Ar: co musisz wiedzieć?

Powierzchnia działki jest jednym z wyznaczników jej ostatecznej ceny. Dlatego znajomość jednostek miar jest istotna. Często planując zakup działki spotykamy się z pojęciem ar. Czym on jest i jak przeliczyć go na metry kwadratowe czy hektary? O tym poniżej.

Ar – definicja

Ar to jedna z jednostek powierzchni gruntów, nienależąca do układu SI, oznaczana symbolem „a”. Najczęściej jest on stosowany w rolnictwie, leśnictwie i geodezji. Rolnicy posługują się arem np. W celu wskazania powierzchni, na której zostało zasiane lub zebrane zboże. Leśnicy arem określają m.in. powierzchnię upraw nowych choinek. Geodeci zaś stosują tę miarę podczas ewidencji gruntów i budynków, choć w oficjalnej dokumentacji powierzchnie podawane są w metrach kwadratowych lub hektarach (w przypadku bardzo dużych działek).

Ile arów ma hektar?

Powierzchnia pól uprawnych najczęściej podawana jest w hektarach, w związku z faktem, że zazwyczaj zajmują one rozległe tereny. Przeciętne gospodarstwo rolne dysponuje areałami o powierzchni 10 ha, 20 ha czy 50 ha. Ar natomiast częściej stosowany jest w odniesieniu do konkretnych części danego gospodarstwa, np. ogród, sad czy łąka.

1 hektar równy jest wartości 100 arów. Wskazuje na to już sama nazwa tej jednostki miary, która pochodzi od przedrostka „hekto-” z greckiego oznaczającego 100 i nazwy jednostki miary „ar” (co o połączeniu daje 100 arów).

Ar – ile to metrów kwadratowych?

Ar to pole powierzchni kwadratu o boku 10 metrów. Oznacza to więc, że 1 ar odpowiada powierzchni 100 metrów kwadratowych (10 m * 10 m = 100 m2). 

Dla lepszego zobrazowania, jaką powierzchnię w praktyce zajmuje jeden ar, możemy przytoczyć przykład domów w stylu kostki charakterystycznych dla okresu PRL-u. Były one budowanie na planie kwadratu, najczęściej właśnie o boku długości 10 m. Powierzchnia jaką zajmowały, była więc odpowiednikiem 1 ara. W przypadku przeliczania arów na metry kwadratowe wystarczy zatem ilość arów pomnożyć przez 100. Przykładowo:

  • 5 arów to 500 m2,
  • 10 arów to 1 000 m2, czyli 0,1 ha,
  • 100 arów to 10 000 m2, czyli 1 ha,
  • 1 000 arów to 100 000 m2, czyli 10 ha.

Czy ar to to samo to akr?

Ark i ar to nie jest to samo. Jednostki te bywają mylone ze względu na dość podobną nazwę. Akr używany jest przede wszystkim w krajach anglo-amerykańskich jako jednostka miary powierzchni gruntów (od j. ang. “acre”). Dawniej stosowano go w wielu innych krajach europejskich.

Dawniej akr wskazywał powierzchnię, która mogła być zaorana przez pług zaprzęgnięty w dwa woły w ciągu jednej doby. Współcześnie 1 akr odpowiada powierzchni 4046,8564224 metrów kwadratowych, co w przybliżeniu daje:

  • 0,405 ha,
  • 40,47 ar.

Działka w arach – jaka powierzchnia jest wystarczająca?

W naszym kraju bardzo popularne są działki o powierzchni ok. 1000m2, czyli 10 arów. Geodeci podczas podziału większych terenów, często decydują się na wyodrębnienie działek właśnie o tej powierzchni. Na takiej działce komfortowo i bez żadnych przeszkód można wybudować dom jednorodzinny wraz z ogrodem.

Z kolei w zabudowie szeregowej, domy powstają najczęściej na działkach o powierzchni 300 – 500m2, czy 3 – 5 arów.

Z dużą działką mamy do czynienia w przypadku powierzchni 1500 – 2000 m2, czyli 15 – 20 arów. Jeśli natomiast interesujący nas teren ma powierzchnię 30 – 40 arów, to mówimy już o bardzo dużej działce, na której można postawić rezydencję otoczoną pięknym ogrodem i wyposażoną w wiele elementów infrastruktury ogrodowej.

W różnych miejscach naszego kraju miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma inne założenia. Na mapie Polski znajdziemy więc takie tereny, na których minimalna wielkość działki budowlanej po podziale musi wynosić 6 – 7 arów. Znajdziemy jednak również takie, gdzie absolutnym minimum jest 25 – 30 arów.

Podsumowanie

Znajomość jednostek miary pola powierzchni jest niezbędna, gdy zaczynamy poszukiwać swojej wymarzonej działki budowlanej. Pomoże nam ona zwizualizować sobie jak duży jest teren jeszcze przed jego obejrzeniem. Pamiętajmy, że to właśnie powierzchnia działki jest jednym z głównych czynników wpływających na jej cenę.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.