Co to jest decyzja o warunkach zabudowy?

Budowa nowego obiektu budowlanego to nie lada wyzwanie dla każdego inwestora. Przed zakupem nieruchomości warto najpierw sprawdzić, czy interesujący nas teren posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nie, to pierwszym krokiem jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Czym jest decyzja o warunkach zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – definicja

Decyzja o warunkach zabudowy jest to dokument, określający zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonanie innych prac budowlanych, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Określa jaki rodzaj inwestycji można przeprowadzić w obrębie danej nieruchomości, uwzględniając ochronę interesów osób trzecich.

Decyzja o warunkach zabudowy – kto wydaje?

Decyzję o warunkach zabudowy sporządza się w Urzędzie Miasta lub Gminy, odpowiednim dla lokalizacji terenu, na którym planowana jest inwestycja. Decyzję taką wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, po uzgodnieniu z innymi organami, między innymi konserwatorem budynków lub zarządcą drogi.

Decyzja o warunkach zabudowy – kiedy jest potrzebna?

Decyzję o warunkach zabudowy musimy uzyskać wtedy gdy chcemy wybudować dom, a brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, oraz gdy inwestor planuje zmienić sposób zagospodarowania terenu. Bez tej decyzji, nie jest możliwe rozpoczęcie budowy. Taki dokument nie musi być wydany jeśli tereny pod inwestycje posiadają uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wówczas wystarczy wypis i wyrys z miejscowego planu.

Decyzja o warunkach zabudowy – jakie dokumenty są wymagane?

Aby otrzymać decyzję o warunkach zabudowy należy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie miasta. Do wniosku dołączamy 2 kopie mapy zasadniczej. Pierwsza z zaznaczonym obszarem planowanej inwestycji oraz wstępną koncepcją architektoniczną terenu, drugą pozostawiamy bez żadnych naniesień projektowych.

Do wniosku należy dołączyć decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, ale nie każda inwestycja będzie tego wymagała – sprawdź Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r.

Jeżeli inwestycja wymaga podłączenia do sieci uzbrojenia terenu, wówczas dołączamy dokument potwierdzający możliwość uzbrojenia tego obszaru. Ostatni dokument to dowód zapłacenia opłaty skarbowej.

Decyzja o warunkach zabudowy – co zawiera?

Decyzja o warunkach zabudowy zawiera następujące informacje:

 • jaki rodzaj inwestycji można przeprowadzić na danym obszarze,
 • warunki dotyczące  infrastruktury technicznej i komunikacji, czyli media
 • warunki kształtowania ładu przestrzennego to znaczy między innymi: wysokość budynku, szerokość elewacji frontowej,geometria dachu,
 • jaki procent działki może zająć powierzchnia zabudowy,
 • Czy teren objęty jest uregulowaniami wynikającymi z przepisów o ochronie środowiska.

Decyzja o warunkach zabudowy a pozwolenie na budowę

Decyzja o warunkach zabudowy jest to akt administracyjny, który koniecznie należy uzyskać w takim przypadku, w którym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie został ustalony dla danej nieruchomości.

Natomiast pozwolenie na budowę to również akt administracyjny, ale na podstawie którego inwestor otrzymuje prawo do realizacji inwestycji budowlanej. Należy pamiętać, że uzyskanie warunków zabudowy nie jest równoznaczne z wydaniem pozwolenia na budowę.

Nieruchomość, która nie posiada warunków zabudowy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie uzyska pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę – procedury, formalności, koszty

Pozwolenie na budowę jest to dokument umożliwiający legalne wybudowanie domu na swojej działce, o powierzchni większej niż ta, co do której przepisy dopuszczają działanie bez pozwolenia. Aby uzyskać pozwolenie na budowę należy złożyć odpowiedni wniosek oraz załączniki:

 • 4 egzemplarze projektu budowlanego, z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami,
 • oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy, jeśli nie ma MPZP,
 • zaświadczenie wraz z kopią uprawnień posiadanych przez projektantów, wystawione przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

Wniosek należy złożyć wraz z w/w dokumentami w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta.

Na koszt wydania pozwolenia na budowę składają się trzy czynniki. 

 • opłata stała za zatwierdzenie projektu budowlanego 50 zł,
 • opłata skarbowa za wydanie pozwolenia. Jest to kwota zmienna, która zależy od powierzchni budynku, wynosi 1 zł za metr kwadratowy, ale nie więcej niż 539 zł.
 • opcjonalna opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – podsumowanie

Podsumowując, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu są jednym z ustawowych narzędzi, które mają na celu zapewnienie przez gminę ładu przestrzennego. Decyzja ustalająca warunki zabudowy określa jaki rodzaj inwestycji można przeprowadzić w obrębie danej nieruchomości. 

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie nieruchomości i budowie nowego obiektu budowlanego, upewnij się, czy dana działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Od tego należy rozpocząć inwestycję.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA - Polityka prywatności i Warunki usługi