Działki ROD: co to znaczy?

W zgiełku głośnego, gęsto zamieszkanego miasta bardzo trudno jest o chwilę wytchnienia. Wielu mieszkańców bloków poszukuje miejsca, do którego będą mogli „uciec”, gdy tylko pomyślą o ciszy i naturze. Z pomocą przychodzą wtedy działki rekreacyjne (tzw. działki ROD). Z poniższego artykułu dowiesz się między innymi, czym one właściwie są, jakie są ograniczenia związane z ich użytkowaniem oraz jak zostać ich użytkownikiem.

Działki ROD – co to jest?

Aktem prawnym regulującym zasady użytkowania działek ROD jest ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Wskazuje ona, że ROD, czyli Rodzinny Ogród Działkowy to wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową.

Działki ROD są typem działek rekreacyjnych, zazwyczaj zlokalizowanych w obrębie miasta albo na jego obrzeżach. Istotne, by dojazd do nich nie zabierał zbyt wiele czasu ani nie przysparzał zbyt wielu problemów.

Działki ROD – cele

Zgodnie z ustawą wskazaną we wcześniejszej części artykułu, do podstawowych celów jakie spełniają rodzinne ogródki działkowe należą:

 1. zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych;
 2. poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych;
 3. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans;
 4. integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów;
 5. integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych;
 6. przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych;
 7. ochrona środowiska i przyrody;
 8. oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach;
 9. kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka;
 10. tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.

Działki ROD – najważniejsze zasady użytkowania

Posiadanie działki ROD wiąże się nie tylko z możliwością korzystania z jej uroków, ale również z szeregiem ograniczeń dotyczących jej użytkowania. 

Korzystając z działki rekreacyjnej należy kierować się przepisami wskazanymi w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, a także zapisami Regulaminu ROD i Statutu PZD. Przede wszystkim trzeba pamiętać o pierwszym celu działek ROD wymienionym w ustawie – zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa. Oznacza to, że działki nie  powinny być wykorzystywane do stałego, całorocznego zamieszkania. Nie mogą więc stanowić miejsca zameldowania. Na ich terenie nie można także prowadzić działalności gospodarczej. Do innych najważniejszych zasad obowiązujących na działkach ROD należą:

 • Zakaz budowania murowanych grilli,
 • Zakaz wznoszenia ogrodzenia i żywopłotu wyższego niż 1m,
 • Bez pozwolenia można wycinać te drzewa na działce, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 35 cm (topola, wierzba, kasztanowiec, klon, robinia akacjowa, platan klonolistny) i 25 cm (pozostałe),
 • Nakaz wyposażenia działki w kompostownik,
 • Zakaz hodowli roślin wyłącznie jednego gatunku,
 • Zakaz hodowli pszczół i posiadania uli,
 • Zakaz palenia ognisk, wypalania traw i palenia odpadów,
 • Działkowiec jest właścicielem wszystkich nasadzeń i nieruchomości znajdujących się na działce. 

Działki ROD – zabudowa

Działka ROD różni się od prywatnej działki rekreacyjnej za miastem także ograniczonymi możliwościami w zakresie jej zabudowy. Zgodnie z przepisami, na działce ROD może znajdować się: 

 • Altana działkowa – maksymalna powierzchnia 35 m2, maksymalna wysokość 4 m w przypadku dachu płaskiego lub 5 m w przypadku dachu dwuspadowego,
 • Parterowy budynek rekreacji indywidualnej – maksymalna powierzchnia 35 m2, maksymalna wysokość 4 m w przypadku dachu płaskiego lub 5 m w przypadku dachu dwuspadowego,
 • Szklarnia – maksymalna powierzchnia 25 m2, maksymalna wysokość 3 m,
 • Tunel foliowy – maksymalna powierzchnia 20% działki, maksymalna wysokość 3 m,
 • Okna inspektowe,
 • Zbiorniki wodne, np.basen, oczko wodne, brodzik,
 • Studnia,
 • Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna.
 • Obiekty ogrodowe, np. pergole, murki kwiatowe.
 • Obiekty rekreacyjne, np. huśtawki, piaskownice, meble ogrodowe,
 • Bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe.

Jak nabyć działkę ROD?

Należy zacząć od tego, że działki ROD nie da się kupić na własność. Znajdują się one na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek zarządu terytorialnego lub stowarzyszeń działkowców. Nie mogą więc być prywatne. 

Osoba chcąca zostać działkowcem, może tego dokonać na dwa sposoby: 

 1. Umowa dzierżawy z zarządem ROD – w tym celu należy skontaktować się z zarządem odpowiedniego ROD. Jeśli będzie on dysponował wolną działką, spełniającą oczekiwania przyszłego działkowca, zostanie podpisana umowa dzierżawy działkowej. Dzierżawcą jednej działki może być wyłącznie jedna osoba (wyjątkiem jest małżeństwo).
 2. Przeniesienie prawa do użytkowania działki od innego działkowca – ofert można szukać przede wszystkim w serwisach nieruchomościowych. Umowa przeniesienia praw i obowiązków z umowy dzierżawy działkowej musi być zawarta w formie pisemnej z poświadczonymi notarialnie podpisami stron. Umowa powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach – po jednym dla stron oraz jeden dla zarządu ROD, który ostatecznie zatwierdza decyzję o zmianie dzierżawcy.

Działki ROD – podsumowanie

Działki rekreacyjne na terenie miast stanowią bardzo wygodną alternatywę dla tych własnościowych, często zlokalizowanych wiele kilometrów od miejsca zamieszkania. Stanowią one namiastkę pozamiejskiego spokoju, jednak bez konieczności faktycznego opuszczania miasta. Cena działki ROD w przypadku nabycia praw do jej użytkowania od innego działkowca może wahać się w przedziale od 20 do nawet 120 tysięcy złotych. Pomimo licznych ograniczeń oraz braku możliwości prywatyzacji terenów ROD, Polacy coraz liczniej nabywają tego typu działki. Cisza, spokój i kontakt z naturą są przez nasze społeczeństwo coraz bardziej cenione.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *