Co to jest gospodarstwo rolne?

Planujesz rzucić wszystko, wyjechać i korzystać z uroków mniejszych miasteczek i wsi? Prowadzenie gospodarstwa rolnego nie jest łatwą sprawą, a jeszcze trudniejsze jest bycie samym rolnikiem. Jednym z wymogów jest oczywiście posiadanie ziemi. Można ją kupić lub wydzierżawić, lecz jeśli nie masz nic wspólnego z rolnictwem to sytuacja staje się nieco bardziej skomplikowana. Dlaczego? Kim jest rolnik i jak założyć gospodarstwo rolne? Poniższy artykuł odpowie na te i inne pytania. 

Gospodarstwo rolne – definicja

gospodarstwo rolne definicja

Gospodarstwo rolne to powierzchnia gruntów rolnych wraz z gruntami leśnymi, budynkami, urządzeniami i inwentarzem, wykorzystywanych do prowadzenia działalności rolniczej wytwórczej, przeznaczonej na zbyt, o obszarze nie mniejszym niż 1 ha.

Co to jest działalność rolnicza?

działalność rolnicza

Działalność rolnicza jest to działalność w zakresie hodowli zwierzęcej, produkcji roślinnej, ogrodniczej, sadowniczej oraz pszczelarskiej i rybnej, oraz utrzymywanie użytków rolnych w stanie nadającym się do uprawy lub wypasu.

Co wchodzi w skład gospodarstwa rolnego?

W skład gospodarstwa rolnego przede wszystkim wchodzą grunty rolne i grunty leśne. Poza wymienionymi gruntami, gospodarstwo rolne składa się z całego inwentarza tj. budynków i ich wyposażenia, maszyn, urządzeń, szklarni, obiektów magazynowych, zwierząt oraz ze wszystkiego, co służy do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Jego częścią będą także wytworzone produkty rolne oraz zapasy.

Jak założyć gospodarstwo rolne?

działalność rolnicza jak założyć

Aby założyć swoje gospodarstwo rolne, przyszli rolnicy muszą spełnić kilka podstawowych kwestii:

  1. posiadać wykształcenie inne niż rolnicze, minimum zawodowe, i posiadać minimum 5 letni staż pracy w rolnictwie, 
  2. posiadać wykształcenie rolnicze, zawodowe, średnie lub wyższe,
  3. posiadać odpowiednie zaświadczenie o tytule kwalifikacyjnym lub zawodowym w zawodzie rolniczym przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej, przy minimum 3 letnim stażu pracy w rolnictwie.

Kolejnym krokiem jest zakup ziemi, co obecnie nie jest sprawą łatwą. Ustawa z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, skomplikowała całą procedurę. Zgodnie z nią, ziemię rolną może tylko kupić osoba będąca już rolnikiem. Osoba, która nie jest rolnikiem, musi otrzymać zgodę na zakup ziemi od Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz zobowiązać się do należytego prowadzenia działalności rolniczej.

Gdy już jesteś szczęśliwym posiadaczem ziemi rolnej, możesz zakładać gospodarstwo rolne. Dodatkowo należy pamiętać o dopełnieniu formalności i zarejestrować działalność w odpowiedniej instytucji.

Sprawdź: Inwestowanie w nieruchomości z małym kapitałem

Ile kosztuje gospodarstwo rolne?

Ceny gospodarstw w Polsce są bardzo zróżnicowane. Stawki uzależnione są od wielkości gruntu oraz od ilości, rodzaju i stanu budynków na nich usytuowanych oraz na terenie jakiego województwa znajduje się gospodarstwo. Najwyższe ceny na dzień dzisiejszy za 1 hektar ziemi osiągają duże gospodarstwa w woj. kujawsko-pomorskim oraz w województwie wielkopolskim.

wartość ziemi w Polsce

Natomiast w województwach zachodniopomorskim, podkarpackim czy świętokrzyskim ziemia jest o wiele tańsza. Najniższe są ceny małych gospodarstw, znajdujących się w mniej atrakcyjnym regionie z budynkami o gorszym stanie technicznym.

Kim jest rolnik?

kim jest rolnik

Rolnik jest to osoba fizyczna, pełnoletnia, która osobiście prowadzi gospodarstwo rolne o minimalnej powierzchni 1 ha, pracuje na nim i jest osobą decyzyjną w kwestiach prowadzenia działalności rolniczej. 

Ponadto, rolnik powinien zamieszkiwać minimum 5 lat na terenie gminy, na której położona jest jedna z jego nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa na którym zarządza i pracuje. Rolnikiem może być też osoba, będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym oraz dzierżawcą nieruchomości.

Jak działa gospodarstwo rodzinne?

Przez gospodarstwo rodzinne rozumiemy takie gospodarstwo rolne, które jest prowadzone przez rolnika indywidualnego. W gospodarstwie tym, łączna powierzchnia użytków rolnych nie może być większa niż 300 ha. W celu prowadzenia gospodarstwa rodzinnego, rolnik indywidualny powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz musi je prowadzić osobiście lub razem z rodziną. Samo gospodarstwo powinno stanowić centrum aktywności życiowej i być ściśle połączone z gospodarstwem domowym.

Co to jest przedsiębiorstwo rolne?

co to przedsiębiorstwo rolne

Przedsiębiorstwo rolne jest to jednostka gospodarcza wyodrębniona pod względem prawnym i ekonomicznym. Celem przedsiębiorstwa rolnego jest prowadzenie działalności przynoszącej zyski ze sprzedaży wytworzonych produktów rolnych. Za przedsiębiorstwo rolne uważane jest takie gospodarstwo rolne, które prowadzi cykliczną działalność wytwórczą np. w zakresie chowu i hodowli zwierząt, upraw rolnych, ogrodnictwa lub warzywnictwa.

Czy gospodarstwo rolne to dobry pomysł na inwestycję? Podsumowanie

Rolnictwo jest rynkiem niestabilnym, a inwestycja w nie wiąże się z dużym ryzykiem. Prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga dużej znajomości specjalistycznej wiedzy, jest rodzajem samo zatrudnienia, w którym poziom produkcji oraz zyski zależą od takich czynników jak: pogoda, podaż i popyt, oraz kursu euro w stosunku do złotówki. Warto też podkreślić, że mimo mechanizacji i rozwoju technologicznego, to wciąż często ciężka fizyczna praca. 

Czy gospodarstwo rolne to dobra inwestycja np. 500 000 złotych? Tak, jeśli posiadasz niezbędną wiedzę, a ziemia i gospodarstwo przekazywane jest Ci z pokolenia na pokolenie. Jeśli nigdy nie miałeś do czynienia z tym zagadnieniem, niech to będą decyzje rozważne i przemyślane.

Sprawdź: W co zainwestować 500 tyś złotych

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA - Polityka prywatności i Warunki usługi