Co to jest fundusz nieruchomości?

Wszyscy uciekają od kont oszczędnościowych i lokat. W dobie wysokiej inflacji i niskich stóp procentowych po prostu się one nie opłacają. Trzeba szukać alternatyw dla pomnażania swoich oszczędności. Jedną z nich  jest fundusz nieruchomości – inwestycja w nieruchomości, które ma opinię bezpiecznej i opłacalnej.

Oczywiście na zakup nawet niewielkiego mieszkania, potrzebne są duże środki. Wkraczają tu fundusze nieruchomości, które często oferują znacznie niższy próg wejścia. Fundusz inwestycyjny nieruchomości  to dobre rozwiązania, dla osób niemających wystarczająco dużych środków na samodzielny zakup nieruchomości. Nie wszyscy jednak wiedzą, o co w chodzi w tym sposobie na pomnażanie oszczędności. Co to jest fundusz nieruchomości?

Fundusz nieruchomości — definicja

Definicja mówi, że fundusz nieruchomości to rodzaj funduszu inwestycyjnego, czyli formy wspólnego inwestowania, polegająca na wspólnym lokowaniu aktywów finansowych w tym wypadku w postaci nieruchomości. Członkami funduszu mogą być osoby prywatne i to nawet takie nieposiadające dużego kapitału. Właściciele aktywów zyskują dochód z inwestycji, który byłby niemożliwy do osiągnięcia dla osób z mniejszą ilością środków z powodu wysokich cen nieruchomości.

Fundusz nieruchomości — formy lokowania kapitału

Fundusz inwestycyjny nieruchomości może działać na dwa sposoby. Po pierwsze kupować akcje firm w sektorze nieruchomości (wtedy zyskiem są tantiemy i sprzedane po wyższej cenie akcje). Po drugie może bezpośrednio nabywać budynki – mieszkania, centra handlowe czy biurowce. Może je następnie wynajmować i w ten sposób osiągać zysk.

Fundusze nieruchomości w Polsce

W polskim prawie uregulowano 3 rodzaje funduszów inwestycyjnych nieruchomości. Wynika z niego, że niemożliwe jest ich funkcjonowanie jako fundusze otwarte, do których może dołączyć każdy. Fundusze nieruchomości są przez wielu Polaków ignorowana. To tylko niespełna 1% wszystkich aktywów inwestycyjnych. Wracając do tych 3 prawnie ujętych rodzajów funduszy, są to:

  1. Fundusz inwestycyjny otwarty (FIO),
  2. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO),
  3. Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ).

Fundusz inwestycyjny otwarty (FIO)

To fundusz inwestycyjny nieruchomości otwarty dla wszystkich inwestorów. Pieniądze są tutaj lokowane w bezpiecznych, stałych aktywach, Z obowiązujących przepisów wynika, że ta forma nie może funkcjonować na polskim rynku.

Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO)

To podobna forma inwestycji co poprzednia. Różni się tym, że powoływana jest w nim Rada Inwestorów. Ten organ może ograniczyć członków funduszu wyłącznie do osób prawnych lub fizycznych, które mogą sobie pozwolić na pierwszą wpłatę w wysokości równowartości 40 tysięcy euro. Ta forma funduszu inwestycyjnego nieruchomości, również nie może funkcjonować polskim rynku.

Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ)

To jedyna forma funduszu nieruchomości dostępna w Polsce. Po zostaniu jej członkiem oferują niepubliczne certyfikaty inwestycje na okaziciela. Oznacza to, że każdy inwestor ma imienne dowody udziału w funduszu. Ich wadą jest próg wejścia. Często jest to nawet 200 000 zł, co jest kwotą nieosiągalną dla przeciętnego Polaka.

Fundusze nieruchomości — ile można zarobić?

Nieruchomości kojarzą się z inwestycją o dużym bezpieczeństwie i zyskach. Niestety nie zawsze dotyczy to funduszy nieruchomości. Okazuje się, że oprócz szybujących w górę FIZów, istnieją też takie, których wartość znacznie spadła. To np. Skarbiec Rynku Nieruchomości, który w ciągu 3 lat stracił 27% wartości. BPH FIZ Sektora Nieruchomości zanotował spadek 17%.

Istnieją też oczywiście przykłady funduszów inwestycyjnych na rynku nieruchomości, które generują zyski. Są to m.in. Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, który urósł o 12% w ciągu trzech lat.

Fundusz nieruchomości a REIT

REIT to w Polsce nowość, jeśli chodzi o rynek funduszów nieruchomości. Mają działać, kupując mieszkania i czerpać zyski z ich wynajmu. W przeciwieństwie do FIZów nie mają one wysokiego progu wejścia, zatem mogą w nie inwestować również drobni inwestorzy.

reit

Niestety ustawa dotyczącą REITów, choć została stworzona, wciąż znajduje się w sejmowej „zamrażarce”. Możliwe jest za to inwestowanie w REITy zagraniczne, np., na takich platformach etoro, które dają dostęp m, in, do amerykańskich giełd, na których znajdują się REITy.

Inwestowanie w fundusz nieruchomości — warto? Podsumowanie

Na początku tekstu, wspomniano, że inwestycje w nieruchomości są bardzo bezpieczne i dające duże zyski. W podsumowaniu można więc zrobić klamrę, mówić, że w funduszach nieruchomości, nie zawsze tak jest. FIZy odnotowują zarówno wieloprocentowe zyski, jak i straty. Warto przede wszystkim dokładnie przyjrzeć się każdemu produktowi, w jaki chcesz zainwestować.

Pamiętaj, że fundusz nieruchomości to nie lokata – nie masz gwarancji zysku, a przeciwnie – możesz nawet stracić. To zawsze ryzyko i decydując się na tę formę pomnażania nieruchomości, trzeba je zaakceptować.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.