Co to jest building management system (BMS)?

System automatycznego sterowania instalacjami i funkcjami technicznymi staje się w ostatnich latach standardem w nowoczesnych budynkach. Ma on za zadanie poprawę nie tylko komfortu, ale również bezpieczeństwa mieszkańców. Z poniższego artykułu dowiesz się między innymi czym jest building management system (BMS), czyli system zarządzania budynkiem, jakie pełni funkcje oraz jakie korzyści płyną z jego instalacji.

Co to jest building management system (BMS)?

Building Management System (BMS) to inaczej system zarządzania budynkiem. Jego nazwa wprost wyjaśnia funkcję, jaką pełni on w nieruchomości. Jego zadaniem jest monitorowanie i zarządzanie instalacjami znajdującymi się w budynku i jego najbliższym otoczeniu. Systemy BMS mają zastosowanie w nowoczesnych budynkach typu „budynek inteligentny”, zarówno w domach jednorodzinnych, osiedlach mieszkaniowych jak i wielkopowierzchniowych biurowcach. 

Z czego składa się building management system (BMS)

System zarządzania budynkiem BMS udostępnia użytkownikowi interfejs graficzny, pozwalający na wgląd w parametry pracy poszczególnych instalacji w budynku oraz zmianę wartości.

Ten inteligentny system złożony jest z wielu czujników i detektorów, które są rozmieszczone w różnych miejscach w budynku i w jego okolicy.

Wszelkie urządzenia obsługujące instalację podłączone są do magistrali, która uzyskuje dzięki nim niezbędne informacje dotyczące warunków panujących w budynku i w jego najbliższym otoczeniu. Na podstawie tych danych dostosowywane są parametry dla poszczególnych instalacji.

Jakie funkcje pełni system zarządzania budynkiem?

System zarządzania budynkiem integruje w całość pojedyncze systemy w obiekcie, takie jak ogrzewanie, klimatyzacja, oświetlenie, sterowanie drzwiami, oknami czy roletami. Pozwala między innymi na: 

 • Zmianę parametrów pracy poszczególnych systemów,
 • Ustawianie konkretnych scenariuszy pracy systemów,
 • Optymalizację zużycia energii.

Sterowanie building management system

System BMS można sterować automatycznie lub ręcznie. W przypadku sterowania automatycznego możliwe są dwa typy ustawień:

 • czasowy,
 • parametryczny (np. na podstawie wysokości temperatury).

System zarządzania budynkiem pozwala nie tylko na zarządzanie pracą pojedynczego elementu w obiekcie, ale także można dzięki niemu sterować wszystkimi urządzeniami w tym samym czasie. Można też dzięki niemu manipulować parametrami pracy poszczególnych instalacji w celu dostosowania ich do konkretnych potrzeb w konkretnych porach dnia. 

Komunikowanie się z systemem zarządzania budynkiem jest możliwe za pomocą wielu urządzeń, w tym także – po podłączeniu systemu do internetu – urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet.

Obszary działania systemu BMS

System zarządzania budynkiem steruje głównie funkcjami technicznymi budynku. Można go podzielić na dwa podsystemy: 

 1. Podsystem zasilania i sterowania energią elektryczną, w którego skład wchodzą poniższe systemy:
  • zabezpieczenia i rozdzielnie elektryczne,
  • instalacje pomiarowe,
  • sterowanie i monitorowanie zadań,
  • okablowanie instalacji zasilających,
  • instalacje oświetleniowe,
  • urządzenia i układy zasilania awaryjnego,
  • transport pionowy i poziomy.

2. Podsystem sterowania komfortem, w którego skład wchodzą poniższe systemy:

  • sterowanie klimatyzacją,
  • sterowanie wentylacją,
  • sterowanie ogrzewaniem,
  • sterowanie oświetleniem,
  • sterowanie nagłośnieniem,
  • sterowanie systemami parkingowymi,
  • obsługa urządzeń audio-video,
  • system pogodowy.

Zalety systemu BMS

Do głównych zalet płynących z instalacji building management system, czyli systemu zarządzania budynkiem należą:

 1. Zwiększenie komfortu użytkowania budynku – zintegrowany system pozwala na porzucenie prozaicznych, ale bardzo powtarzalnych czynności takich jak pamiętanie o ustawieniu ogrzewania.
 2. Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania budynku – dzięki licznym czujnikom i detektorom system jest w stanie wykryć potencjalne niebezpieczeństwo jeszcze przed jego powstaniem, co daje możliwość natychmiastowej reakcji.
 3. Oszczędność czasu – możliwość sterowania wszystkimi instalacjami w budynku za pomocą jednego urządzenia, również zdalnie, pomaga zaoszczędzić czas na najprostszych czynnościach.
 4. Oszczędność pieniędzy – optymalizacja i zintegrowanie pracy wszystkich instalacji oraz dostosowanie tej pracy do warunków panujących wewnątrz i na zewnątrz budynku z pewnością przyczynia się do uniknięcia zawyżonych opłat związanych z zużyciem energii elektrycznej.
 5. Możliwość dostosowania pracy systemu do własnych preferencji – elastyczność systemu zarządzania inteligentnym budynkiem jest jego kolejną dużą zaletą. Możliwe jest dostosowanie warunków panujących w obiekcie do aktualnych potrzeb i preferencji użytkownika.

Building management system (BMS) – podsumowanie

Instalacja systemu BMS wiąże się ze stosunkowo wysokimi kosztami w stosunku do kosztów powstawania tradycyjnych budynków. Warto jednak ją rozważyć, ponieważ system ten może przynieść znaczące oszczędności w perspektywie czasowej. Z pewnością pozwoli na optymalizację kosztów eksploatacyjnych związanych chociażby ze zużyciem energii elektrycznej. Dzięki ciągłemu zbieraniu i analizie danych na temat warunków panujących wewnątrz obiektu i w jego najbliższym otoczeniu, pozwoli na dobranie najbardziej optymalnych parametrów pracy zintegrowanych instalacji.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.