Co to jest fundusz remontowy?

Czy fundusz remontowy to wystarczające zabezpieczenie finansowe dla budynku na wypadek remontu? Czy środki zgromadzone wystarczą na utrzymanie nieruchomości? To zawsze nurtujące pytania podczas inwestycji w nieruchomość. Czym właściwie jest fundusz remontowy i na co może być przeznaczony? Tego dowiesz się z poniższego artykułu. 

Fundusz remontowy – definicja

Fundusz to określone kwoty pieniędzy zbierane przez zarządców wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowych, na remonty nieruchomości wspólnej.  Pieniądze z funduszu remontowego przeznaczone są wyłącznie do przeprowadzenia napraw, oraz bieżących prac konserwacyjnych, w częściach wspólnych budynków w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.

Na co może być przeznaczony fundusz remontowy?

Środki zgromadzone na funduszu remontowym są własnością wspólnoty mieszkaniowej, a ich przeznaczenie jest ściśle określone. Pieniądze z funduszu muszą zostać wykorzystane na konserwacje, renowacje i naprawy w części wspólnej budynku. Dzięki temu można utrzymać budynek w dobrym stanie technicznym.

Zebrany kapitał przeznaczony jest na konkretne działania, między innymi na: malowanie klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej, remont dachu, wymiana instalacji gazowej, wodociągowej oraz termomodernizację obiektu.

Czy fundusz remontowy jest obowiązkowy?

W polskim prawie nie ma uregulowanych przepisów nakazujących zakładanie funduszu remontowego, w związku z tym jest on nieobowiązkowy. Jest to wyraz dobrej woli mieszkańców, którzy w drodze uchwały decydują o utworzeniu funduszu remontowego. Głos decyzyjny w tej kwestii mają wyłącznie właściciele lokali. Na podstawie uchwały określona zostaje wysokość zaliczek, cele na jakie mają zostać przeznaczone oraz sposób księgowania wpłat.

Kto płaci składki na fundusz remontowy?

Obowiązek opłacania składki na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, oraz osób nie będących członkami spółdzielni, którzy posiadają własnościowe prawo do lokalu.

Fundusz remontowy – stawki w małej i dużej wspólnocie mieszkaniowej

Fundusze remontowe są ustalane indywidualnie w każdej wspólnocie mieszkaniowej, dlatego nie można ustalić jednej konkretnej stawki. Aby utworzyć fundusz remontowy, konieczne jest podjęcie uchwały przez całą wspólnotę mieszkaniową, a w przypadku małej wspólnoty konieczna jest zgoda wszystkich właścicieli. W związku z tym, dokładne informacje dotyczące wysokości składki są zawsze określone w zawartej przez wspólnotę uchwale.

Zgodnie z zawartą uchwałą wysokość składki na fundusz, jaką musi zapłacić każdy właściciel nieruchomości, jest proporcjonalna do wielkości udziału jego lokalu w całym budynku. Niestety oznacza to, że właściciele większych mieszkań zapłacą wyższe kwoty składki na rzecz funduszu remontowego.

Fundusz remontowy w spółdzielni

W przypadku spółdzielni mieszkaniowych tworzony jest jeden fundusz remontowy, przeznaczony na remonty wszystkich należących do niej budynków. Spółdzielnia jednak ma obowiązek prowadzenia odrębnej dla każdej nieruchomości ewidencji i rozliczenia, wpływów i wydatków funduszu remontowego, uwzględniając wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.

Kto opiekuje się funduszem remontowym?

W spółdzielni mieszkaniowej opiekę nad funduszem remontowym sprawuje zarząd, który rozlicza pracę, przychody oraz koszty prac remontowych. Walne zgromadzenie członków spółdzielni przygotowuje długoterminowe plany, które w drodze głosowania zostaną uchwalone. Natomiast stawkę zaliczek na fundusz remontowy określa rada nadzorcza spółdzielni

Jak obliczyć składkę na fundusz remontowy?

Aby dowiedzieć się ile będzie wynosić opłata na fundusz remontowy, należy ustaloną stawkę pomnożyć przez ilość metrów kwadratowych lokalu np.: stawka funduszu wynosi 0,85 PLN, a metraż lokalu to 60 m², daje nam to miesięczną kwotę do zapłaty w wysokości 51,00 PLN.

Fundusz remontowy a zwrot środków. Czy jest możliwy?

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej, zobowiązany jest do rozliczenia wszystkich poniesionych wydatków w rocznym sprawozdaniu finansowym i przedstawieniu go na zebraniu wspólnoty. W wyniku takiego rozliczenia, mogą się pojawić nadwyżki przychodów nad kosztami, które zwracane są właścicielom lokali, ale tylko w przypadku braku potrzeby ich wydatkowania.

Utrzymanie budynku to kosztowna sprawa i raczej się tak nie zdarza aby nie było potrzeby zainwestowania nadwyżki finansowej. Po wpłaceniu składki na fundusz remontowy, środki te stają się częścią wspólnoty, nawet w przypadku sprzedaży mieszkania, nie możemy z powrotem odzyskać wpłaconych pieniędzy.

Ponadto, zwrot zaliczek z funduszu remontowego może nastąpić w dwóch przypadkach: gdy wspólnota mieszkaniowa podejmie uchwałę o rozwiązaniu funduszu remontowego, oraz gdy fundusz był celowy np. na wykonanie elewacji i po wykonaniu prac pozostały niewykorzystane środki.

Fundusz remontowy – podsumowanie

Fundusz remontowy ustalany jest w celu pokrycia przyszłych kosztów remontowych, oraz rozłożeniu w czasie ciężaru utrzymania budynku. Regularnie wpłacane składki, sprawią że jako wspólnota jesteście w stanie szybko usunąć powstałą awarię lub szkodę zapobiegając tym samym dewastacji budynku. Poza tym dla właścicieli lokali, koszty napraw i remontów nie będą tak uciążliwe jak w przypadku dużej jednorazowej składki.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.