Kim jest inwestor zastępczy?

Budowa domu to mnóstwo obowiązków oraz podejmowanie decyzji technicznych na których rzadko się znamy. W takiej sytuacji ratuje nas inwestorstwo zastępcze, które jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które nie posiadają wiedzy budowlanej i nie dysponują czasem potrzebnym do spełniania obowiązków inwestora. Sprawdź najważniejsze informacje na temat instytucji inwestora zastępczego, profesjonalnej usługi w zakresie działań budowlanych! Kim jest inwestor zastępczy?

Inwestor zastępczy – definicja

Inwestor zastępczy jest to osoba lub firma, która działa przy realizacji inwestycji budowlanej w imieniu inwestora. W zależności od zakresu zawartej umowy, inwestor zastępczy jest reprezentantem interesów inwestora bezpośredniego, w całym procesie inwestycyjnym lub tylko na budowie. Zadaniem inwestora zastępczego jest finalne doprowadzenie do realizacji inwestycji budowlanej, od projektu do zakończenia budowy.

Inwestor zastępczy a polskie prawo budowlane

Instytucja inwestora zastępczego, niestety nie znajduje żadnego unormowania w Prawie budowlanym, ani też w całym systemie prawa krajowego. Jedynie formalne określenie definicji funkcji inwestora zastępczego znajdujemy w Polskiej Normie z dnia 25 kwietnia 2000 r. PN-ISO-6707-2:2000.

Zgodnie z tą definicją, inwestor zastępczy to jednostka organizacyjna działająca odpłatnie w imieniu zamawiającego, odpowiedzialna przed nim za organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym. Zgodnie z powyższym możemy założyć, że obowiązki inwestora zastępczego są takie same jak inwestora, które zostały określone w art. 18 ustawy Prawo Budowlane.

Inwestor zastępczy – obowiązki

Zakres obowiązków inwestora zastępczego jest zależny od treści sporządzonej umowy i jest ściśle związany z obowiązkami jakie przysługują inwestorowi bezpośredniemu. W ramach zawartej umowy najczęściej pojawiają się do wykonania następujące czynności:

  • skompletowanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę,
  • wybór i zawarcie umów z wykonawcą generalnym oraz z firmami podwykonawczymi,
  • dokonywanie rozliczeń z generalnym wykonawcą i podwykonawcami poszczególnych robót,
  • wykonanie wymaganych prawem zawiadomień i zgłoszeń,
  • nadzór procesu budowlanego, w tym realizacja dostaw materiałów i urządzeń, których dostarczenie leży po stronie inwestora,
  • przeprowadzanie odbiorów częściowych, końcowych i technicznych budynków, oraz prób instalacji innych urządzeń,
  • wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót inwestycyjnych,
  • udział w czynnościach związanych z uzyskaniem wszelkich koniecznych decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień organów administracji publicznej,
  • udział w procesie zakończenia budowy, zgłoszenie zakończenia prac lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie.

Umowa z inwestorem zastępczym

Umowa o zastępstwo inwestycyjne należy do grupy umów tak zwanych nienazwanych, których nie reguluje Kodeks Cywilny, ani inny obowiązujący akt prawny. Przy zawieraniu takiej umowy należy odwoływać się do najbardziej zbliżonej do niej umowy kodeksowej jaką jest umowa zlecenie. Jest to swego rodzaju kontrakt, na mocy którego wykonawca podejmuje się przejęcia praw i obowiązków inwestora.

Umowa z inwestorem zastępczym może mieć charakter pomocniczy lub powierniczy. W pierwszym przypadku inwestor zastępczy staje się przedstawicielem inwestora finansującego budowę podczas czynności zawierania umów i kontraktów z firmami podwykonawczymi i dostawcami. Natomiast w przypadku, gdy umowa ma charakter powierniczy, inspektor zastępczy wszystkie umowy zawiera osobiście, stając się stroną. Cała odpowiedzialność oraz ewentualne roszczenia wynikające z zawartych kontraktów leżą w gestii inspektora zastępczego. 

Inwestor zastępczy – ile kosztuje?

Koszt zatrudnienia inwestora zastępczego w przypadku firmy kształtuje się w przedziale 5 -10% wartości całej inwestycji.

Natomiast jeśli decydujemy się na osobę fizyczną to koszt jest w granicach 2-5 % wartości inwestycji.

Inwestor zastępczy – korzyści

Korzystanie z usług inwestora zastępczego jest bardzo wygodną formą prowadzenia inwestycji. Rozwiązanie takie jest przydatne zwłaszcza w sytuacji, gdy osoba planująca budowę domu nie ma odpowiedniej wiedzy ani doświadczenia na temat procesu budowlanego, bądź nie dysponuje czasem by efektywnie kontrolować przebieg budowy.

Ponadto inwestor bezpośredni zyskuje doradztwo w zakresie podejmowania decyzji technicznych oraz optymalizowania rozwiązań. Zatrudnienie inwestora zastępczego wiąże się też z oszczędnościami finansowymi, specjaliści oraz duże firmy działające w branży łatwiej mogą wynegocjować korzystne rabaty.

Inwestor zastępczy – czy warto go zatrudnić? Podsumowanie

Nie ma wątpliwości, że realizacja takiego przedsięwzięcia, jakim jest budowa domu, jest procesem wymagającym ogromnej wiedzy oraz czasu. Prawo budowlane wraz z jego nowelizacjami, nowe technologie budowy – są to sprawy, które przysparzają budującym sporo kłopotów. Specjalista taki jak inwestor zastępczy, który doskonale odnajduje się w tej branży, będzie na pewno dobrym posunięciem. Zwłaszcza, że taką osobę możemy zatrudnić na każdym etapie budowy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA - Polityka prywatności i Warunki usługi