nieważna. W umowie powinno się wskazać:

Zarządca nieruchomości – wymagania. Jak zostać zarządcą?

Od 1 stycznia 2014 roku, zmieniły się wymagania stawiane osobom ubiegającym się o prawo wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości. Już teraz nie ma obowiązku posiadania odpowiedniego wykształcenia oraz zdawania egzaminu państwowego, który zwieńczony był wydaniem licencji. Aktualnie funkcję osoby zarządzającej nieruchomością może pełnić osoba wskazana przez właściciela lub wspólnotę, niezależnie od wykształcenia. 

Zarządca nieruchomości – przydatne cechy

Osoba pełniąca tę funkcję musi być dobrze zorganizowana, posiadać umiejętność analitycznego myślenia, formułowania wniosków. To praca dla osób konsekwentnych i zdecydowanych, potrafiących pracować pod presją czasu. Zarządca musi być człowiekiem ponadprzeciętnie opanowanym, oraz odpornym na stres. Wszystkie działania podejmowane przez osobę pełniącą tę funkcję powinny mieć na celu dobro nieruchomości oraz jej właściciela. Nie ma tu miejsca na emocje. Ważną cechą będzie także, umiejętność rozwiązywania konfliktów i sporów. Często osoba ta, musi przybierać rolę mediatora. 

Zarządca nieruchomości – czy warto? Podsumowanie

Ze względu na szeroki zakres obowiązków, zarządzaniem budynkiem powinien zajmować się profesjonalista. Pomimo zniesienia wymogu posiadania licencji przez zarządcę, warto zaangażować do tej roli licencjonowanego zarządcę nieruchomości. Sam zawód stanowi bardzo ciekawą i stale rozwijającą się pracę. To opcja dla osób, które lubią wyzwania, a jednocześnie dysponują ponadprzeciętną cierpliwością. Zarobki uzależnione są od rodzaju i wielkości zarządzanej nieruchomości oraz zadań jakie zostały oddelegowanie. Ustawa nie przewiduje stawek jakie powinien zarabiać zarządca.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA - Polityka prywatności i Warunki usługi