Kataster nieruchomości – jak uzyskać wypis / wyrys z rejestru?

Kataster nieruchomości to publiczny rejestr o gruntach i budynkach oraz ich właścicielach. Jest to potrzebne, by założyć księgę wieczystą. Zwyczajowo określany jest jako kataster nieruchomości, gdyż przede wszystkim gromadzi wszelkie potrzebne dane dotyczące nieruchomości. W rejestrze znajdziemy informacje o przedmiotach katastru, np. gruntach i budynkach, ale i o podmiotach katastru, czyli właściciele i osoby władające nieruchomościami.

Kataster nieruchomości – co to jest?

Kataster nieruchomości to system informacyjny, w którym są gromadzone, aktualizowane i udostępniane wszelkie potrzebne informacje o gruntach i budynkach. Znajdziemy tam także informacje o właścicielach i innych podmiotach gospodarującymi nieruchomościami.

Ważnym pozostaje fakt, że kataster nieruchomości jest jednolity dla całego kraju.

Co ciekawe, pierwszym europejskim dokumentem katastralnym jest Domesday Book – powstał on już w 1086 roku w Anglii.
W polsce pierwszy taki zbiór stworzono dopiero w 1947 roku, po wojnie. Wcześniej prowadzono kataster regionów: austriackiego (galicyjskiego), pruskiego, zamojskiego i rosyjskiego. Wpływ na to ma oczywiście bogata historia naszego narodu oraz rozbiory.

Dzisiaj ewidencja jest prowadzona oczywiście za pośrednictwem bazy danych, która obejmuje całej Polski i jest regularnie aktualizowana.

Kataster nieruchomości – jak czytać kod?

Kataster zawiera opis różnych jednostek powierzchniowych, a także różne identyfikatory opisujące charakterystykę działek. Każda z działek posiada dodatkowe oznakowania, które pozwalają na szybkie i bezbłędne zidentyfikowanie powierzchni.

Domyślnie taki identyfikator wygląda następująco: WWPPGG_R.XXXX.Nr.

Litery “WW” oznaczają, zgodnie z obowiązującym podziałem administracyjnym naszego kraju, kod województwa. “PP” to kod powiatu, a “GG” kod gminy. Literą R, wraz z jedną cyfrą, określa się typ gminy, na której znajduje się nieruchomość:

 • cyfra 1 to gmina miejska
 • cyfra 2 to gmina wiejska
 • cyfra 3 to gmina miejsko-wiejska
 • cyfra 4 to miasto w gminie miejsko-wiejskiej
 • cyfra 5 to obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej
 • cyfra 8 dzielnice gminy Warszawa-Centrum
 • cyfra 9 to delegatury i dzielnice innych gmin miejskich

“XXXX” to numer obrębu, a “Nr.” to numer działki z danego obrębu.

Jak widać, kataster nieruchomości to ogromne źródło informacji. Znajdziemy tutaj nawet takie dane jak klasa gleby, czy wartość działki.

Do czego służy kataster nieruchomości?

Jak już wiemy kataster nieruchomości to ogromna baza danych, która pozwala na szybkie o dokładne zlokalizowanie i opisanie danej powierzchni. Innym określeniem na tę bazę danych jest “ewidencja gruntów i budynków”, używane szczególnie przez urzędników. Informacje, które się tam znajdują, są precyzowane przez Prawo Geodezyjne i kartograficzne. Stanowią one podstawę dla:

Wypis z takiego rejestru jest niezbędny w wielu sytuacjach. Bez niego nie mamy możliwości założenia księgi wieczystej, czyli podstawowego zbioru dokumentów, który przedstawia stan prawny nieruchomości.

Jak uzyskać wypis / wyrys z rejestru?

Aby uzyskać wypis / wyrys z rejestru nieruchomości musimy złożyć wniosek do urzędu miasta lub starostwa powiatowego. Wniosek można złożyć:

 • w urzędzie, wtedy wniosek dostajemy i wypełniamy na miejscu,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego – taki wniosek można pobrać tutaj,
 • elektronicznie poprzez ePUAP, do tego potrzeba profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Jeśli jednak brakuje nam czasu możemy skorzystać z pomocy pełnomocnika. Należy wtedy jednak wnieść opłatę w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo.

Sam wypis / wyrys z katastru również wydawany jest odpłatnie, zależnie od jego formy. Przykładowo za wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego trzeba zapłacić 40 zł, a za taki sam wypis w postaci dokumentu drukowanego już 50 zł.

Wszystko zależy od rodzaju dokumentu i jego formy, a pełny spis opłat można znaleźć w tabeli 11 w załączniku do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Co w takim wniosku musi się znaleźć?

Przede wszystkim dane wraz z numerem telefonu. Wtedy urzędnicy będą mogli skontaktować się z osobą ubiegającą się o wypis / wyrys z katastru. Zamiast telefonu można podać adres e-mail.

Jesteśmy zobowiązani również do podania adresata wniosku, przedmiotu, którego dany wniosek dotyczy, np. wypisu z rejestru budynków. Potrzeba również danych identyfikujących nieruchomość, uzasadnienie, określenie postaci dokumentów i sposób ich odbioru.

Taki wniosek nie może jednak zostać wydany każdemu, kto tego zapragnie. Precyzuje to art. 24 ust.5 ustawy Prawa geodezyjnego i kartograficznego., w którym jasno jest napisane, że starosta ma prawo udzielić informacji dotyczących ewidencji gruntów i budynków na żądanie:

 • właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis,
 • organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis,
 • operatorom sieci,
 • innym podmiotom, które mają interes prawny w tym zakresie.

Reasumując – aby uzyskać wypis / wyrys z katastru należy podać powody, dlaczego takich dokumentów potrzebujemy. W tym celu pomagają również dokumenty z sądu, jeśli sprawa dotyczy zakładania księgi wieczystej. To uwiarygodni nasze żądanie.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA - Polityka prywatności i Warunki usługi