Co to jest umowa przyrzeczona?

Podpisanie umowy przyrzeczonej jest jednym z kroków na drodze do nabycia nieruchomości. Nakłada ona na strony transakcji konkretne zobowiązania. Czym jest umowa przyrzeczona, jakie są jej cechy charakterystyczne oraz z jakimi kosztami wiąże się jej zawarcie? Między innymi o tym przeczytasz w poniższym artykule.

Co to jest umowa przyrzeczona? 

umowa przyrzeczona

Umowa przyrzeczona jest następstwem umowy przedwstępnej. Ma ona charakter gwarancyjny, co oznacza, że po jej zawarciu musi nastąpić transakcja sprzedaży.  Umowa przedwstępna dotyczy zazwyczaj sprzedaży nieruchomości. Strony umawiają się w niej, że w przyszłości zostanie zawarta między nimi właściwa umowa przyrzeczona. Zostają w niej też wskazane szczegóły umowy właściwej.

Najważniejszą cechą charakteryzującą umowę przyrzeczoną jest fakt, że jest ona zawierana w formie aktu notarialnego. Zanim zostanie podpisana przez strony, stan prawny (hipoteka, prawo własności, zadłużenie) nieruchomości będącej przedmiotem umowy jest dokładnie weryfikowany przez notariusza. 

Sprawdź: Inwestowanie w nieruchomości z małym kapitałem

Kiedy zawiera się umowę przedwstępną?

umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna, której następstwem jest zawarcie umowy przyrzeczonej, znajduje zastosowanie w przypadkach, kiedy podpisanie umowy właściwej nie jest na dany moment możliwe, a strony chcą mieć gwarancję zawarcia jej w przyszłości. Zawarcie umowy właściwej może nie być możliwe np. ze względu na stan prawny nieruchomości (kiedy jedna ze stron nie ma w danym momencie prawa własności) lub kiedy druga strona nie posiada jeszcze wystarczających środków finansowych na zakup tej nieruchomości. 

Umowa przedwstępna a umowa przyrzeczona – różnice

Umowa przedwstępna jest dokumentem podpisywanym przez strony transakcji przez podpisaniem umowy przyrzeczonej. W przeciwieństwie do umowy przyrzeczonej, nie musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego. Musi natomiast wskazywać termin, do którego strony podpiszą umowę przyrzeczoną. Prawa własności nieruchomości są przenoszone na kupującego dopiero po podpisaniu umowy przyrzeczonej- umowa przedwstępna nie ma takiej mocy.

Uchylanie się od podpisania umowy przyrzeczonej – konsekwencje 

Podpisanie przez strony umowy przedwstępnej nakłada na strony obowiązek dążenia do podpisania umowy przyrzeczonej w przyszłości. W przypadku, gdy jedna ze stron nie będzie chciała zawrzeć umowy przyrzeczonej, druga strona ma prawo dochodzić do jej podpisania na drodze sądowej. Może również wystąpić o odszkodowanie. W związku z tym, że termin podpisania umowy przyrzeczonej określany jest już w umowie przedwstępnej, warto zawrzeć tam również zapisy dotyczące odszkodowania w przypadku uchylania się od podpisania właściwej umowy przez którąś ze stron.

Sprawdź: Jak sprzedawać mieszkania?

Umowa przyrzeczona – koszty

Przepisy nie wskazują jasno, która strona transakcji ponosi koszty umowy przyrzeczonej. Jest to kwestia ustalana często w warunkach umowy. Należy jednak liczyć się z następującymi wydatkami:

Umowa przyrzeczona koszty

Co powinna zawierać umowa przyrzeczona sprzedaży nieruchomości? 

Najważniejszymi elementami, które powinna zawierać umowa przyrzeczona sprzedaży nieruchomości są:

co powinna zawierać umowa przyrzeczona

Umowa przyrzeczona – przedawnienie

umowa przyrzeczona przedawnienie

Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od terminu, w którym miała zostać podpisana umowa przyrzeczona. Jeśli natomiast któraś ze stron wejdzie na drogę sądową, a sąd oddali żądanie podpisania umowy przyrzeczonej, roszczenia przedawniają się po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA - Polityka prywatności i Warunki usługi