Co to jest budynek mieszkalny?

Budynki mieszkalne przeszły niezwykle długą drogę rozwoju, od prymitywnych szałasów i domów, po dzisiejsze nowoczesne punktowce, szeregowce, bloki z wielkiej płyt i luksusowe apartamenty. Jednak zawsze spełniały one jedną i tą samą podstawową rolę – zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony dobra człowieka. Zastanawiasz się, jakie są rodzaje budynków mieszkalnych lub jak reguluje je polskie prawo? Odpowiedź znajdziesz poniżej! Co to jest budynek mieszkalny?

Budynek mieszkalny – definicja

Budynek mieszkalny jest to budynek, którego minimum 50% powierzchni użytkowej jest przeznaczona na cele mieszkalne, który stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość. Może to być budynek wolno stojący lub budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej oraz grupowej.

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Nowelizacja ustawy prawa budowlanego z dnia 11.07.2003r. doprecyzowuje pojęcie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

Budynek ten powinien spełniać następujące kryteria:

 • stanowić konstrukcyjną, samodzielną całość,
 • posiadać nie więcej niż 2 lokale mieszkalne o powierzchni mniejszej niż 30% całkowitej powierzchni budynku,
 • zaspokajać potrzeby mieszkaniowe.

Budynek mieszkalny jednorodzinny może być:

 • domem wolnostojącym, 
 • w zabudowie bliźniaczej,
 • w zabudowie szeregowej.

Budynek jednorodzinny a prawo budowlane

W czerwcu 2015 r weszła w życie ustawa nowelizująca prawo budowlane. Najbardziej istotne zmiany dotyczą pozwolenia na budowę. Są obecnie dwie możliwości uzyskania takiej zgody:

 • można otrzymać pozwolenie na budowę w drodze oficjalnej decyzji urzędu,
 • można dokonać tylko zgłoszenia budowy do urzędu, w sytuacji gdy budynek nie oddziaływuje na sąsiednią nieruchomość.

Do zgłoszenia budowy budynku jednorodzinnego, należy dołączyć komplet dokumentów dotychczas wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku, czyli:

 • projekt budowlany (cztery egzemplarze)
 • wymagane uzgodnienia,
 • informacja o obszarze oddziaływania budynku,
 • oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli nie ma planu miejscowego.

Natomiast, wymagane dotychczas oświadczenia, o dostawie mediów i warunkach przyłączenia, są obecnie weryfikowane podczas oddawania budynku do użytku.

Zostało wprowadzone również skrócenie z 21 dni do 14 dni etapu formalnego odbioru budynku. Nowy dom można użytkować, jeśli w ciągu 14 dni od zawiadomienia powiatowego inspektora budowy o jej zakończeniu, organ ten nie wniesie sprzeciwu. 

Budynek wielorodzinny – definicja

W myśl ustawy o prawie budowlanym, każdy budynek inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny, powinien być zakwalifikowany jako budynek wielorodzinny. Tak więc możemy przyjąć, iż budynek wielorodzinny jest to taki budynek, w którym wydzielono więcej niż 2 lokale mieszkalne. 

Rodzaje budynków wielorodzinnych:

 • punktowce, wielopiętrowe budynki, gdzie mieszkania zgromadzone są wokół jednego centralnego węzła komunikacyjnego,
 • klatkowiec, bloki mieszkalne, składają się z wielu segmentów, z którego każdy posiada własną klatkę na każdym piętrze znajdują się dwa lokale,
 • korytarzowce, wielorodzinne budynki z niewielkimi mieszkaniami, do których dostęp jest z jednego przebiegającego centralnie korytarza.
 • galeriowce, mieszkania dostępne są z tak zwanego ciągu komunikacyjnego otwartego (galerii), przebiegającego przed elewacją.

Budynek mieszkalny a letniskowy

Zacznijmy od definicji domku letniskowego, którą reguluje artykuł 29 pkt. 2a ustawy o prawie budowlany. Stanowi on że;

“Budynek letniskowy to budynek rekreacji indywidualnej, przeznaczony jako budynek do wypoczynku okresowego”.

Zmiany jakie nastąpiły w przepisach po 2015 r. zwolniły budynki rekreacji indywidualnej z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Jest to pierwsza zasadnicza różnica, natomiast w przypadku budynku mieszkalnego niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Za to dom letniskowy musi spełniać kilka niezbędnych warunków:

 • być wolnostojacy,
 • być budynkiem parterowym,
 • powierzchnia jego nie może przekraczać 35 mkw.,
 • ilość domków na każde 500 mkw. działki nie może być większa niż jeden,
 • nie może posiadać garażu,
 • nie może posiadać części domu przeznaczonej pod lokal użytkowy,
 • nie ma konieczności instalowania urządzeń grzewczych.

W przypadku budynku mieszkalnego, musi on spełniać warunki sprzyjające pracy, wypoczynkowi oraz zaspokajaniu podstawowych potrzeb takich jak: przygotowywanie posiłków, dbanie o higienę osobistą (prysznic, umywalka, WC) lub pranie, oraz w którym właściciel wraz z rodziną mieszka przez cały rok. Taki budynek musi spełniać następujące kryteria;

 • posiadać ogrzewanie,
 • dobrą izolacyjność cieplną,
 • posiadać media,
 • podłączenie do kanalizacji,
 • odpowiednie wyposażenie.

Budynek mieszkalny – podatki

Podatek od budynku mieszkalnego jest to obowiązkowa danina, która ustalana jest przez organ podatkowy w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczących maksymalnych stawek podatku.

podatki od nieruchomości 2022

W tym przypadku jest to wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Podatek od budynku mieszkalnego jest świadczeniem, które wymaga uwzględnienia sposobu wykorzystania nieruchomości. W związku z tym budynek mieszkalny jest opodatkowany na zasadach preferencyjnych, z tego powodu, że zaspokaja podstawowe potrzeby bytowe człowieka.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.