Jak uzyskać warunki zabudowy działki?

Warunki zabudowy działki to jeden z podstawowych dokumentów, który jest niezbędny do rozpoczęcia interesującej nas inwestycji. Głównym celem takiego dokumentu jest zachowanie ładu w gminie – w ten sposób unika się wielu niepotrzebnych problemów natury papierologicznej. Jest to spis zasad dotyczących prowadzenia całej zabudowy na danej działce oraz określenie elementów przestrzennego zagospodarowania działki. Kiedy należy uzyskać warunki zabudowy działki? Jakie dokumenty są potrzebne, aby ustalić warunki zabudowy? Przed Tobą warunki zabudowy działki krok po kroku.

Warunki zabudowy działki – kiedy potrzebna decyzja?

Jeżeli masz w planach budowę domu w konkretnej okolicy, powinieneś udać się do urzędu miasta lub gminy, aby zapoznać się z wszelkimi ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czyli MPZP.

Co ciekawe zdarzają się, rzadko, bo rzadko, sytuacje, gdy gmina, czy miasto nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wtedy z pomocą przychodzi tzw. “wuzetka”, czyli warunki zabudowy. I właśnie warunki zagospodarowania działki gruntowej stanowią podstawę do wydania pozwolenia na budowę.

Jak wystąpić o warunki zabudowy działki?

Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy należy spełnić parę warunków. Co ważne, muszą być spełnione wszystkie – brak choćby jednego warunku dyskwalifikuje nas z uzyskania WZ. Są to:

  1. Tzw. warunek dobrego sąsiedztwa. Chodzi o to, aby zabudowanie co najmniej jednej sąsiedniej działki pozwalało określić wymagania dla nowej zabudowy. Działka musi znajdować się również na tej samej drodze publicznej. Warto jednak wspomnieć, że warunek ten nie jest obligatoryjny w sytuacji kiedy zabudowa ma charakter zagrodowy i powierzchnia danego gospodarstwa rolnego jest zdecydowanie większa od średniej powierzchni gospodarstwa, które normalnie występuje w opisywanej w warunkach gminie.
  2. Dostęp do drogi publicznej – teren, który ma zostać zabudowany, musi mieć dostęp do drogi publicznej, pośredni lub bezpośredni. Taką drogą jest droga gminna, powiatowa, wojewódzka lub krajowa. Droga ta oczywiście musi być czynna, a także w normalny sposób funkcjonować.
  3. Istnienie lub zamiar powstania sieci uzbrojenia terenu – chodzi tutaj oczywiście o urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne i gazowe.
  4. Teren nie wymaga uzyskania zgody na przemianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
  5. Teren nie został objęty przepisami uniemożliwiającymi budowę budynków – chodzi tutaj np. o ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych, czy ustawie o ochronie zabytków.

Gdzie należy złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy?

Tutaj sprawa jest prosta. Wniosek o warunki zabudowy działki można złożyć w:

Kwestię tę można załatwić tak naprawdę w dowolnym momencie przed budową. Należy tylko sprawdzić, który urząd obsługuje teren nieruchomości. Wtedy będziemy wiedzieli, gdzie należy złożyć wniosek z wszelkimi załącznikami.

Teoretycznie na wydanie decyzji o warunkach zabudowy urząd ma dwa miesiące, ale w praktyce, poprzez potrzebę konsultacji z wieloma organami, procedura przeciąga się do kilku miesięcy.

Warunki zabudowy działki – co powinien zawierać wniosek?

Po pierwsze wniosek powinien oczywiście zawierać aktualne dane wnioskodawcy, czyli osób, które starają się o uzyskanie decyzji.

Wniosek o warunkach zabudowy powinien także zawierać adres administracyjny nieruchomości, tj. numer działki, jej powierzchnię wyrażoną w metrach kwadratowych oraz wszelkie inne potrzebne dane w celu ustalenia adresu administracyjnego.

Wniosek musi zawierać także informacje o granicy terenu, który zamierzasz objąć wnioskiem. Granice powinny być oznaczone na kopiach mapy zasadniczej.

W całej dokumentacji, która posłuży nam za wniosek o warunkach zabudowy, musi znaleźć się też opis budynku, który planujesz wybudować. Należy podać przybliżony rozmiar, czyli powierzchnię i jego wysokość. Trzeba także określić liczbę pięter i charakter, jaki ma mieć wskazany przez Ciebie budynek.

Wniosek powinien zawierać także dokładne rozplanowanie domu i garażu wolnostojącego, jeśli taki jest. Chodzi o zaplanowanie wszystkich wjazdów, miejsc postojowych, skrzynki z energią elektryczną i gazem.

Warunki zabudowy działki – ile kosztuje wydanie decyzji?

Obecny koszt decyzji o warunkach zabudowy to 598 zł niezależnie od rodzaju inwestycji. Trzeba jednak pamiętać, że z opłaty zwolnieni są właściciele i użytkownicy wieczyści.

Trzeba również pamiętać, że mimo opłaty i złożenia wniosku nie mamy pewności, że decyzja będzie pozytywna.

Możemy nie otrzymać decyzji, jeśli:

  • jeden z wymienionych wyżej warunków nie może zostać spełniony,
  • obecnie na wybranym przez nas terenie trwają prace nad uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania.

Do składanego wniosku należy dołączyć 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej lub mapy katastralnej – musi to być skala 1:1000 lub 1:1500.

Należy również złożyć dokument, który potwierdza możliwość uzbrojenia działki, jeśli jest oczywiście taka możliwość.

Nie obędzie się oczywiście bez dowodu wniesienia opłaty skarbowej. Składając wniosek, należy uiścić opłatę skarbową za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA - Polityka prywatności i Warunki usługi