Co to jest aktualizacja wyceny nieruchomości?

Wycena nieruchomości to proces, w wyniku którego rzeczoznawca majątkowy sporządza operat szacunkowy określający wartość tej nieruchomości. W określonych sytuacjach wycena ta będzie musiała być jednak zaktualizowana. Z poniższego artykułu dowiesz się między innymi, czym jest aktualizacja wyceny nieruchomości oraz kiedy się jej dokonuje.

Co to jest aktualizacja wyceny nieruchomości?

Aktualizacja wyceny nieruchomości to wszelkie czynności wykonywane przez rzeczoznawcę majątkowego, prowadzące do ponownego opracowania operatu szacunkowego wcześniej sporządzonego przez tego rzeczoznawcę.

W praktyce aktualizacja wyceny nieruchomości polega na wykonaniu przez rzeczoznawcę dokładnie tych samych czynności, które zrealizował przy opracowywaniu operatu szacunkowego po raz pierwszy.

Co to jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy to dokument zawierający profesjonalną wycenę nieruchomości. Osobą uprawnioną do sporządzenia tego dokumentu jest wyłącznie rzeczoznawca majątkowy, który pobiera z tego tytułu opłatę różniącą się w zależności między innymi od rodzaju i położenia nieruchomości. Operat musi być przygotowany na piśmie i jest dokumentem urzędowym.

Cel aktualizacji wyceny nieruchomości

Głównym celem, dla którego przeprowadzana jest aktualizacja wyceny nieruchomości jest:

  • potwierdzenie aktualności wartości nieruchomości zawartej w pierwotnym operacie szacunkowym,
  • wskazanie nowej wartości nieruchomości, aktualnej na dzień dokonywania aktualizacji lub na inną określoną datę.

Termin ważności operatu szacunkowego

Ustawa o gospodarce nieruchomościami stanowi, że operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia chyba, że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154 tej ustawy.

Czynniki wpływające na aktualność operatu szacunkowego

Zgodnie ze wskazanym wyżej art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami, do istotnych czynników wpływających na aktualność wyceny nieruchomości należą:

  • celu wyceny nieruchomości,
  • rodzaj i położenie nieruchomości,
  • przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  • stan nieruchomości,
  • dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.

Oznacza to, że jeśli dojdzie do zmiany któregokolwiek z wyżej wskazanych czynników, wymagane będzie sporządzenie aktualizacji wyceny nieruchomości lub – w przypadku korzystania z usług innego rzeczoznawcy niż pierwotnie – sporządzenie zupełnie nowego operatu szacunkowego. 

Termin przeprowadzenia aktualizacji wyceny nieruchomości 

Aktualizację operatu szacunkowego można przeprowadzić jeszcze w okresie trwania jego ważności, czyli przed upływem 12 miesięcy od jego sporządzenia. 

Daje do właścicielowi nieruchomości pewność, że dokument może być wciąż swobodnie wykorzystywany i że jest wiążący.

Aktualizacja operatu szacunkowego a potwierdzenie jego aktualności

Aktualizacja operatu szacunkowego nie jest tym samym, co potwierdzania jego aktualności. 

W przypadku aktualizacji możliwe jest bowiem dokonanie przeszacowania wartości nieruchomości biorąc pod uwagę aktualne warunki i cechy nieruchomości, które zmieniły się już po sporządzeniu operatu szacunkowego. Wraz z wystąpieniem tych zmian operat stracił więc ważność, a jego aktualizacji może dokonać wyłącznie rzeczoznawca majątkowy, który wcześniej go sporządził.

Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego nie może zaś prowadzić do zmiany wartości nieruchomości. Obowiązuje tutaj podejście zero-jedynkowe, czyli wartość nieruchomości zostaje potwierdzona lub nie. Podobnie jak w przypadku aktualizacji operatu szacunkowego, aktualność wyceny nieruchomości również może być potwierdzona wyłącznie przez rzeczoznawcę majątkowego, który pierwotnie ją ustalał.

Aktualizacja wyceny nieruchomości – podsumowanie

Wartość nieruchomości może zmieniać się nie tylko w związku z upływem czasu. Istnieje szereg czynników, które wpływają na jej zmianę, a tym samym dezaktualizują stworzony operat szacunkowy. Warto pamiętać, by wskazana w nim wartość zawsze była aktualna. Pozwoli to na uniknięcie stresującego zaskoczenia w przypadku konieczności skorzystania z tego dokumentu.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA - Polityka prywatności i Warunki usługi