Inwestowanie społecznościowe w nieruchomości: jak to działa?

Za pomocą niewielkiego kapitału możemy wziąć udział w dużym projekcie i stać się współudziałowcem poważnej spółki. Inwestowanie społecznościowe pozwala deweloperowi szybko pozyskać potrzebne środki na zakup, budowę lub remont nieruchomości, a inwestorom na stosunkowo bezpieczne zarabianie pieniędzy. Na czym polega inwestowanie społecznościowe?

Inwestowanie społecznościowe w nieruchomości – definicja

Inwestowanie społecznościowe znane jest też pod nazwą crowdfundingu nieruchomości lub crowdinvestingu. Polega ono na zbiorowym inwestowaniu w obiekt mieszkalny lub komercyjny, czyli handlowy, usługowy bądź biurowy. Po realizacji celu, udziałowcy dzielą się zyskami. Każdy inwestor otrzymuje zysk proporcjonalny do swojego wkładu, nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów. Udział w zbiorowym inwestowaniu nie wymaga też żadnych nakładów pracy i odbywa się najczęściej przez internet.

Dla kogo jest inwestowanie społecznościowe?

Crowdinvesting to świetna metoda lokowania kapitału dla wszystkich tych, którzy:

 • mają niewielki wkład własny – próg wejścia to zazwyczaj kwoty rzędu kilku tysięcy złotych;
 • stawiają pierwsze kroki w świecie inwestowania – brak doświadczenia nie jest barierą, a platformy crowdfundingowe oferują niezbędne wsparcie;
 • chcą ochronić swoje oszczędności przed wpływem inflacji – w przeciwieństwie do lokat, crowdinvesting gwarantuje ochronę inwestycji przed utratą rentowności;
 • nie mają czasu lub możliwości zarządzania inwestycją – udział jest praktycznie bezobsługowy,
 • chcą otrzymywać regularny dochód pasywny.

Ile można zarobić na inwestowaniu społecznościowym?

Wysokość zysku z udziału w inwestowaniu społecznościowym zależy od kilku czynników. Należą do nich przede wszystkim wielkość inwestycji i wysokość wkładu własnego. Ponadto im bardziej ryzykowna inwestycja, tym wyższy zarobek.

Roczna stopa zwrotu z crowdfundingu nieruchomości na wynajem wynosi na ogół ok. 5-7% plus udział w czynszu co miesiąc. Warto podkreślić, że inwestowanie społecznościowe najczęściej odbywa się za pomocą platform internetowych, co eliminuje konieczność korzystania z pomocy pośredników i osób trzecich. Po zalogowaniu się do panelu inwestora, mamy możliwość wglądu w dokumenty finansowe, wydatki i decyzje zarządu oraz decydowania o dalszym udziale.

Szacowane stopy zwrotu podawane na platformach crowdfundingowych obejmują zazwyczaj wszystkie koszty funkcjonowania spółki, łącznie z administracyjnymi. Nie zawierają jedynie tzw. “podatku Belki”.

Czy inwestowanie społecznościowe jest bezpieczne?

Każda metoda inwestowania niesie za sobą pewne ryzyko. W przypadku inwestowania społecznościowego, wiele przemawia na jego korzyść, także w aspekcie bezpieczeństwa. Do zalet crowdfundingu nieruchomości w kontekście ochrony pieniędzy inwestorów możemy zaliczyć:

 • weryfikację ofert i deweloperów przez platformy crowdfundingowe – do palety ofert trafiają tylko wyselekcjonowane nieruchomości;
 • systemy rekomendacji i reputacji, dyskwalifikujące nieuczciwych graczy;
 • rozproszony system inwestorów, dzięki któremu nie ma możliwości, aby jeden z nich przejął całą kwotę;
 • indeksowanie kwoty czynszu o wskaźnik inflacji, co zabezpiecza pieniądze przed utratą ich wartości – szczególnie ważne w dzisiejszych czasach;
 • możliwość rezygnacji z inwestycji w dowolnym momencie i sprzedaży udziałów na rynku wtórnym,
 • formalne zabezpieczenie całego procesu inwestycyjnego.

crowdfunding udziałowy ryzyko

Aby jeszcze bardziej zminimalizować ryzyko wynikające z lokowania oszczędności w inwestowanie społecznościowe, można także samodzielnie przeprowadzić weryfikację oferty. Należy skupić się na formach zabezpieczenia zainwestowanego kapitału, sprawdzić doświadczenie dewelopera oraz zasięgnąć opinii tych, którzy mieli możliwość z nim wcześniej współpracować. Dodatkowo, warto rozważyć zakup nieruchomości z wieloletnią umową najmu podpisaną przez znaną sieć np. z branży spożywczej.

 

Jak zacząć inwestowanie społecznościowe w nieruchomości?

Nie trzeba samodzielnie wyszukiwać nieruchomości, w które można zainwestować. Najprostszym sposobem na wzięcie udziału w inwestowaniu społecznościowym jest zarejestrowanie się na platformie crowdfundingowej. Spośród dostępnej palety dokładnie opisanych nieruchomości możemy wybrać tę, która wzbudzi nasze największe zaufanie.

crowdfunding udziałowy w polsce

Następnie decydujemy o wysokości wkładu własnego i liczbie udziałów. Specjalne kalkulatory umożliwiają szybkie przeliczenie zysku. Wpłacając określoną kwotę, przystępujemy do spółki. Wiąże się to z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, jako prawnym zabezpieczeniem inwestycji. Zyski wypłacane są w formie dywidendy.

Inwestowanie społecznościowe – podsumowanie

Coraz mniej rentowne lokaty, szalejąca inflacja i brak stabilności na rynku generują dylematy związane z opłacalnością poszczególnych form inwestowania. Lokowanie kapitału w niepewne inwestycje wiąże się z ryzykiem utraty środków.

Społecznościowe inwestowanie w nieruchomości, dzięki niewielkiemu progowi wejścia, daje możliwość inwestowania w kilka nieruchomości naraz. Dzięki temu mamy szansę na dywersyfikację portfela inwestycyjnego i redukcję ryzyka.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.