Ile kosztuje budowa garażu?

Budowa domu dla większości z nas nierozerwalnie wiąże się z budową garażu. Posiadanie nieruchomości oddalonej od centrum miasta zazwyczaj wymaga od nas posiadania samochodu. Ten natomiast warto przechowywać w przystosowanym do tego miejscu. Tak oto w naszej głowie rodzi się myśl – ,,potrzebny mi garaż”. Ile kosztuje budowa garażu? Od czego zależą te koszty oraz na jakie formalności należy się przygotować? Te i inne kwestie poruszamy w poniższym artykule.

Ile kosztuje budowa garażu i jakie są formalności?

Budowa garażu wiąże się z dopilnowaniem kilku formalności. Do najważniejszych z nich należy uzyskanie pozwolenia na budowę. Jest to konieczne w przypadku garaży wolnostojących, których powierzchnia przekracza 35m2. Wniosek należy złożyć do Starostwa Powiatowego (wydział architektury) lub do odpowiedniego urzędu gminy lub miasta. Do wniosku należy dołączyć:

 • Cztery egzemplarze projektu budowlanego,
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • Decyzję o warunkach zabudowy oraz zagospodarowanie terenu.

Pamiętajmy, że rozpoczęcie budowy jakiejkolwiek nieruchomości przed uzyskaniem pozwolenia w skrajnych przypadkach może się wiązać nawet z nakazem jej rozbiórki. Warto więc poczekać z rozpoczęciem wszelkich prac na uzyskanie stosownego pozwolenia.

Ile kosztuje budowa garażu bez pozwolenia?

W określonych przypadkach możliwa jest budowa garażu bez konieczności uzyskania pozwolenia. Odstępstwo to dotyczy garaży zajmujących powierzchnię mniejszą niż 35m2. W takim przypadku musimy wyłącznie zgłosić zamiar budowy do właściwego powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. 

Usytuowanie garażu na działce w myśl prawa

O zasadach, jakimi należy się kierować budując garaż na posesji stanowi rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Do podstawowych założeń w nim opisanych należą: 

 1. Odległość garażu od granicy działki powinna wynosić nie mniej niż 3 m – jeśli ściana zwrócona w stronę granicy nie posiada drzwi ani otworów okiennych.
 2. Odległość garażu od granicy działki powinna wynosić nie mniej niż 4 m – jeśli ściana zwrócona w stronę granicy posiada drzwi lub otwory okienne.
 3. Odległość garażu od granicy działki może wynosić nie mniej niż 1,5 m w przypadku działki budowlanej o szerokości do 16 m i długości garażu do 5,5 m.
 4. Garaż może być wybudowany bezpośrednio przy granicy działek, jeżeli na sąsiedniej działce istnieje już garaż bądź budynek gospodarczy przylegający do granicy. Istotny jest jednak fakt, że nasz garaż nie może być większy ani szerszy niż budynek, który znajduje się już na sąsiedniej działce. 

Ile kosztuje budowa garażu i od czego to zależy?

O tym, ile ostatecznie będzie kosztować budowa garażu decyduje szereg czynników. Do najważniejszych z nich należą: 

 • typ garażu (w bryle, dobudowany do budynku czy wolnostojący),
 • w przypadku wyboru garażu wolnostojącego – jego rodzaj (blaszany czy murowany),
 • powierzchnia garażu, 
 • stopień skomplikowania bryły garażu,
 • zastosowane materiały budowlane
 • montaż alarmu lub innego systemu antywłamaniowego.

Ile kosztuje budowa garażu w bryle budynku?

Przewagą budowy garażu wbudowanego w bryle budynku w zakresie kosztów jest fakt, że nie wymaga on zakupu odrębnego projektu. Już na etapie planowania budowy daje to nam więc oszczędność w kwocie od 1 000 do nawet 3 000 zł. Większość kosztów zostaje wliczone już w budowę domu (np. ściany, strop, instalacje). 

Przyjmuje się, że chcąc zbudować garaż w bryle budynku, należy przygotować się na koszty rzędy 800 – 1000 zł za każdy m2 garażu. Przy założeniu, że nasz garaż będzie zajmował powierzchnię 30 m2, budowa będzie kosztować od 24 000 do 30 000 zł.

Ile kosztuje budowa garażu murowanego?

Garaż murowany wolnostojący wydaje się być opcją znacznie droższą. Do kosztów jego wzniesienia należy doliczyć też wspomniany wcześniej koszt projektu budowlanego, w którym powinny być zawarte wstępne kalkulacje kosztów całej inwestycji.

Do najczęściej wznoszonych murowanych garaży wolnostojących należą te jednostanowiskowe, zbudowane z betonu komórkowego, z dachówką ceramiczną na dachu. Przyjmuje się, że budowa takiego garażu o powierzchni 30m2 niesie za sobą koszty w wysokości 30 000 – 40 000 zł. 

Ile kosztuje budowa garażu blaszanego?

Do najtańszych garażowych opcji należą te wykonane z blachy, popularnie nazywane ,,blaszakami”.  W związku z faktem, że nie są one na stałe związane z gruntem, koszty ich budowy są najłatwiejsze do oszacowania. Do ceny gotowego garażu należy doliczyć wyłącznie koszty przygotowania odpowiedniego podłoża (płyty betonowe lub wylewka). W tym zakresie należy przygotować się na wydatek rzędu ok. 1 000 zł. Samą konstrukcję blaszanego garażu w najprostszej formie można nabyć nawet za mniej niż 2 000 zł. Te przestronne, ocieplone i po prostu lepszej jakości będą kosztowały ok. 7 000 – 8 000 zł. 

Dodatkowe koszty – podatek od garażu 

Budując garaż musimy przygotować się także na coroczne odprowadzanie od niego podatku (tu będzie link do artykułu o podatku od garażu). W 2022 roku stawki przedstawiają się następująco:

 • 8,68 zł za m2 – w przypadku garażu wolnostojącego, stanowiącego odrębny lokal i spełniającego definicję budynku,
 • 0,89 zł za m2 – w przypadku garażu stanowiącego przynależność do mieszkania.

podatki od nieruchomości 2022

Jak widać podatek od garażu wolnostojącego będzie dla naszej kieszeni znacznie bardziej dotkliwy niż ten odprowadzany od garażu stanowiącego integralną część budynku.

Podsumowanie: ile kosztuje budowa garażu?

Z powyższego artykułu można wysnuć wniosek, że budowa garażu niekoniecznie musi wiązać się z ogromnym nakładem środków. Przed jej rozpoczęciem powinniśmy natomiast dokładnie przeanalizować własne potrzeby i odpowiedzieć sobie na pytanie, do czego dokładnie będziemy wykorzystywać nasz garaż.  Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi na rynku rozwiązaniami i wybrać to najbardziej dopasowane do naszych oczekiwań i możliwości finansowych. 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.