Co to jest list intencyjny?

Negocjacje są nieodłączną częścią biznesu. W wielu przypadkach kończą się one podpisaniem tzw. listu intencyjnego. Choć ma on charakter jedynie umowny i nie jest regulowany prawnie, często prowadzi do owocnej współpracy pomiędzy stronami. Z niniejszego artykułu dowiesz się między innymi czym jest list intencyjny, w jakich sytuacjach się go zawiera oraz czy warto go podpisywać. Zapraszamy do lektury! 

Co to jest list intencyjny? 

Zagadnienie listu intencyjnego nie zostało oficjalnie zdefiniowane w żadnym akcie prawnym. Praktyczne jego zastosowanie wskazuje jednak na to, że list intencyjny to pisemna deklaracja chęci współpracy i zawarcia umowy w przyszłości pomiędzy dwoma podmiotami.

Co powinien zawierać list intencyjny? 

Konstrukcja listu intencyjnego nie jest jasno określona. Z uwagi na jego elastyczny charakter, strony mogą dostosowywać zawartość pisma do konkretnych ustaleń między nimi, a jeden prawidłowy wzór listu intencyjnego nie istnieje.

W treści pisma intencyjnego powinny zostać zawarte ogólne warunki dotyczące przyszłej współpracy. Strona składająca to pismo powinna w nim wyrazić też chęć zawarcia wiążącej umowy w określonym czasie oraz zarys postanowień tej umowy.

List intencyjny może opisywać także przeprowadzone negocjacje  lub – w przypadku, gdy jeszcze do nich nie doszło – sugerować terminy ich przeprowadzenia, a także ich zakres.

Kiedy zawiera się list intencyjny?

Pismo intencyjne co do zasady zawiera się po przeprowadzeniu negocjacji pomiędzy stronami. Stanowi on formę obietnicy, że w przyszłości strony mogą liczyć na rozpoczęcie współpracy na określonych warunkach.

Zdarza się także, że z listem intencyjnym spotkamy się w trakcie poszukiwań pracy. Więcej na ten temat w kolejnej części artykułu.

List intencyjny od pracodawcy 

Do otrzymania listu intencyjnego w sprawie pracy może dojść wtedy, gdy pracodawca chce zatrudnić kandydata po rozmowie kwalifikacyjnej na określone stanowisko. Ten natomiast jest wciąż związany stosunkiem pracy z innym podmiotem. 

Pracodawca wysyłając kandydatowi  pismo intencyjne potwierdza swoje poważne zamiary dotyczące jego osoby i składa tym sposobem swego rodzaju obietnice, że faktycznie go zatrudni.

List intencyjny o zatrudnieniu – wzór 

Praktykę wysyłania listów intencyjnych przyszłym pracownikom szczególnie upodobały sobie duże korporacje. Zwyczajowa pisma te są wysyłane przez przedstawiciela działu HR w formie mailowej. 

Przykładowy list intencyjny od pracodawcy zawiera takie informacje jak:

  • nazwa proponowanego stanowiska
  • rodzaj umowy
  • wysokość wynagrodzenia
  • miejsce pracy
  • termin rozpoczęcia pracy

List intencyjny – skutki prawne 

Jak wspomnieliśmy we wcześniejszej części artykułu, list intencyjny nie jest dokumentem uregulowanym przepisami polskiego prawa. Jego podpisanie nie zobowiązuje stron do zawarcia współpracy. Jest jedynie deklaracją chęci. Oznacza to, że naruszenie jego postanowień co do zasady nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Inaczej natomiast jest w przypadku, kiedy wskutek naruszenia tych postanowień dochodzi do szkody majątkowej jednej ze stron. Przykładem może być sytuacja, kiedy strony podpiszą list intencyjny po owocnych negocjacjach, a następnie jedna z nich prowadzi rozmowy w tym samym zakresie współpracy z innym podmiotem, ostatecznie decydując się na podpisanie z nim umowy. Dochodzi wtedy do tzw. negatywnego naruszenia interesu umowy. Druga ze stron wcześniejszych negocjacji ponosi w tym przypadku szkodę majątkową związaną z działaniami, które już poczyniła licząc na rozpoczęcie współpracy.

Udowodnienie, że strona podwójnie negocjująca naruszyła interes drugiej ze stron nie daje gwarancji pociągnięcia jej do odpowiedzialności, ale stanowi konkretny argument dla sądu. 

List intencyjny a umowa przedwstępna 

List intencyjny i umowa przedwstępna nie są pojęciami tożsamymi i warto mieć tego świadomość. Przede wszystkim należy pamiętać, że umowa przedwstępna jest regulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Skutkiem jej podpisanie jest powstanie zobowiązania do zawarcia umowy przyrzeczonej

Oznacza to, że jeśli którakolwiek ze stron nie będzie chciała podpisać właściwej umowy, drugiej będzie przysługiwało prawo roszczenia o odszkodowanie lub roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej. 

Podpisanie listu intencyjnego nie daje natomiast żadnej gwarancji podpisania umowy właściwej w przyszłości.

Czy warto zawierać list intencyjny?

Po przeczytaniu powyższego artykułu zastanawiasz się zapewne: Czy warto podpisywać list intencyjny, skoro nie niesie on za sobą żadnych skutków prawnych w przypadku ewentualnego wycofania się z podjęcia współpracy? Odpowiedź na to pytanie brzmi: Warto! Dokument ten nie tylko zawiera zakres przyszłej współpracy, ale także jest namacalnym dowodem na to, że strony traktują tę współpracę poważnie, a ich intencje są wyłącznie dobre.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA - Polityka prywatności i Warunki usługi