Zakup mieszkania przed ślubem: czy warto?

Zakup mieszkania to jeden z kroków, które stawiamy w kierunku rozpoczęcia odpowiedzialnego życia na własny rachunek. Niejednokrotnie kupujemy je z zamiarem założenia rodziny z naszą drugą połówką. Co jednak w przypadku, kiedy decydujemy się na zakup mieszkania przed ślubem? 

Zakup mieszkania przed ślubem

Zgodnie z art. 31 §2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wspólność majątkowa powstająca wskutek zawarcia związku małżeńskiego obejmuje:

co obejmuje wspólność majątkowa

Zgodnie z art. 33 k.r.o. wszelkie przedmioty majątkowe, które nie należą do wspólności majątkowej, stanowią majątek osobisty każdego z małżonków. Mieszkanie kupione przed ślubem nie wchodzi więc w skład wspólnego majątku małżonków nawet w przypadku, jeśli kupiliśmy je w celu wspólnego zamieszkania już po ślubie. Wynika to z faktu, że zostało ono nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej.

Sprawdź: Inwestowanie w nieruchomości

Zakup mieszkania przed ślubem a rozwód

Kupno mieszkania przed ślubem gwarantuje małżonkowi, który je nabył, pozostanie jego wyłącznym właścicielem po rozwodzie. Co jednak w sytuacji, kiedy w celu zakupu mieszkania został zaciągnięty kredyt na okres kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat wspólnego małżeńskiego życia?

małżeństwa i rozwody

Jeśli zadłużenie takie będzie spłacane przez parę wspólnie i podczas rozwodu osoba niebędąca właścicielem nieruchomości udowodni swój wkład finansowy w spłatę rat, przysługuje jej prawo do zwrotu pieniędzy wydanych na poczet kredytu. Wynika to z faktu, że pobrane wynagrodzenie za pracę (a to przecież z niego zazwyczaj spłacane są kredyty) należy do wspólności majątkowej.

Mieszkanie do majątku osobistego w trakcie trwania związku małżeńskiego

mieszkanie a intercyza

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje również sytuacje, w których mieszkanie wchodzi do majątku osobistego małżonka, który ją nabywa, pomimo trwającego już związku małżeńskiego. Zgodnie z art. 33 pkt. 10 ww. Kodeksu do sytuacji takiej dochodzi w przypadku, jeśli nieruchomość została nabyta za środki pochodzące z:

  • wygranej na loterii,
  • darowizny,
  • zapisu,
  • składników regulowanych przepisami odrębnymi. 

W innych sytuacjach mieszkanie nabyte podczas trwania małżeństwa należy do wspólnego majątku w równych częściach, jeśli obie osoby dokładały się do niego lub na zakup tego mieszkania została przeznaczona część wspólnego majątku. Co więcej, nie mają tutaj znaczenia proporcje, w jakich każdy z małżonków dołożył się do wspólnego majątku.

Sprawdź: Jak sprzedawać mieszkania?

Intercyza – na czym polega? 

intercyza kiedy polega

Co natomiast zrobić w sytuacji, kiedy pomimo planowanego zawarcia małżeństwa posiadanie majątku osobistego jest dla nas sprawą kluczową i nie wszystko chcemy dzielić ze współmałżonkiem? Rozwiązaniem idealnym będzie spisanie intercyzy. Czym ona jest? Intercyza to inaczej małżeńska umowa majątkowa ustanawiająca rozdzielność majątkową. Spisana przed ślubem (intercyza przedmałżeńska) wyklucza istnienie wspólnego majątku. Każdy z małżonków może więc dysponować swoim osobistym majątkiem wedle uznania.

Intercyza – kiedy spisywać?

intercyza kiedy spisać

Intercyza może być także spisana już po ślubie (tzw.intercyza małżeńska). Skutkuje to wówczas podziałem dotychczas zebranego majątku wspólnego pomiędzy małżonków w częściach ułamkowych (standardowo pół na pół). Od tej chwili małżonkowie są od siebie całkowicie niezależni finansowo. Gromadzony od teraz majątek będzie należał do majątku osobistego każdego z nich. Intercyza spisana podczas trwania małżeństwa zwalnia również parę z konieczności uzyskiwania zgody współmałżonka na zakup np. nieruchomości. 

Jak spisać intercyzę? 

Spisanie intercyzy nie wymaga większych przygotowań. Wystarczy, że para wybierze się do notariusza i wspólnie oświadczy wolę sporządzenia takiego dokumentu. Zaznaczyć przy tym należy, że obie osoby muszą mieć w chwili zawierania intercyzy pełną zdolność do czynności prawnych. 

Koszt spisania intercyzy przedmałżeńskiej wynosi ok. 500 zł brutto. Dodatkowo doliczyć należy koszt wystawienia wypisów, czyli odrębnych egzemplarzy dla każdego z małżonków- koszt jednego egzemplarza to kwota kilkudziesięciu złotych. 

Koszt zawarcia intercyzy małżeńskiej jest wprost uzależniony od wartości wspólnego majątku i waha się w granicach od 100 zł do nawet 10 000 zł.

Ile kosztuje intercyza

Co w sytuacji, kiedy nie tylko chcemy dzielić z naszym partnerem to, co uda nam się wspólnie zgromadzić w trakcie trwania małżeństwa, ale jeszcze do wspólnego garnuszka chcielibyśmy wrzucić to, co było wyłącznie nasze przed ślubem? W takim scenariuszu niezbędne będzie rozszerzenie własności majątkowej na współmałżonka. Zgodnie z art. 47§1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego rozszerzyć lub ograniczyć wspólność ustawową, a także ustanowić rozdzielność majątkową. Co ciekawe, polskie prawo nie daje możliwości rozszerzenia wspólności przez umowę majątkową małżeńską na przedmioty majątkowe, które jeden z małżonków otrzymał z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny. Jeśli więc chcemy włączyć nieruchomość otrzymaną np. w spadku do wspólności majątkowej, jedyne co możemy zrobić to darowizna tej nieruchomości do wspólnego majątku. 

Przeczytaj również: W co zainwestować 500 tyś złotych

Zakup mieszkania przed ślubem: podsumowanie

Kwestie majątkowe warto ustalić z partnerem jeszcze przed ślubem. Być może nie jest to najbardziej romantyczny element przedślubnych przygotowań, ale z pewnością pozwoli uniknąć wielu nieporozumień w przyszłości. 

Mieszkanie kupione przed ślubem – pytania i odpowiedzi

Czy majątek zakupiony przed ślubem jest wspólny?

Nie jest wspólny. Wszystko, co przyszli małżonkowie kupili przed ślubem indywidualnie, pozostaje w ich majątkach osobistych. Przykładowo: mieszkanie kupione przed ślubem nie wchodzi do majątku wspólnego małżonków, chyba, że zostało kupione wspólnie 50/50. 

Co z mieszkaniem kupionym przed ślubem po ślubie?

Mieszkanie kupione przed ślubem zostało nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej, więc zgodnie z art. 33 K.R.O. należy do tego małżonka, który przed ślubem był jego właścicielem/właścicielką, nawet jeśli kupiono je w celu wspólnego zamieszkania po ślubie.

Czy mąż lub żona dziedziczy mieszkanie kupione przed ślubem?

Jeśli para nie ma dzieci, małżonek/małżonka zmarłego/zmarłej dziedziczy mieszkanie kupione przed ślubem, mimo, że było w majątku osobistym denata, chyba, że notarialne sporządzony testament lub intercyza wskazują inaczej.

Czy warto kupić wspólne mieszkanie przed ślubem?

Najlepiej omówić takie kwestie z drugą połówką przed ślubem. Generalnie, jeśli obie strony odpowiednio się zabezpieczą i zadbają o to, by druga strona mogła korzystać z lokalu, a także dziedziczyć go po ewentualnej śmierci współmałżonka, to nie ma przeciwwskazań.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.